02-03 Mart 2018 TARİHLERİ ARASINDA

BALIKESİR’DE YAPILACAK

TRİATLON ADAY HAKEM KURSU DUYURUSU

 

ADAY HAKEMLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 

 1. T.C. vatandaşı olmak,
 2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 3. 18 yaşından küçük, 40 yaşından büyük olmamak,
 4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul olmamak,
 5. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet hırsızlık, yağma dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.
 6. GSGM Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Yönergesine göre, 6 ay veya daha fazla hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.
 7. Çalışanlar için mesleğini belirten belge.
 8. Aday hakem kursu 15 kişi ile sınırlıdır. Katılımcı sayısının fazla olması halinde Merkez Hakem Kurulu tarafından Mülakat yapılacaktır.

 

ADAY HAKEMLERDEN İSTENİLECEK BELGELER

 

 1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 2. Cumhuriyet Savcılığından adli sicil kaydı,
 3. Üç (3) adet fotoğraf,
 4. GSGM Amatör Spor Dalları Cezası olmadığına dair belge,
 5. Aday hakem kursu katılım ücreti Türkiye Triatlon Federasyonu Opera Şubesi TR380001200941300005000133 nolu hesaba 110.00TL Yatırılacak olup açıklama kısmına “TEKNİK GÖREVLİ (ADAY HAKEM) KURS ÜCRETİ yazılacaktır. Federasyon adına yatırılan dekontun asliondendir@triatlon.org.tr e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 6. Triatlon Aday Hakem Kursuna katılacaklar dilekçelerini 28 Şubat 2018 tarihine kadar

asliozdendir@triatlon.org.tr adresine e-mail göndermeleri gerekmektedir.

 1. Öğrenim durumunu bildirir belge. Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi noter onaylı.
 2. Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Alınacak Belgenin Aslı)

 

KURSA KATILIMDA GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK ÖZELLİKLER

 

 1. Teknik bilgiye (Bilgisayar ve elektronik alanında uzman olduklarını belgeleyenler) sahip kişiler,
 2. İngilizceyi ileri düzeyde olduğunu belgeleyenler,
 3. A2 Motor ehliyetine sahip olanlar,
 4. Diksiyonu düzgün ve sunucu olanlar,
  5. BESYO mezunu veya okumakta olmak,

 

NOT-1: Aday Hakem Kursuna katılacakların, 02 Mart 2018 tarihinde Saat: 09:00’da Balıkesir’de evrakları ile hazır halde bulunmaları gerekmektedir.

 

İRTİBAT TELEFONU : Aydoğan ULAŞ (MHK Başkanı) (05327268211)

Tüm ilgililere duyurulur.  20/02/2017

Volkan Unutmaz   Eğitim Kurulu

TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU BAŞKANLIĞI