TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU SEÇİM KOMİSYONU

 

 

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanlığı Olağanüstü Genel Kurulunda  Federasyon Başkan adaylığı için 2 (iki) adayın Federasyona başvuru evraklarını süresi içerisinde teslim ettiği belirlenmiştir.

Yapılan değerlendirme sonucunda; kesin delege listesine göre oy kullanacak toplam delege sayısının 158 (yüzellisekiz) olduğu, Adaylık başvurusunda bulunanlardan;

Bayram YALÇINKAYA’nın Bağımsız Spor Federasyonları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  hükümleri doğrultusunda Komisyonumuzca hazırlanan ilanda istenilen evraklarının tam ve eksiksiz olduğu, 80 (seksen) adet destek mektubunun verildiği, tamamının geçerli olduğu tespit edilmiştir.

İsa Tamer ÇELİK’in Bağımsız Spor Federasyonları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  hükümleri doğrultusunda Komisyonumuzca hazırlanan ilanda istenilen evraklarının tam ve eksiksiz olduğu, 1 destek mektubu kesin delege listesinde yer almayan kişi tarafından verilmiş olması sebebiyle geçersiz sayılmış, sonuçta 51 (ellibir)  destek mektubunun  geçerli olduğu tespit edilmiştir.

Bu nedenle, Bayram YALÇINKAYA’nın ve İsa Tamer ÇELİK’in Federasyon başkan adayı olarak kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Türkiye Triatlon Federasyonu camiasına ve kamuoyuna duyurulur.

 

 

Av.Halil İbrahim AYÇİÇEK                                                                                                    Komisyon Başkanı