Denetleme Kurulu Görevlendirmesi Aşağıdaki linktedir.

denetleme kurulu