Sayfayı Yazdır
2017 Samsun Antrenör Kursu
07.04
2017

19-30 NİSAN 2017 TARİHLERİ ARASINDA SAMSUN İLİNDE YAPILACAK OLAN TRİATLON I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

a) 2 adet vesikalık fotoğraf - (orijinal fotoğraf)

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti-(Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri veya noterce tasdik edilecektir).(Üniversite mezunları için e-devletten alınan mezuniyet belgesi geçerlidir.)

c) Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı veya e-devletten alınan) (Resmi Kurum için alınacaktır.)

d) Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu veya Ek -5 sağlık raporu alınamadığı durumlarda diğer sağlık raporu belgelerinde” antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresi bulunması gerekmektedir).-Belgenin aslı.

e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-sporegitim@sgm.gov.tr web sitesindeki örnek yazı (aslı)

f) Nüfus cüzdanı fotokopisi

g) Kursa katılacak adaylar Halk Bankası Ankara/Yenişehir Şubesi TR14 0001 2009 2120 0006 0000 88 hesabına 110,00.-TL. Yatıracaklardır.

h) Dekontta kursiyerin adı ve soyadı ile birlikte “Spor Genel Müdürlüğü hesabına TRİATLON kursu ücreti“ olarak yazılacaktır. Dekontun aslı kurs yöneticisine teslim edilecek olup İnternet ve ATM makbuzu kabul edilmeyecektir.

i) Kursa katılma hakkını bulunan kursiyerler tarafından Triatlon Federasyonu web sayfası ONLİNE ÖDEME linkinden ANTRENÖR KURS ÖDEMESİ’Nİ seçerek 100,00.-TL. ödeyerek yapılablir veya Opera Şubesi TR380001200941300005000133 nolu hesaba 100.00TL Yatırılacak olup açıklama kısmına “Triatlon 1.Kademe Yardımcı Antrenör Kurs ücreti” yazılacaktır. Federasyon adına yatırılan dekont diğer evraklarla birlikte kurs yöneticisine teslim edilecek ve ssimsek@triatlon.org.tr adresine e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Kurs Kayıt Saati ve Yeri: Kayıtlar Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde 19 Nisan 2017 tarihinde 08.30-10.30 saatleri arasında yapılacaktır.

Not 1:Kursa başvuran sayısı 10 kişiden az olduğu takdirde kurs İPTAL edilecektir.

Not 2:Kursa kabul edilecek aday sayısının 50 kişi ile sınırlı olması esas olup kursa yapılan başvurular ile birlikte kurs salonunun uygunluğunun dikkate alınması suretiyle kabul edilecek aday sayısı kesinleştirilecektir.

Not 3: Kursa Triatlon Federasyonu Başkanlığınca ismi belirlenen ve katılma şartlarını taşıyan adaylar katılabilecektir.

Not 4: Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında seda.aksu@sgm.gov.tr e-mail adresinden elektronik posta yoluyla bilgi alınabilir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Daha önce antrenörlük yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak seda.aksu @sgm.gov.tr e-mail adresine elektronik posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Temel Eğitimi derslerinin yapılacağı adres:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (BESYO)

Körfez Mahallesi, 19 Mayıs Ünv., 55105 Atakum/Samsun

NOT:

1. Söz konusu kursa katılacaklar dilekçelerini 14 Nisan 2017 tarihi mesai bitimine kadar ssimsek@triatlon.org.tr adresine e-mail göndermeleri gerekmektedir.

2. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme kursu Teknik-Taktik dersi ile başlayacak, yüzme bilmeyenlerin kursa alınmayacağından ilk gün yüzme seviye sınavı yapılacaktır. Yüzme Testi Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Havuzunda yapılacaktır.

Kursiyerlerin yanında getirmeleri gereken malzemeler:

Uygulamalı dersler için:

Yüzme mayosu, bone, terlik, havlu

Eşofman, şort, forma, koşu ayakkabısı bulundurulacaktır.

Tüm İlgililere Duyurulur.…/04/2017

TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

19-30 NİSAN 2017 TARİHLERİ ARASINDA SAMSUN İLİNDE YAPILACAK OLAN TRİATLON I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU TEMEL EĞİTİM PROGRAM

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

19 Nisan 2017

Çarşamba

08.30-10.30

Kayıt

12.30-13.30

Evrak Kontrol ve Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Aydoğan ULAŞ/Yüksel IŞIK

20 Nisan 2017 Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

21 Nisan 2017 Cuma

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

22 Nisan 2017

Cumartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Prof.Dr.Bahtiyar ÖZÇALDIRAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

23 Nisan 2017

Pazar

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Oyun Kuralları Bilgisi

24 Nisan 2017

Pazartesi

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

25 Nisan 2017 Salı

08.30-12.30

Psikomotor Gelişimi

Doç.Dr.Murat ELİÖZ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Psikomotor Gelişimi

Doç.Dr.Murat ELİÖZ

16.00-18.00

Yetenek Seçimi ve İlkeleri

Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÇEBİ

26 Nisan2017 Çarşamba

08.30-12.30

Sporda Öğretim Yöntemleri

Yrd.Doç.Dr.Musa ÇON

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÇEBİ

16.00-18.00

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Yrd.Doç.Dr.Musa ÇON

27 Nisan 2017 Perşembe

08.30-12.30

Spor Anatomisi

Prof.Dr.Mehmet EMİRZEOĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporcu Sağlığı

Prof.Dr.Osman İMAMOĞLU

28 Nisan 2017 Cuma

08.30-12.30

Spor Fizyolojisi

Doç.Dr.Tülin ATAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor ve Beslenme

Yrd.Doç.Dr.Levent BAYRAM

29 Nisan 2017

Cumartesi

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Prof.Dr.Seydi Ahmet AĞAOĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi

Prof.Dr.Seydi Ahmet AĞAOĞLU

30 Nisan 2017

Pazar

08.30-12.30

Spor Psikolojisi

Yrd.Doç.Dr.Egemen ERMİŞ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Beceri Öğrenimi

Yrd.Doç.Dr.Levent BAYRAM

938
Kez Okundu
2017 Yılı İçinde Yayınlanan Duyurular
Ödeme
  • BAŞKANIMIZIN GENEL KURULDA YAPTIĞI KONUŞMA
  • ITU BASKANI Marisol CASADO'dan MEKTUP
  • ETU BAŞKANI RENATO BERTRANDI’den MEKTUP
YAZARLARIMIZ
BAŞKANDAN
İsa Tamer ÇELİK
KISA LİNKLER
İLETİŞİM
Türkiye Triatlon Federasyon Başkanlığı
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı N:31 K:5 D:10
Maltepe/ANKARA
Tel   : + 90 312 309 25 70
Faks : + 90 312 309 25 77