Sayfayı Yazdır
Antrenör Kurs Duyurusu
05.02
2013
01-12 Mart 2013 tarihleri arasında İstanbul'da ( Burhan Felek Milli Takımlar Kamp Eğitim Tesisleri) yeterli çoğunluğun sağlanması halinde 1.kademe Triatlon Antrenör Kursu yapılması planlanmaktadır.

 Katılmak isteyen kişilerin 12 Şubat 2013 tarihine kadar isimlerini triatlonfederasyonu@hotmail.com adresine e-mail veya dilekçelerini federasyonun 0312 3092577 numaralı faksına göndermeleri önemle duyurulur.
NOT: Katılımcılar dilekçelerinde adreslerini, e-mail ve cep telefonlarını belirtmeleri gerekmektedir.

01-12 MART 2013 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL’DA YAPILMASI PLANLANAN 1.KADEME TRİATLON YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR
  1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, milli sporcularda tahsil şartı aranmaz)
  2. Görevini devamlı yapmasına engel olacak vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
  3. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
  4. En az 18 yaşını doldurmuş olmak,
  5. 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada altı aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak,

NOT: 1.kademe Antrenör Kursuna yeterli müracaat olması halinde katılacaklardan istenen belgeler kursun başlamasından önce federasyonumuz web sitesinden yayımlanacaktır.

1554
Kez Okundu
2013 Yılı İçinde Yayınlanan Duyurular
Ödeme
  • BAŞKANIMIZIN GENEL KURULDA YAPTIĞI KONUŞMA
  • ITU BASKANI Marisol CASADO'dan MEKTUP
  • ETU BAŞKANI RENATO BERTRANDI’den MEKTUP
YAZARLARIMIZ
BAŞKANDAN
İsa Tamer ÇELİK
KISA LİNKLER
İLETİŞİM
Türkiye Triatlon Federasyon Başkanlığı
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı N:31 K:5 D:10
Maltepe/ANKARA
Tel   : + 90 312 309 25 70
Faks : + 90 312 309 25 77