Sayfayı Yazdır
1.Kademe Triatlon Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu Duyurusu
24.02
2011
Federasyonumuzun 2011 yılı faaliyet programında yer alan 1.Kademe Triatlon Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu 14-25 Mart 2011 tarihleri arasında İzmir’de yapılacaktır.
 Kursa katılım şartları ve kursiyerlerden istenen belgeler aşağıya çıkartılmıştır.

 Kursa katılma şartlarına haiz olan adaylar en geç 07 Mart 2011 tarihine kadar federasyonumuza yazılı başvuruda bulunmaları ve istenen belgelerle birlikte eksiksiz olarak 14 Mart 2011 tarihinde saat 08.30’da İzmir Gençlik ve Spor İ Müdürlüğü’nde hazır bulunmaları gerekmektedir.

14-25 MART 2011 TARİHLERİ ARASINDA İZMİR’DE YAPILACAK OLAN 1.KADEME TRİATLON YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR
 1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)
 2. Görevini devamlı yapmasına engel olacak vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yanlıca görme ve zihinsel engelli olmamak,
 3. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,yağma,dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar fuhuş,uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti,kullanımı,kullanımını kolaylaştırma,kullanmak için satın alma,kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama,kaçakçılık,vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
 4. En az 18 yaşını doldurmuş olmak,
 5. 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada altı aydan daha fazla veya bu sürede toplamda 1 yıldan daha fazla ceza almamış olmak,
ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER
 1. 4 adet vesikalık fotoğraf (orijinal)
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti(Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler-Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri,çalıştığı resmi kurumlar veya notere tasdik ettirilecektir.)
 3. Sağlık raporu (sağlık kuruluşlarından)-(aslı)
 4. Savcılık iyi hal kağıdı (aslı)
 5. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-(aslı)
 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 7. Kursa katılacak adaylar Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün (Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı) Halk Bankası Ankara/Yenişehir Şubesi TR-8500 0120 0921 2000 0600 0071 hesabına 65.00.-TL. Triatlon Federasyonu Başkanlığı’nın Garanti Bankası Ankara/Anafartalar Caddesi Şubesi TR-7200 0620 0071 1000 0629 9415 nolu hesabına da 65.00.-TL olmak 130.00.-TL yatıracaklardır.

 NOT : Banka dekontları ayrı ayrı kestirilerek ve açıklama kısmına Triatlon Antrenör Kursu ücreti olarak belirtilecektir.

1294
Kez Okundu
2011 Yılı İçinde Yayınlanan Duyurular
Ödeme
 • BAŞKANIMIZIN GENEL KURULDA YAPTIĞI KONUŞMA
 • ITU BASKANI Marisol CASADO'dan MEKTUP
 • ETU BAŞKANI RENATO BERTRANDI’den MEKTUP
YAZARLARIMIZ
BAŞKANDAN
İsa Tamer ÇELİK
KISA LİNKLER
İLETİŞİM
Türkiye Triatlon Federasyon Başkanlığı
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı N:31 K:5 D:10
Maltepe/ANKARA
Tel   : + 90 312 309 25 70
Faks : + 90 312 309 25 77