Sayfayı Yazdır
2012 Londra Olimpiyatları Kalifikasyon Sistemi
08.02
2011
2012 Londra Olimpiyatları Kalifikasyon Sistemi aşağıdaki şekildedir.
ULUSLARARASI TRİATLON BİRLİĞİ TRİATLON
 • Müsabakalar (2)
ERKEKLER MÜSABAKALARI (1) BAYANLAR MÜSABAKALARI (1)
Mesafe: 1,5 km yüzme, 40 km bisiklet, 10 km koşu Mesafe: 1,5 km yüzme, 40 km bisiklet, 10 km koşu
 • Kota
KALİFİKASYON ÜÇLÜ KOMİSYON KOTASI EV SAHİBİ KOTASI TOPLAM
Erkek 52 2 1 55
Bayan 52 2 1 55
TOPLAM 104 4 2 110

Milli Olimpiyat Komitesi (NOC) başına KOTA
Erkek 3
Bayan 3
TOPLAM 6

 

NOC başına maksimum kota:

 • Maksimum sekiz (8) NOC’un, Müsabaka başına maksimum üç (3) atleti olabilir. Diğer NOC’ların Müsabaka başına maksimum iki (2) atleti olabilir.
 • Maksimum üç (3) kota, üç (3) atletin ITU Kıtasal Olimpiyat Kalifikasyon Müsabakaları, 2011 ITU Dünya Olimpiyat Kalifikasyon Müsabakası ve sonra ITU Olimpiyat Kalifikasyon Listesi (bu sıraya göre) sayesinde seçilebilmesi için ilk sekiz (8) NOC’a tahsis edilecektir.
 • ITU Olimpiyat Kalifikasyon Listesi’nde iki farklı ülkeden üçüncü atletlerin aynı puanlara sahip olması durumunda, ülkeler arasında düzen bu ülkelerin ITU Olimpiyat Kalifikasyon Listesi’ndeki daha iyi derecedeki ikinci en iyi atlet tarafından belirlenecektir.
 • İkinci en iyi atletlerin aynı puana sahip olması durumunda da, ülkeler arasında düzen bu ülkelerin ITU Olimpiyat Kalifikasyon Listesi’ndeki daha iyi derecedeki birinci atlet tarafından belirlenecektir.
 • Birinci atletlerin berabere kalma durumunda da aynı yöntem, 2011 ITU Dünya Olimpiyat Kalifikasyon Müsabakası’nın sonuçları ile kullanılacaktır.
 • Atletlerin Uygunluğu
Atletlerin Uygunluğu Tüm atletler şu anda yürürlükte olan Olimpiyat Tüzüğü’nün koşulları ile uygun olmalı ve sadece Olimpiyat Tüzüğü ile uygun olan atletler Olimpiyat Oyunları’na katılabilir. Atlet uygunluğu, en azından aşağıdakilerden birini 31 Mayıs 2012’ye kadar kazanma temeline dayanacak:
 • ITU Kıtasal Olimpiyat Kalifikasyon Müsabaka’larında NOC’ları için bir sıra kazanmak;
 • 2011 ITU Dünya Olimpiyat Kalifikasyon Müsabakası’nda NOC’ları için bir sıra kazanmak;
 • ITU Olimpiyat Kalifikasyon Listesi’nin üst 140’ı arasında olmak;
 • ITU Dünya Şampiyonası Serileri Sıralaması’nın üst 140’ı arasında olmak;
 • ITU Puan Listesi’nin üst 140’ı arasında olmak;
ITU Puan Listesi’nin puan sistemi ve kriterleri, Uluslararası Triatlon Birliği’nin resmi web sitesinde www.triathlon.org bulunabilir.
 • Kalifikasyon Sistemi
Kalifikasyon Yolu NOC’lar aşağıdaki detaylı seçim kriterlerine göre kalifikasyon yerleri hak edecekler ve bu yerleri doldurmak için uygun atletlerden seçecekler. Her atlet NOC’u için bir (1) yer kalifiye olacaktır. ERKEK / BAYAN:
5 Yer ITU Kıtasal Olimpiyat Kalifikasyon Müsabakaları
1’den 5’e kadar Olimpiyat yerleri, her 5 ITU Kıtasal Olimpiyat Kalifikasyon Müsabakaları kazananları olarak NOC’a tahsis edilecektir. ITU Kıtasal Olimpiyat Kalifikasyon Müsabakaları 1 Mayıs 2011 ve 30 Nisan 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.
3 Yer 2011 ITU Dünya Olimpiyat Kalifikasyon Müsabakası
6’dan 8’e kadar Olimpiyat yerleri, 2011 ITU Dünya Olimpiyat Kalifikasyon Müsabakası’nda ilk üç (3) dereceye girenler olarak NOC’a tahsis edilecektir. Eğer ilk üç (3) dereceye girenlerden herhangi biri ITU Kıtasal Olimpiyat Kalifikasyon Müsabakaları’nda bir yer hak etmişse veya atletin NOC’u önceden üç (3) yer hak etmişse, 2011 ITU Dünya Olimpiyat Kalifikasyon Müsabakası’ndaki bir sonraki en yüksek dereceyi alan atlet uygunluğu ve onun NOC’u da bir kalifikasyon yeri hak eder. Bu, üç (3) yerin tahsis edilmesine kadar devam eder, atletlerin %10’luk kalite kontrol kesim zamanı içinde olmasını sağlar.
39 Yer ITU Olimpiyat Kalifikasyon Listesi
9’dan 47’ye kadar Olimpiyat yerleri, 31 Mayıs 2012’deki ITU Olimpiyat Kalifikasyon Listesi’ndeki en yüksek derecedeki atletler olarak NOC’a tahsis edilecektir. Önceden kalifiye yeri hak eden atletler bu liste için hesaba katılmayacak. Eğer bu liste tükenmişse, 2012 ITU Dünya Şampiyonası Serileri Sıralaması ve sonra ITU Puan Listesi kullanılacak. Tüm kullanılan sıralamalar 31 Mayıs 2012’ye göre olmalıdır.
ITU Olimpiyat Kalifikasyon Listesi hakkında ek bilgiler, ITU web sitesinde www.triathlon.org bulunabilir.
5 Yer ITU Puan Listesi
48’den 52’ye kadar Olimpiyat yerleri, 31 Mayıs 2012’ye göre ITU Puan Listesi’nde 1’den 47’ye kadar ayrılmış yerlerde kota yeri olmayan ilk NOC’a tahsis edilecektir. Her Kıta için maksimum 1 yer tahsis edilecektir.
ITU Puan Listesi’ne göre uygun NOC yoksa, yer, 1’den 47’ye kadar tahsis edilmiş yerlerde kota yeri olmayan ve 31 Mayıs 2012’ye göre kendi ITU Kıtasal Olimpiyat Kalifikasyon Müsabakası’nda bir sonraki en iyi dereceli atleti olan NOC’a tahsis edilecektir.
ITU Kıtasal Olimpiyat Kalifikasyon Müsabakası’na göre NOC’u yoksa, yer, ITU Olimpiyat Kalifikasyon Listesi’ne göre bir sonraki en iyi dereceli atleti olan NOC’a tahsis edilecektir.
Eğer 53., 54. veya 55. Olimpiyat yerleri veya kullanılmayan Olimpiyat yerlerinin tekrar tahsis edilmesi, daha önceden Olimpik yerlerden 48’den 52’ye birini hak etmiş ve bir tane daha yer verilen bir NOC ile sonuçlanıyorsa, ITU Puan Listesi’ndeki yerler, önceden tahsis edilmiş yerlerde kalifiye bir atlet olmadan kendi Kıta’sından NOC’a tahsis edilecektir.
ITU Puan Listesi hakkında ek bilgiler, ITU web sitesinde www.triathlon.org bulunabilir.
EV SAHİBİ ÜLKE TEMSİLİ
Ev sahibi Ülke’ye her cinsiyet için bir kota yeri (Olimpiyat yeri 53) tahsis edilecektir.
ÜÇLÜ KOMİSYON KOTASI
Uygun NOC’lar için kullanılabilir dört (4) Üçlü Komisyon Davet Yeri yapılacaktır.
1 Kasım 2011’de Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Üçlü Komisyon Davet Yeri için başvurmaya uygun tüm NOC’larla iletişime geçecektir.
Üçlü Komisyon Davet Yeri için NOC’ların isteklerini sunmalarının son süresi 16 Ocak 2012’dir. Kalifikasyon döneminin bitimi ile ilgili olarak Üçlü Komisyon yazılı olarak 1 Mayıs – 9 Temmuz 2012 arasında kendi NOC’larına davet yerlerinin tahsis edilmesini onaylayacak.
Üçlü Davet Yerleri’nin detaylı bilgileri, XXX Olimpiyat Oyunları, Londra 2012 Kalifikasyon ve Katılım Kriterleri içerisinde yer alan – Üçlü Komisyon Davet Yerleri – NOC’lar için bilgi kağıdı – ‘nın içinde yer alıyor.
 • Kota yerleri için onaylama süreci
KOTA YERLERİ İÇİN ONAYLAMA SÜRECİ
ITU yazılı olarak NOC’ları tüm elde edilen kalifikasyon yerleri için 8 Haziran 2012’de bilgilendirmeli. NOC’lar ITU’yu kalifikasyon yerlerinin kullanımı için 22 Haziran 2012’de bilgilendirmeli. 2 Temmuz 2012’de ITU, kalifikasyon yerlerinin son tahsis edilişleri için onaylayacak. Bu son süreyi takiben kullanılmayan kota yerleri Kısım F’de belirtildiği gibi tekrar tahsis edilecektir.
 • Kullanılmayan kota yerlerinin tekrar tahsis edilmesi
KULLANILMAYAN KOTA YERLERİNİN TEKRAR TAHSİS EDİLMESİ
1 – 47 arasında kullanılmayan tüm kota yerleri, ITU Olimpiyat Kalifikasyon Listesi vasıtasıyla, yukarıda belirtilen NOC başına maksimum atlet sayısını göz önünde bulundurarak tekrar tahsis edilecektir.
48 – 52 arasında kullanılmayan tüm kota yerleri, ITU Puan Listesi’ne göre yukarıda belirtilen NOC başına maksimum atlet sayısını göz önünde bulundurarak kalifikasyon yeri olmadan kendi Kıta’sından bir sonraki en iyi derecede atleti bulunan NOC’a tahsis edilecektir.
KULLANILMAYAN EV SAHİBİ YERLERİNİN TEKRAR TAHSİS EDİLMESİ
Eğer ev sahibi Ülke kalifikasyon elde ederse veya uygun olmayan atlet(leri) varsa, 53. yer bir sonraki en iyi dereceli NOC’a, ITU Olimpiyat Kalifikasyon Listesi’ne göre ve yukarıda belirtilen NOC başına maksimum atlet sayısını göz önünde bulundurarak tekrar tahsis edilecektir.
KULLANILMAYAN ÜÇLÜ KOMİSYON YERLERİ
Reserve edilen yer kotası içinde kullanılmayan herhangi yerler, Üçlü Komisyon tarafından tekrar tahsis edilecektir. Eğer Üçlü Komisyon tüm yer(ler)i tahsis edemiyorsa bu yerler, yukarıda özetlenmiş sürec kullanılarak, kullanılmayan 1 – 47 kota yerlerinin tekrar tahsisi için tahsis edilecektir.
 • Kalifikasyon Zaman Çizelgesi
TARİH OLAY
1 Haziran 2010 – 31 Mayıs 2012 Olimpiyat kalifikasyon dönemi
1 Mayıs 2011 – 30 Nisan 2012 ITU Kıtasal Olimpiyat Kalifikasyon Müsabakaları (Yerleri kararlaştırılacak) için dönem
6 – 7 Ağustos 2011 2011 ITU Dünya Olimpiyat Kalifikasyon Müsabakası (Londra, Büyük Britanya)
1 Kasım 2011 IOC, Üçlü Komisyon Davet Yerleri için başvurmaya uygun tüm NOC’larla iletişime geçecek
16 Ocak 2012 NOC’lar için Üçlü Komisyon Davet Yerleri için isteklerini sunmada son süre
1 Mayıs – 9 Temmuz 2012 Üçlü Komisyon yazılı olarak NOC’lara Davet Yerlerinin tahsis edilmesini onaylayacak
8 Haziran 2012 ITU, NOC’ları kalifikasyon yerleri için bilgilendirecek
22 Haziran 2012 NOC’lar ITU’yu kalifikasyon yerlerinin kullanımı için bilgilendirecekler
2 Temmuz 2012 ITU, kalifikasyon yerlerinin son tahsisini onaylayacak
9 Temmuz 2012 Londra 2012 Organizasyon Komitesi için giriş formlarının alınmasının son süresi
1328
Kez Okundu
2011 Yılı İçinde Yayınlanan Duyurular
Ödeme
 • BAŞKANIMIZIN GENEL KURULDA YAPTIĞI KONUŞMA
 • ITU BASKANI Marisol CASADO'dan MEKTUP
 • ETU BAŞKANI RENATO BERTRANDI’den MEKTUP
YAZARLARIMIZ
BAŞKANDAN
İsa Tamer ÇELİK
KISA LİNKLER
İLETİŞİM
Türkiye Triatlon Federasyon Başkanlığı
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı N:31 K:5 D:10
Maltepe/ANKARA
Tel   : + 90 312 309 25 70
Faks : + 90 312 309 25 77