23 kasım-08 aralık 2015 tarihleri arasında balıkesir’de yapılacak olan triatlon 2.kademe antrenör yetiştirme kursu duyurusu

KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

 

 1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,(Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)
 2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
 3. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;
 4. En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,
 5. 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.
 6. Kademe antrenör belgesi (Tasdikli sureti)
 7. 1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olmak,

 

ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN
İSTENEN BELGELER
 1. 4 adet vesikalık fotoğraf (orijinal)
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti (Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, çalıştığı resmi kurumlar veya noterce tasdik edilecektir).
 3. Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu)(Belgenin aslı)
 4. Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı)
 5. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezası olmadığına dair yazı-(aslı)
 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 7. Kademe antrenör belgesi
 8. 1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğuna dair belge,
 9. Kursa katılacak adaylar Halk Bankası Ankara/Yenişehir Şubesi TR85 0001 2009 2120 0006 0000 71 hesabına 100,00 TL. Yatıracaklardır.( Dekonta “Spor Genel Müdürlüğü TRİATLON ücreti” olarak yazılacaktır)
 10. Kursa katılma hakkını bulunan kursiyerler tarafından Triatlon Federasyonu web sayfası ONLİNE ÖDEME linkinden ANTRENÖR KURS ÖDEMESİ’ ni seçerek 150,00.-TL. yatırılacak olup açıklama kısmına “Triatlon 2.Kademe Antrenör Kurs ücreti” yazılacaktır.

 

NOT:

1- Kursa katılma şartlarına haiz olan adaylar  istenen belgelerle birlikte eksiksiz olarak 23 Kasım 2015 tarihinde   09.00’da Kurt Dereli Spor Salonunda hazır olarak bulunmaları (Toplantı Salonunda) gerekmektedir.

2-Daha önce açılması planlanıp ertelenen 2. Kademe antrenörlük kursu için kurs ücreti yatıran kişiler yeniden federasyona ücret yatırmayacaklardır, ancak katılım durumlarını bildireceklerdir.

3-Söz konusu kursa katılacaklar dilekçelerini 18 Kasım 2015 tarihine kadar federasyonumuzun 0312 3092577 nolu faksına veya kadirkeskinoglu@triatlon.org.tr adresine e-mail göndermeleri gerekmektedir.

4-Kurs ücreti kursa katılma hakkını kazanan kursiyerler tarafından ilgili hesaba yatırılacaktır.

5-“Kurslarda kursiyer sayısı 10 kişiden az olduğu takdirde kurs İPTAL edilecektir.”

 

Kursiyerlerin yanında getirmeleri gereken malzemeler:

Yüzme mayosu, bone, terlik, havlu,

Uygulamalı dersler için:

Eşofman, şort, forma, koşu ayakkabısı bulundurulacaktır.

 

 

 

 

 

23 KASIM-08 ARALIK 2015 TARİHLERİ ARASINDA BALIKESİR İLİNDE YAPILACAK OLAN TRİATLON 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARI PROGRAMI

 

 

TARİH SAAT DERS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
23 Kasım 2015 Pazartesi 08.30-12.30 Kayıt ve Açılış Kurt Dereli Spor Salonu (Toplantı Salonu)
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Sporda Öğretim Yöntemleri Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ
24 Kasım 2015 Salı 08.30-12.30 Spor ve Beslenme Doç. Dr. Ahmet Haktan SİVRİKAYA
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Sosyolojisi Doç. Dr. Ahmet Haktan SİVRİKAYA
25 Kasım 2015 Çarşamba 08.30-12.30 Spor Anatomisi Yrd. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-15.30 Spor Anatomisi Yrd. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN
16.00-18.00 Sporda Yönetim ve Organizasyon Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ
26 Kasım 2015 Perşembe 08.30-12.30 Spor Fizyolojisi Yrd. Doç. Dr. Erdil DURUKAN
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Fizyolojisi Yrd. Doç. Dr. Erdil DURUKAN
27 Kasım 2015 Cuma 08.30-12.30 Sporcu Sağlığı Yrd. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-19.30 Genel Antrenman Bilgisi Doç. Dr. İbrahim ERDEMİR
28 Kasım 2015 Cumartesi 08.30-12.30 Genel Antrenman Bilgisi Doç. Dr. İbrahim ERDEMİR
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Genel Antrenman Bilgisi Doç. Dr. İbrahim ERDEMİR
29 Kasım 2015 Pazar 08.30-12.30 Spor Psikolojisi Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-15.30 Spor Psikolojisi Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ
16.00-18.00 Sporda Ölçme ve Değerlendirme Doç. Dr. Ahmet Haktan SİVRİKAYA
30 Kasım 2015 Pazartesi 08.30-12.30 Psikomotor Gelişimi Yrd. Doç. Dr. Erdil DURUKAN
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Psikomotor Gelişimi Yrd. Doç. Dr. Erdil DURUKAN
01 Aralık 2015 Salı 08.30-12.30 Beceri Öğrenimi Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Dalı Gözlem-Değerlendirme Aydoğan ULAŞ
02 Aralık2015 Çarşamba 08.30-12.30 Özel Antrenman Bilgisi Mert ONARAN
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-19.30 Özel Antrenman Bilgisi Mert ONARAN
03 Aralık 2015 Perşembe 08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik Yrd.Doç.Dr. Nevzat MUTLUTÜRK- Mert ONARAN
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik
04 Aralık2015 Cuma 08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik

 

05 Aralık 2015 Cumartesi 08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik Yrd.Doç.Dr. Nevzat MUTLUTÜRK- Mert ONARAN
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik
06 Aralık 2015 Pazar 08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik
07 Aralık 2015 Pazartesi 08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik
08 Aralık 2015 Salı 08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-19.30 Spor Dalı Teknik Taktik

 

 

 

Tüm ilgililere duyurulur. 03.11.2015

 

 

TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU BAŞKANLIĞI