13-28 KASIM 2017 TARİHLERİ ARASINDA İZMİR İLİNDE YAPILACAK OLAN TRİATLON 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

 1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı )
 2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
 3. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;
 4. En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,
 5. 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış

 

 

ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN

İSTENEN BELGELER

 

 1. Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak olup e-devletten doğrulanmayan belgelerinizin aslı kurs yerine
 2. 2 adet vesikalık fotoğraf – (orijinal fotoğraf)
 3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Üniversite veya Lise mezunlarının e-devletten alacakları mezuniyet belgeleri geçerli olacaktır.) Mezuniyet belgelerinin aslına uygunluğu Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerince tasdik edilmesi durumunda kabul edilecektir.)
 4. Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı veya e-devletten alınan) (Resmi Kurum için alınacaktır.)
 5. Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu veya Ek-5 sağlık raporu alınamadığı durumlarda diğer sağlık raporu belgelerinde” antrenörlük yapmasında sağlık açısından sakınca yoktur” ibaresi bulunması gerekmektedir).-Belgenin aslı.
 6. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-https://sporegitim.sgm.gov.tr/dokumanform.aspx

web sitesindeki örnek yazı (aslı)

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. Kademe antrenör belgesinin tasdikli sureti
 3. 1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğuna dair belge

 

NOT:

1-Başvurular e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru esnasında belirteceğiniz e-mail (e-mail adresinin kullanılabilir ve geçerli olduğunu kontrol ediniz.) adresine gelecek referans numarası ile Halk Bankasına ücretler (120 TL) yatırılmaktadır. (2017 yılı)

2-Kursa katılma hakkı elde eden kursiyerler Türkiye Triatlon Federasyonunun web sayfası online ödeme linkinden antrenör ödemesini seçerek Halkbank Opera Şubesi TR38 0001 2009 4130 0005 0001 33 nolu hesaba 100-TL yatırılacak olup, açıklama kısmına Triatlon 2. Kademe Antrenör Kurs ücreti yazdırılacaktır. Federasyon  adına yatırılan ücreti gösteren dekont diğer evraklarla birlikte kurs eğitim yöneticisine teslim edilecek ve ssimsek@triatlon.org.tr adresine gönderilecektir.

 

Kurs Kayıt Saati ve Yeri: Kayıtlar Halkapınar Spor Tesislerinde 13 Kasım 2017 tarihinde 08.30-10.30 saatleri arasında yapılacaktır.

Not 1:Kursa başvuran sayısı 10 kişiden az olduğu takdirde kurs İPTAL edilecektir.

Not 2:Kursa kabul edilecek aday sayısının 50 kişi ile sınırlı olması esas olup kursa yapılan başvurular ile birlikte kurs salonunun uygunluğunun dikkate alınması suretiyle kabul edilecek aday sayısı kesinleştirilecektir.

Not 3:Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında selma.ciplak@sgm.gov.tr e-mail adresinden elektronik posta yoluyla bilgi alınabilir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Daha önce antrenörlük yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak selma.ciplak@sgm.gov.tr e-mail adresine elektronik posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

 

 

 Temel Eğitimi ve Teknik-Taktik (Uygulama)

 derslerinin yapılacağı adres:

Halkapınar Spor Tesisleri

İZMİR

 

13-28 KASIM 2017 TARİHLERİ ARASINDA İZMİR’DE YAPILACAK OLAN TRİATLON 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI

TARİH SAAT DERS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
 

 

13 Kasım 2017 Pazartesi

08.30-10.30 Açılış  
10.30-13.30 Evrak Kontrol ve Kayıt İşlemleri

Öğle Arası

 
13.30-15.30 Sporda Ölçme ve Değerlendirme Ögr.Gör.Mehmet ASMA
15.30-17.30 Sporda Yönetim ve Organizasyon Ögr.Gör.Mehmet ASMA
 

14 Kasım 2017 Salı

08.30-12.30 Spor ve Beslenme Bes.Uzm.Buse ERDEM
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-19.30 Spor Psikolojisi Yr.Doç.Dr. Gökhan ÇOBANOĞLU
 

15 Kasım 2017 Çarşamba

08.30-12.30 Spor Anatomisi Dr.Mutlu GÜRSOY
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-15.30 Spor Anatomisi Dr.Mutlu GÜRSOY
15.30-19.30 Sporcu Sağlığı Dr.Semih SELAMOĞLU
 

16 Kasım 2017 Perşembe

08.30-12.30 Spor Sosyolojisi Yrd.Doç.Dr.Nevzat MUTLUTÜRK
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Sporda Öğretim Yöntemleri Yrd.Doç.Dr.Nevzat MUTLUTÜRK
 

17 Kasım 2017 Cuma

08.30-12.30 Psikomotor Gelişimi Prof.Dr.Metin SAYIN
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Psikomotor Gelişimi Prof.Dr.Metin SAYIN
 

18 Kasım 2017 Cumartesi

08.30-12.30 Beceri Öğrenimi Prof.Dr.Metin SAYIN
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Genel Antrenman Bilgisi Prof.Dr.Bahtiyar ÖZÇALDIRAN
 

19 Kasım 2017 Pazar

08.30-12.30 Genel Antrenman Bilgisi Prof.Dr.Bahtiyar ÖZÇALDIRAN
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-19.30 Genel Antrenman Bilgisi Prof.Dr.Bahtiyar ÖZÇALDIRAN
 

20 Kasım 2017 Pazartesi

08.30-12.30 Spor Fizyolojisi Dr.Mutlu GÜRSOY
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Fizyolojisi Dr.Mutlu GÜRSOY
 

21 Kasım 2017 Salı

08.30-12.30 Özel Antrenman Bilgisi Prof.Dr.Bahtiyar ÖZÇALDIRAN
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-19.30 Özel Antrenman Bilgisi Prof.Dr.Bahtiyar ÖZÇALDIRAN
 

 

22 Kasım 2017 Çarşamba

08.30-12.30 Spor Dalı Gözlem-Değerlendirme Aydoğan ULAŞ
12.30-13.30 Öğle Arası  
 

13.30-17.30

 

Spor Dalı Teknik Taktik

Prof.Dr.Bahtiyar ÖZÇALDIRAN-

Yard.Doç.Dr.Ercan HASLOFÇA- Gürcan ATILMAZ

 

23 Kasım 2017 Perşembe

08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik  
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik
 

24 Kasım 2017 Cuma

08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik

 

13-28 KASIM 2017 TARİHLERİ ARASINDA İZMİR’DE YAPILACAK OLAN TRİATLON 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI

 

TARİH SAAT DERS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
 

 

25 Kasım 2017 Cumartesi

 

08.30-12.30

 

Spor Dalı Teknik Taktik

Prof.Dr.Bahtiyar ÖZÇALDIRAN- Yard.Doç.Dr.Ercan HASLOFÇA-

Gürcan ATILMAZ

12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik
 

26 Kasım 2017 Pazar

08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik
 

27 Kasım 2017 Pazartesi

08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik
 

28 Kasım 2017 Salı

08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik  
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-15.30 Spor Dalı Teknik Taktik