Sayfayı Yazdır
2.Kademe Triatlon Antrenör Yetiştirme Kursu Duyurusu
25.04
2013
Federasyonumuzun 2013 yılı faaliyet programında yer alan 2.Kademe Triatlon Antrenör Yetiştirme Kursu 01-17 Temmuz 2013 tarihleri arasında İzmir’de yapılacaktır.

Kursa katılım şartları ve kursiyerlerden istenen belgeler aşağıya çıkartılmıştır.
Kursa katılma şartlarına haiz olan adaylar istenen belgelerle birlikte eksiksiz olarak 01 Temmuz 2013 tarihinde saat 08.30’da İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 
01-17 HAZİRAN 2013 TARİHLERİ ARASINDA İZMİR’DE YAPILACAK OLAN TRİATLON 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR
 1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, milli sporcularda tahsil şartı aranmaz)
 2. Görevini devamlı yapmasına engel olacak vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
 3. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
 4. En az 18 yaşını doldurmuş olmak, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,
 5. 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak,
 6. 1.Kademe Antrenör belgesi (Tasdikli suret)
 7. 1 yıl üst kademe antrenör’ün yanında çalışmış olmak,
 
ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER
 1. 4 adet vesikalık fotoğraf (orijinal)
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti (Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, çalıştığı resmi kurumlar veya noterce tastik ettirilecektir.)
 3. Adli sicil kaydı sorgulaması-(aslı)
 4. Sağlık raporu (sağlık kuruluşlarından)-(aslı)
 5. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı - (aslı )
 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 7. 1.Kademe antrenör belgesi (tasdikli sureti)
 8. 1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olmak,
 9. Kursa katılacak adaylar Halk Bankası Ankara/Yenişehir Şubesi TR85 0001 2009 2120 0006 0000 71 hesabına 85,00.-TL., Triatlon Federasyonu Başkanlığı’nın Garanti Bankası Ankara/Anafartalar Caddesi Şubesi TR72 0006 2000 7110 0006    2994 15 nolu hesabına da 150,00.-TL. olmak üzere toplam 235,00.-TL. Yatırılacaklardır.
 
NOT 1 : Kurs ücreti kursa katılma hakkını kazanan kursiyerler tarafından ilgili hesaba yatırılacaktır. Banka dekontları ayrı ayrı kestirilecek ve açıklama kısmına Eğitim Dairesi Başkanlığı makbuzuna "Spor Genel Müdürlüğü Triatlon Antrenör Kurs ücreti" Triatlon Federasyonu Başkanlığı adına yatırılacak makbuza ise "Triatlon 2.kademe Antrenör Kurs ücreti" olarak yazılacaktır.     
1668
Kez Okundu
2013 Yılı İçinde Yayınlanan Duyurular
Ödeme
 • BAŞKANIMIZIN GENEL KURULDA YAPTIĞI KONUŞMA
 • ITU BASKANI Marisol CASADO'dan MEKTUP
 • ETU BAŞKANI RENATO BERTRANDI’den MEKTUP
YAZARLARIMIZ
BAŞKANDAN
İsa Tamer ÇELİK
KISA LİNKLER
İLETİŞİM
Türkiye Triatlon Federasyon Başkanlığı
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı N:31 K:5 D:10
Maltepe/ANKARA
Tel   : + 90 312 309 25 70
Faks : + 90 312 309 25 77