Sayfayı Yazdır
Şartnameler
03.06
2011
Triatlon Federasyonunca Satın Alınacak Spor Malzemeleri İdari Şartnamesi ve Bisiklet Teknik Şartnamesi aşağıdaki gibidir.

Triatlon Federasyonunca Satın Alınacak Spor Malzemeleri İdari Şartnamesi


MADDE 1- İŞ SAHİBİ İDAREYLE İLİŞKİN BİLGİLER

 • Adı (Unvanı): Triatlon Federasyonu Başkanlığı
 • Adresi: Ulus İş Hanı A Blok Kat: 5 No: 516 Ulus – ANKARA
 • Telefon No: 0312 – 309 25 70 
 • Faks No: 0312 – 309 25 77
 • Elektronik Posta Adresi: triatlon@gsgm.gov.tr 

MADDE 2- İHALE KONUSU İŞE İLGİN BİLGİLER

 • Adı: Triatlon Yarış Bisikleti
 • Miktarı: 60 Adet

MADDE 3-  İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

 • İhale usulü: Açık İhale Usulü
 • İhalenin yapılacağı adres: Ulus İş Hanı A Blok Kat: 5 No: 516 Ulus-ANKARA
 • İhale Tarihi: 24 Haziran 2011 
 • İhale Saati: 14:00
MADDE 4- 
FEDERASYON ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE TABİ OLUP, KAMU İHALE KANUNU HÜKÜMLERİNE TABİ DEĞİLDİR. FEDERASYON İŞİ İHALE EDİP ETMEMEKTE, KISMEN ETMEKTE VEYA DİLEDİĞİNE VERMEKTE SERBESTİR.
MADDE 5- İHALE DOKÜMANININ TEMİNİ
İHALE DÖKÜMANININ SATIN ALINACAĞI YER:
Ulus İş Hanı A Blok Kat: 5 No: 516 Ulus-ANKARA
İHALE DÖKÜMANININ SATIŞ BEDELİ: 150.00 TL

İhale dökümanının satış bedeli Federasyonun aşağıda yazılı Banka Hesabına
yatırılarak doküman alınabilinir.

BANKA HESAP BİLGİLERİ:
Garanti Bankası Anafartalar Cad. Şubesi 
Hesap No: 711/6299415
IBAN No: TR72 0006 2000 7110 0006 2994 15

MADDE 6- GEÇİCİ TEMİNAT

İstekli tahmini bedelin % 5’i kadar geçici teminat vermek zorundadır. Geçici teminat ihaleyi kaybeden firmalara 15 gün içinde iade edilecektir. Teklif sahibi teklifinden vazgeçmesi veya kati siparişten sonra sipariş şartlarına uymaması halinde geçici teminat federasyona irat kaydedilir.


MADDE 7- KESİN TEMİNAT     

İhaleyi alan firma kesin sipariş verilmesi halinde sipariş tutarının % 10 tutarında kati teminat verecektir. Kesin teminat süresizdir ve işin tümüyle istenen nitelikte tamamlanmasından ve varsa SSK ilişkisi kesildikten sonra iade edilecektir.

Sözleşme imzalandıktan sonra, firma yüklerinden vazgeçtiği veya her ne sebeple olursa olsun şartname hükümlerini ihlal ettiği ve sözleşmenin ihlaline sebebiyet verdiği takdirde ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşme iptal edilecek ve teminat federasyona irat kaydedilecektir.

MADDE 8- TEMİNAT ŞEKLİ

Geçici veya kati teminat olarak tedavüldeki Türk parası, Banka Teminat Mektupları, bloke Çek veya Devlet Tahvilleri kabul edilir. Teminat Mektupları posta ile gönderilebilir. Banka Teminat Mektupları doğrudan, nakil ve tahville federasyon banka hesabına yatırılacak ancak makbuzun dış zarfa konulması suretiyle verilir.

MADDE 9-  CEZAİ DURUM

Malzemeler verilen süre içerisinde teslim edilmediği takdirde her geçen gün      500.00 TL gecikme cezası uygulanır ve bu süre 10 günü geçmesi halinde ihale iptal edilir. Kesin teminat federasyona irat kaydedilir ayrıca da gecikme cezası tahsil edilir.

MADDE 10- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YETERLİLİK KRİTERLERİ

İstekliler ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamından sunmaları gerekir.

 • Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon ve faks numaraları ile elektronik posta adresleri.
 • Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgeleri.
  • Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
  • Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. 
  • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir belge

 

 

MADDE 11- TEKLİFLERİN SUNULACAĞI YER VE SON TEKLİF VERME TARİHİ VE SAATİ

TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ YER: Triatlon Federasyonu Başkanlığı Ulus İş Hanı A Blok Kat: 5 516 Nolu Oda
SON TEKLİF VERME TARİHİ: 20 Haziran 2011
SON TEKLİF VERME SAATİ: 16:00
(Posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir.)

MADDE 12- MALZEMELERİN TESLİM TARİHİ

İHALE SÖZLEŞMESİ İMZALANDIKTAN SONRA 30 GÜN

MADDE 13- TESLİM ŞEKLİ

MALZEMELER FEDERASYONUN VERECEĞİ ADRESLERE TESLİM EDİLECEKTİR

MADDE 14- VERGİLER

Her türlü vergi, resim harc ve diğer giderler ihaleyi alan firma tarafından ödenecektir.  

MADDE 15- ÖDEME ŞARTLARI

MALZEMELERİN TAMAMININ TESLİMİNDEN SONRA İLGİLİ FİRMANIN BANKA HESABINA BANKA HAVALESİ İLE YATIRILACAKTIR.

BU İDARİ ŞARTNAME 14 MADDEDEN OLUP TARAFIMIZDAN İMZA ALTINA ALINMIŞTIR.

 

 

 

     Hamdi GÜNEŞ              Murat ALKAN            Murat CENGİZ
Triatlon Federasyonu          Yönetim Kurulu            Yönetim Kurulu
         Başkanı                           Üyesi                            Üyesi
 
 
 
 
 
 
Bisiklet  Teknik  Şartnamesi
 
BİSİKLET TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
KADRO: Alüminyum 7005 malzemeli Kadro ölçüsü seçenekli
MAŞA: Alüminyum malzemeli 1.1/8 ölçüde olacak
GİDON: Alüminyum malzemeli 42 cm genişliğinde olacak
GİDON BOĞAZI: Alüminyum malzemeli 80 mm-120 mm uzunluk ölçülerinde olacak
SELE:  Yarış selesi özellikte olacak
SELE BORUSU: Alüminyum malzemeli, kızaklı yataklı özellikte
VİTES SİTEMİ: 2 * 9 vites akuple vites fren kollu olacak
JANT SETİ: Bilyeli göbekli 32 telli alüminyum çemberli set
PEDAL-Korpiye Kayış sistemli pedal
LASTİK SETİ: 700*23 mm ebatlarında telli lastik olacak
 
 
 
 

      Hamdi GÜNEŞ               Mert ONARAN            Nevzat MUTLUTÜRK
Triatlon Federasyonu         Milli Takım Antrenörü         Eğitim Kurulu Başkanı
           Başkanı
 
 
 
 
1406
Kez Okundu
2011 Yılı İçinde Yayınlanan Duyurular
Ödeme
 • BAŞKANIMIZIN GENEL KURULDA YAPTIĞI KONUŞMA
 • ITU BASKANI Marisol CASADO'dan MEKTUP
 • ETU BAŞKANI RENATO BERTRANDI’den MEKTUP
YAZARLARIMIZ
BAŞKANDAN
İsa Tamer ÇELİK
KISA LİNKLER
İLETİŞİM
Türkiye Triatlon Federasyon Başkanlığı
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı N:31 K:5 D:10
Maltepe/ANKARA
Tel   : + 90 312 309 25 70
Faks : + 90 312 309 25 77