Sayfayı Yazdır
Yarışma Yönergesi
Bilgi Bankası Menu

TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONUYARIŞMA YÖNERGESİ

YÖNETİM KURULU
KARAR TARİHİ : 17/01/2017
KAARAR NO : 122

MADDE NO : 13

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

Amaç MADDE 1 shf 2

Kapsam MADDE 2 shf 2

Dayanak MADDE 3 shf 2

Tanımlar MADDE 4 shf 2

İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler:

Yarışma Kurallarının Uygulanış Amacı MADDE 5 shf 3

Yarışma Çeşitleri MADDE 6 shf 4

Yarışma Türleri ve Mesafeleri MADDE 7 shf 4

Yarışmacıların Uyacağı Kurallar MADDE 8 shf 6

Güvenlik Tedbirleri MADDE 9 shf 10

Yüzme Etabı MADDE 10 shf 10

Bisiklet Etabı MADDE 11 shf 13

Koşu MADDE 12 shf 18

Değişim Alanı MADDE 13 shf 19

Yaş Kategorileri MADDE 14 shf 20

Ferdi ve takım Yarışmaları MADDE 15 shf 20

Puanlama ve Değerlendirme MADDE 16 shf 21

Ödüller MADDE 17 shf 23

Yarışma Komisyonu MADDE 18 shf 23

Teknik Görevliler MADDE 19 shf 24

Uyarı ve Cezalar MADDE 20 shf 24

İtirazlar MADDE 21 shf 27

Orta ve Uzun Mesafe Müsabakaları MADDE 22 shf 29

Takım ve Bayrak Yarışı Şampiyonası MADDE 23 shf 29

Para triatlon MADDE 24 shf 31

Kros Triatlon ve Duatlon MADDE 25 shf 31

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler:

Diğer hususlar MADDE 26 shf 32

Yönergede yer almayan hususlar MADDE 27 shf 32

Yürürlük MADDE 28 shf 32

Yürütme MADDE 29 shf 32

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

MADDE 1-AMAÇ

Bu Yönergenin amacı; Türkiye’de düzenlenecek her türlü resmi, özel, ulusal ve uluslararası Triatlon, Duatlon, Aquatlon, Kış Triatlonu, Kros Triatlon ve ITU -ETU'nun(Avrupa Triatlon Birliği) yönergesinde bulunan diğer yarışmaların, Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ve Uluslararası Triatlon Birliği’nin (ITU) yarışma kurallarına uygun yapılmasını sağlamaktır.

MADDE 2- KAPSAM

Bu Yönerge, Türkiye’de düzenlenecek her türlü Triatlon, Duatlon, Aquatlon ve ITU-ETU yönergesinde bulunan diğer yarışmaların, TTF yarışma kurallarına ve uluslararası yarışların ITU yarış kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlar.

MADDE 3– DAYANAK

Bu Yönerge, 21.5.1986 tarih ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi, 19.7.2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 28 Aralık 2006 tarih ve 26390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Triatlon Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4-TANIMLAR

Bu Yönergede geçen tanımlardan;
Federasyon:Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanlığı’nı (TTF),
Federasyon Başkanı: TürkiyeTriatlon Federasyonu Başkanı’nı,
İl Başkanı:Valiyi,
İl Müdürlüğü:Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nü,
İlçe Müdürlüğü:Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’nü,
ITU:Uluslararası Triatlon Birliği’ni,
ETU:Avrupa Triatlon Birliği’ni,
FINA: Uluslararası Yüzme Federasyonu’nu,
IAAF:Uluslararası Atletizm Federasyonu’nu,
UCI:Uluslararası Bisiklet Birliği’ni,
FISU:Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu’nu ifade eder.
HAKEM:Teknik görevli

İKİNCİ BÖLÜM

MADDE 5-YARIŞMA KURALLARININ UYGULANIŞ AMACI

5.1- Uygulama amaçları;

a) Sportmenlik, eşitlik ve fair play atmosferi yaratmak.

b) Güvenlik ve koruma sağlamak.
c) Atletlerin hakkı olan özgürlük ve hareketlerini sınırlamadan yaratıcılıklarını ve becerilerini ortaya koymak.
d) Haksız avantaj elde eden atletleri cezalandırmak.
e) Yarışma kurallarının yorumlanması ya da uygulanması konusunda herhangi bir zorluk yaşanırsa TTF Teknik Komitesine başvurulmalıdır.

5.2-Uluslararası yarışmalarda kullanılacak dil ve iletişim;

a) ITU ve ETU yarışmalarının resmi dili İngilizce dir.
b) Ülkeler kendi atletleri için tercüme yapabilirler.

c)Yarışmalarda başka bir dil kullanılsa dahi organizasyon komitesi İngilizce iletişim kurmalıdır.

5.3-Uygulamalar;

a) Sporcunun yarışma kurallarla ilgili tüm ihlalleri yaptırıma bağlıdır.

b)Bir sporcunun kural dışı avantaj elde etmesine ya da kendisini tehlikeli bir davranışa sokmasına izin verilmez.

c)ITU Yarışma kuralları, Ulusal Federasyonların ev sahipliği yaptığı uluslararası yarışmalarda uygulanacaktır.

d)ITU yarışma kuralları ITU yetkisindeki diğer çoklu spor dalları için uygulanır.

e)Teknik görevliler kararlarını; kuralların içermediği durumda; avantaj elde edilip edilmediğine göre verirler.

f)TTF ve ITU yarışma kuralları teknik kurul önerisi ve TTF yönetim kurulu onayı ile değiştirilebilir. Yapılan kural değişiklikleri yürürlüğe girmeden önce yazılı olarak web sitesinden ilan edilir.

5.4-İstisnalar;

a)Yarışma kuralları TTF tarafından düzenlenen tüm ulusal yarışlarda geçerli olacak ve MHK tarafından tayin edilen Baş Hakem tarafından uygulanacaktır.

b) Özel yarışma kuralları ITU/TTF yarışma kuralları ile çelişiyorsa yapılacak değişiklikler yazılı olarak TTF Teknik Kuruluna bildirilir.

c) TTF’nin izni ile özel yarışmada yapılan kural değişiklikleri yarışma öncesinde sporculara açıklanmalıdır.

d)Yarışma kurallarında yapılan değişiklikler TTF/ITU yarışma yönergesindeki kurallarla çelişmesi durumunda yapılan değişiklikler geçersizdir.

5.5-Uluslararası yarışmalarda yapılan özel düzenlemeler;

Teknik bir delege belirli bir yarış için özel düzenlemelerin ilave edilmesini onaylayabilir:

a)Kurallarla ilgili yapılan düzenlemeler ITU kurallarıyla çelişemez.

b) Yarışma ile ilgili yapılan her düzenleme yazılı olarak bildirilir ve teknik toplantıda sporculara açıklanır.

c)İlave düzenlemeler en az bir hafta önce ITU ve teknik kuruluna bildirilir. ITU Yönetim Kurulu yapılan düzenlemeyi kabul etmek zorunda değildir.

5.6-Yarışmalarda Hak Mülkiyeti;

a)TTF yarışlarını, düzenleme, yürütme, yayınlama ve çoğaltma haklarıdahil ve bunlarla sınırlı olmamakla birlikte tüm haklar TTF' ye aittir. Bu haklar kullanılan cihazın sahibine bakılmaksızın oyun alanı sınırları dahilinde alınan fotoğraf ve video görüntüleri dahil herhangi bir dijital çekim TTF’nin iznine bağlıdır. TTF yarışlarına katılan sporculardan alınan tüm kişisel bilgiler ve yarışlardan alınan veriler, yarışma sonuçları da dahil olmak üzere hak sahibiTTF'dir.

MADDE 6-YARIŞMA ÇEŞİTLERİ

Resmi ve özel yarışmalar olmak üzere iki çeşittir.

6.1- Resmi Yarışmalar;

a)Federasyon yıllık faaliyet programında yer alan ulusal ve uluslararası yarışmalardır.

b)İl veya İlçe Yarışmaları: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl veya İlçe Müdürlükleri’nce, Federasyon tarafından onaylanmış faaliyet programında yer alan planlı yarışmalardır. Harcamalar, İl Müdürlükleri’nin Triatlon Federasyonu faaliyetleri bütçesinden karşılanabilir.

6.2- Özel Yarışmalar ve Turnuvalar;

a)Resmi yarışmalar dışında kalan organizasyonlardır. Yarışmaları organize etmek isteyen yarışma tarihinden en az 45 gün önce, izin almak üzere, Türkiye Triatlon Federasyonuna başvurmalıdırlar. Yarışmada görev alacak hakemleri Merkez Hakem Kurulu belirler. Yarışmaların tüm giderleri (TTF tarafından görevlendirilen personel dahil) düzenleyen organizasyona aittir.

b)Türkiye Triatlon Federasyonundan izin alınarak ulusal ve uluslararası katılımcıların yer aldığı yarışmalar için organizasyon talimatı ile ilgili hükümlere göre hareket edilir. TTF’den izinsiz turnuva veya yarışma düzenleyenler bu faaliyetlere katılanlar, hakem olarak görev alanlar disiplin kuruluna sevk edilir.

MADDE 7-YARIŞMA TÜRLERİ VE MESAFELERİ

Triatlon, Duatlon, Aquatlon ve ilgili diğer yarışmalar, kategorilerine uygun mesafelerde hazırlanmış parkurlarda yapılır. Yarışma mesafeleri aşağıda belirtilmiştir:

7.1 TRİATLON;

YARIŞMA TÜRÜ

Yüzme

Bisiklet

Koşu

Alt yaş sınırı

MİNİK-1

50m

1250m

300m

8-9

MİNİK-2

100m

2500m

625m

10-11

MİNİK-3

200m

5000m

1250m

12-13

TAKIM BAYRAK

100- 200m

1250-2500-5000m.

300-625-1250m.

12

SÜPER SPRİNT

375m

10km

2.5km

14-15

SPRİNT

750 m kadar

20 km kadar

5 km kadar

16-19

STANDART

1500 m

40 km

10 km

18+

ORTA-UZUN

900m-3800m

90m-180km

21.1 km - 42. 2 km

18+

7.2 DUATLON;

YARIŞMA TÜRÜ

Koşu

Bisiklet

Koşu

Yaş sınırı

MİNİK – 1

300m

1250m

150m

8-9

MİNİK – 2

625m

2500m

300m

10-11

MİNİK - 3

1 250m

5000m

625m

12-13

TAKIM BAYRAK

2 500m

10 000m

1250m

12

SÜPER SPRİNT

2 500m

10 000m

1 250m

14-15

SPRİNT

5 000m

20 000m

2 500m

16-19

STANDART

10 000m

40 000m

5 000m

18+

UZUN

20 000m

80 000m

10 000m

18+

7.3 AQUATLON;

YARIŞMA TÜRÜ

Koşu

Yüzme

Koşu

Yaş sınırı

MİNİK – 1

250m

50m

250m

8-9

MİNİK – 2

300m

150m

300m

10-11

MİNİK - 3

600m

200m

500m

12-13

SÜPER SPRİNT

1 250m

400m

1 250m

14-15

STANDART

2 500m

750m

2 500m

16-19

STANDART(soğuk su)

750m- 1 000m.

5 000m

16+

UZUN

5 000m

1 500m

5 000m

18+

UZUN (soğuk su)

2000 m

10 000m

18+

Açıklama: Aquatlon yarışmaları yüzme ve koşu şeklinde yarış talimatında belirtildiği gibi düzenlenebilir.

7.4 KIŞ TRİATLONU;

YARIŞMA TÜRÜ

Kros koşu

Dağ bisikleti

Kros kayak

Alt yaş sınırı

TAKIM BAYRAK

2000m - 3 000m

4 000m– 5 000m

3 000m– 4 000m

12

SPRİNT

3 000m– 4 000m

5 000m– 6 000m

5 000m– 6 000m

14

STANDART

7 000m– 9 000m

12 000m– 14 000m

10 000m– 12 000m

16

7.5 KROS TRİATLON;

YARIŞMA TÜRÜ

Yüzme

Dağ bisikleti

Kros koşu

Alt yaş sınırı

MİNİK-1

50m

1250m

300m

8-9

MİNİK-2

100m

2500m

625m

10-11

MİNİK-3

200m

5000m

1250m

12-13

TAKIM BAYRAK

200 m

4 000m– 5 000m

1 200m – 1 600m

14

SÜPER SPRİNT

250 m

5 000m-6 000m

1 500m- 2 000m

14

SPRİNT

500 m

10 000m– 12 000m

3 000m-4 000m

16

STANDART

1000 m

20 000m– 25 000m

6 000m– 8 000m

18+

7.6 KROS DUATLON;

YARIŞMA TÜRÜ

Kros koşu

Dağ bisikleti

Kros koşu

Yaş sınırı

MİNİK-1

300m

1250m

150m

8-9

MİNİK-2

625m

2500m

300m

10-11

MİNİK-3

1 250m

5000m

625m

12-13

TAKIM BAYRAK

1 200m –1 600m

4 000– 5 000m

600m –800 m

12

SÜPER SPRİNT

1 500m-2 000m

5 000m-6 000m

750m -1 000m

14-15

SPRİNT

3 000m- 4 000m

10 000m– 12 000m

1 500m – 2 000m

16-19

STANDART

6 000m– 8 000m

20 000m– 25 000m

3 000m– 4 000m

18+

Not: Bunun yanı sıra T.T.F. teknik kurulun yayınladığı yarış talimatına göre farklı şekillerde ve mesafelerde yarışmalar düzenleme yetkisine sahiptir. Yarışma Talimatlarında yayınlanan mesafeler ve yarışma türleri geçerlidir.

MADDE 8- YARIŞMACILARIN UYACAĞI KURALLAR
Sporcular yarışmalarda değişik yarış taktikleri uygularlar.

8.1-Genel Davranış;

Tüm sporcular ITU ve TTF’nin belirlediği yarışma talimatlarını bilmek ve uygulamak, yarışmacılara, hakemlere, görevlilere ve izleyicilere saygılı davranmak, sporcu ahlakına aykırı hareketlerden kaçınmak zorundadır.

Sporcular:

a)Daima iyi bir sportmenlik sergilemelidir.

b)Kendilerinin ve diğerlerinin güvenliğinden sorumludurlar.

c)Federasyonun www.triatlon.org.tr web adresindeki ITU ve TTF Yarışma kurallarını bilmeleri, anlamaları ve bunlara uymaları gerekmektedir.

d)Yarış yetkililerinin talimatlarına ve trafik kurallarına uymalıdırlar.

e)Diğer sporculara, yetkililere, gönüllülere ve izleyicilere saygılı ve kibar davranmalıdırlar.

f)Küfürden kaçınmalıdırlar.

g)Yarıştan çekilmeleri durumunda Teknik Görevliyi bilgilendirmelidirler. Sporcular Teknik Görevliyi bilgilendirmediğinde, uzaklaştırma cezası alır.

h)Sporcu, yarışma görevlisi ve yetkililer dışında herhangi bir yardım almadan yarışmalıdır.

i)Sporculardürüstçe yarışmalıdırlar.

j)İkmal ve çöp atık noktaları gibi açıkça belirlenmiş yerler hariç yarış alanına çöp ya da ekipman bırakmamalıdırlar. Tüm eşyalar sporcular tarafından muhafaza edilmeli ve geçiş noktalarına geri getirilmelidir.

k)Sporcular dışarıdan bir araç veya herhangi bir nesneden haksız avantaj elde etme girişiminde bulunmamalıdırlar.

8.2 –Dışarıdan yardım alma;

a)Sporcular kendi yarışlarını sürdürmelerini engelleyecek şekilde aynı yarıştaki başka bir sporcuya hiçbir ekipman yardımında bulunamazlar. Bu ayakkabı, yarış bisikleti, kadro, tekerlek ve kaskla sınırlı değildir. Ceza olarak her iki sporcu da diskalifiye edilir.

b)Yarış baş hakeminin onayı ile teknik görevliler sınırlı olaraktan yarışmacılara eşitlik ilkesine göre yardım edebilirler (içecek, beslenme, tıbbi yardım, mekanik ile sınırlıdır).

8.3- İlaç Kullanımı;

a)Sporcular ITU doping kurallarına uymak zorundadır.

b)Bütün yarışmacılar doping testleri, test yükümlülükleri, hak sorumluluk ve prosedürleri, ceza ve itiraz süreçleri ile Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) tarafından yasaklanmış maddelerin açıklandığı ITU doping kurallarını bilmekle yükümlüdür.

8.4- Sağlık;

a)Triatlon ve ilgili spor dalları yorucudur, yarışa katılabilmek için sporcuların fiziksel olarak mükemmel bir durumda olmaları son derece önemlidir. Sporcu sağlık ve fiziksel durumunun yarışmaya uygun olduğunu beyan etmek zorundadır.

b)Her müsabakanın yüzme ve bisiklet etabının zaman suresi ve yarış tamamlama süresi teknik kurul tarafından belirlenir. Bu sınırlar yarış talimatında yayınlanır.

c)T.T.F sporcuların periyodik sağlık kontrollerini yaptırmaları hususunda tavsiyede bulunur.

8.5-Uygunluk;

a)Uzaklaştırma alan sporcular herhangi bir ITU müsabakasında veya ulusal müsabakada yer alamazlar, sporcunun yaşı müsabaka yılının 31 Aralık tarihindeki yaşına göre belirlenir. Uluslararası yarışlarda yaş kategorileri 8.5.b’de yazıldığı gibidir.

b)16-19 Yaşlarındaki sporcular gençler kategorisinde, 18-19 yaş grubundaki sporcular elitler kategorisinde, 18-23 yaş grubundaki sporcular ise U23 kategorisinde yarışabilirler.

c)Müsabaka standart veya daha uzun mesafede ise sporcular 48 saat içinde birden fazla spor müsabakasında yarışamaz.

d)Yaşına uygun olmayan farklı bir kategoride izin verilmeyen bir mesafede ya da 48 saatlik zaman diliminden önce yarışan sporcu diskalifiye edilir, kazandığı puanlar silinir.

8.6- Kayıtlar;

a)Yarışma yılında yarışmalara tüm gruplar için kayıtlar internet yolu ile Federasyon web sayfasından yapılacak olup manuel kayıt yapılmayacaktır, kayıt yaptırmadan gelen sporcular yarışmaya kesinlikle alınmayacaktır.

b)Web sayfası üzerinden kayıtlar yarışma öncesi olan (Salı günü saat 23.59) sona erecektir. Verilen bu sürenin dışında geç kayıt yapılmayacaktır.

c)Müsabakaya kayıt yaptırıp gelmeyen sporcu (Yaş grubunda yarışan sporcuların katılım ücretleri iade edilmez ) bir sonraki müsabakaya katılamayacaktır. ((Final müsabakası hariç)Mazeretini Doktor raporu veya resmi bir belgeyle Federasyona bildirenler bir sonraki yarışa katılabileceklerdir.

d)Yaş grubunda yarışacak olan sporculardan alınacak kayıt ücretleri federasyonun web sayfası üzerinden federasyonun banka hesabına yatırılacaktır. Alınan kayıt bedelleri sağlık vb. durumlarını resmi belgelerle ispatlanması ve yarışların iptal edilmesi gibi durumlar da iade edilebilir.

8.7-Teknik Toplantı;

a)Teknik toplantı, yarışmaya katılacak sporcuları ve teknik ekibi bilgilendirmek ve organizasyona özgü kuralları duyurmak için düzenlenir. Teknik toplantı yarışma tarihinden en az bir gün önce yapılır.

b) Teknik toplantılara sadece elit, gençler kategorisinde yarışacak kulüp, yönetici, antrenör ve sporcuların katılmaları zorunludur.

Mazeretleri nedeniyle teknik toplantıya katılamayanlar durumlarını Yarışma komisyonuna bildirmek ve resmi mazeret belgelerini ibraz etmek zorundadırlar. Bu sporcular start sıralamasında en son sırada yer alırlar. Minikler, yıldızlar, yaş grubu kategorilerinde, sadece Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden onaylanmış kafile listelerinde yer alan kulüp yöneticileri ve antrenörlerin katılmaları zorunludur. Antrenörü olmayan ferdi sporcular Gençlik Hizmetleri il veya İlçe spor Müdürlüklerinden aldıkları onaylı kafile listeleriyle teknik toplantıya ve yarışmaya katılabilirler.

Teknik toplantıya katılmayan Minik, Yıldız ve Yaş grupları yönetici ve antrenörleri yarışma ile ilgili yapılan değişiklikleri bilmek zorundadır.

c)Yarışma öncesinde öngörülemeyen ve yarışmanın daha sağlıklı yürütülmesi için gerekli olan değişiklikler, Yarışma komisyonunu tarafından teknik toplantı sırasında açıklanır.

d)Teknik toplantı başlamadan önce teknik toplantıya katılmaları zorunlu olan yönetici, antrenör ve sporcular toplantı tutanağını imzalarlar. Toplantıya katılacaklar, toplantı saatinden 15 dakika önce toplantı salonunda olmak zorundadırlar. Teknik toplantı başlama saatine 15 dakika kalan zaman dilimi içerisinde gelen sporcular geç katılmış sayıldıklarından start listesinin en sonunda yer alırlar.

Toplantı başladıktan sonra toplantıya hiç kimse alınmaz ve yarıştırılmaz, ancak geçerli mazeretlerini Yarışma komisyonuna yazılı olarak sunan ve kabul edilenlerin yarışmalarına izin verilir.

8.8- TTF forma kuralları;

1)ITU yarışlarında yarışan tüm sporcuların ITU Forma Kurallarına uygun forma giymeleri gereklidir.

a) Milli yarış forması veya mayosu herhangi bir ulusal veya özel yarışmada giyilemez.

2)Formaların üzerinde ticari logolar olabilir. Ticari logolar kurallarca belirlenmiş ölçülerde olmalıdır.

3)Sporcular forma ile ilgili aşağıda belirtilen kurallara uymalıdır.

a)Forma önden tüm gövdeyi kaplamalıdır. Arka kısmı belden yukarısı açık olabilir.

b)Forma yarış boyunca her iki omuz üzerinde olmalıdır.

c)Forma Omuzdan aşağı olan kısım açık olmalıdır. Ödül töreninde hava koşullarına göre başhakem uzun kollu eşofman veya pantolona izin verebilir.

d)Yüzme etabında eğer wetsuit giyilmiyorsa mayo dizin alt kısmını kapatamaz.

e)Tek parça forma tercih edilir. İki parça forma kullanılacaksa, alt ve üst parça arasındaki alan görülmemelidir, bu nedenle iki parça üst üste gelebilir. Sporcu yarış boyunca tüm gövdesini kapatmalıdır.

f)Formada fermuar var ise arkada olmalıdır ve 40 cm'den daha uzun olmamalıdır(yaş grupları ve uzun mesafe müsabakaları hariç). Yaş grubu sporcuları istediği tarzda mayo giyebilirler, eğer iki parçalı mayo kullanıyorsa aradaki açıklık en fazla 10 cm olabilir, ancak ITU, TTF logosu, ülke, soyadı yazılarını kapatmamak şartı ile diğer yazılar ve logolarda ebat ve içerik adına serbesttir.

g) Sporcular tüm yarış boyunca ve ödül töreninde forma giymek zorundadır.

h)Elit,U23, genç ve yıldız sporcular standart veya daha kısa mesafedeki yarışlarda yarışa başladıkları formayla yarışı tamamlamalıdırlar.

i)Başhakem izin verirse yağmurluk giyilebilir. Yağmurluklar formayla aynı dizayn, aynı renkte veya şeffaf olmalıdır.

j)TTF Forma Kurallarına uyulmaması durumunda sporcu kuralların izin vermediği logoyu suda çıkmayan kalemle kapatmak zorundadır. Yarış ve ödül töreni esnasında sporcu giydiği logolu forma, forma Kurallarına uymak zorundadır.

k) Politik, dini veya ırkçı propaganda içeren hiçbir ibare formada yer alamaz.

8.9-Numaralandırma

1)Baş hakem çip sistemi olmayan, yaş grupları ve elitlerin aynı zaman diliminde start aldığı yarışlarda veya duatlon ve orta mesafe müsabakalarında bisiklet ve koşu etaplarında göğüs numaralarının takılmasının zorunlu olup olmadığına karar verebilir.

3) Gövde İşaretleme.

a)Vücut işaretleri baş hakem tarafından teknik toplantıda aksi belirtilmedikçe her kol ve bacağa uygulanır.

b)Vücut numaraları yan yana değil üst üste yazılır.

c)Sporcunun vücudunda birden fazla işaret varsa numaralandırma görünen bir yere uygulanmalıdır.

8.10 Zamanlama Ve Sonuçlar;

1)Sonuçlar başhakem imzaladıktan sonra kesinleşir. Yarış hakemi sporcunun nihai sonucuna karar vermek için tüm kaynakları kullanır.

2)2 sporcunun berabere kalması ve performansının ayırt edilememesi durumunda aynı sırayla ödüllendirilirler. Onlardan sonraki gelen sporcular bitirme sırasına göre sıralanır. Sporcular anlaşmalı bir şekilde yarışı birlikte bitirirlerse diskalifiye olurlar.

3)Çip sisteminde zaman dilimleri aşağıdaki gibi sıralanır.

·Yüzme Ya da İlk Etap,

·Değişim 1(T1)

·Bisiklet Ya da 2.Etap

·Değişim2 (T2)

·Koşu Ya da 3. Etap

·Toplam Bitiş Zamanı

4) Sonuçlarda yarışı tamamlamayanlar (DNF)

- yarışa başlamayanlar (DNS)

- diskalifiye edilenler (DSQ)

- tur yiyenler (LAP) olarak sınıflandırılır.

5)Diskalifiye olan sporcuların sıralama ve sonuçları gözükmez

6)Çip sistemi olmayan yarışlarda toplam sonuç gösterilebilir.

7)Sonuçların üstünde veya altında aşağıdaki bilgiler yer alır

a)Yüzme mesafesi ve tur sayısı

b)Bisiklet mesafesi ve tur sayısı

c)Koşu mesafesi ve tur sayısı

d)Hava sıcaklığı ve su sıcaklığı

e)Wetsuit kullanımı Var/Yok

f)Başhakem ve yarış komitesinin ismi

8.11-Yarışmalara Katılma;

TTF faaliyet programında yer alan ulusal organizasyonlara, tescillerini yaptırmış kulüpler ve Sicil Lisans Yönetmeliği gereği o yıl için lisansını federasyona vize ettiren sporcular katılabilir.

8.12-Yarışma Dönemi;

Federasyonun yarışma dönemi, 01 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasındadır.

8.13-Ön Görülemeyen Durumlar;

Bu gibi durumlar oluştuğunda yarış komisyonu tarafından senaryolar aşağıda belirtildiği gibi çözümlenebilir.

1) Yarış öncesi,

a)Triatlon yarışı duatlona, aquatlona ve hatta iki etaplı yarışa: yüzme-koşu, bisiklet-koşu veya koşu-bisiklet olarak yarışma komisyonu tarafından değiştirilebilir.

b)Duatlon yarışları iki etap olarak bisiklet-koşu veya koşu-bisiklet olarak değiştirilebilir.

c)Yukarıdaki opsiyonlar mümkün değilse (Yarışma komisyonu) diğer bir karar alabilir.

2 ) Yarış başladıktan sonra yapılan değişiklikler,

a)Herhangi bir yarışmada sadece bir etabının yarış süresi kısaltılabilir. Başhakem ve yarış komisyonu yarışın adil olması ve sporcular için güvenli olması için her tedbiri almalıdır, aksi halde yarış durdurulur.

3) Üçüncü etabın kısaltılması,

a)Sporcular son etabı tamamlamadan önce durdurulursa son etabın %50 sini tamamlayanlar yarışı bitirmiş sayılacaklardır ve en son tamamladıkları etabın sonucuna göre sıralanırlar. Yarışın son etabın %50’si tamamlanmadan durdurulursa sıralama ve sonuçlar alınmaz.

b)Bütün sporcular son etabın %50’sini tamamlamadan yarış durdurulmuş ise eğer mümkünse üçüncü etap tekrardan başlatılır.

MADDE 9-GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Triatlon yarışmalarında alınması gereken güvenlik tedbirleri;

9.1-Yarışma öncesi:

a)Federasyonumuzun yıllık faaliyet programında yer alan yarışma yerleri, yarışmadan en az bir ay önce Federasyonumuz görevlendireceği 3 kişi(1 Teknik kurul, 1 MHK, 1 Organizasyon kurulu) ve yerel yönetimler vasıtasıyla incelenir. Parkurların yarışmaya uygunluğu belirlenir ve yarışma öncesinde yapılacak koordinasyon toplantısına kadar tüm eksikler tamamlanır.

b)Yarışma parkurlarında emniyetle ilgili alınacak tedbirler, yarışma öncesi yapılan koordinasyon toplantısında belirlenir. Görevlendirilen birimlerin sorumluları toplantı sonrasında tutanağı imzalarlar.

9.2- Yarışma günü:

a)Yarışma alanlarının, tekne, taşıt ve yaya trafiğine belirlenen zamanda kapatılması.

bYüzme, Değişim alanı, bisiklet ve koşu parkurlarının emniyet şeridi ve bariyerlerle kapatılması.

c)Tam teşekküllü 2 adet ambulansın hazır bulunması ve nakillerin hangi hastaneye yapılacağının önceden belirlenmesi.

d)Yüzme yapılacak parkurda tam donanımlı can kurtarma botunun ve cankurtaranların hazır bulundurulması.

e)Yayalar için geçiş yollarının belirlenmiş olması ve geçişleri sağlayacak personelin görevlendirilmesi.

MADDE 10. YÜZME ETABI

10. 1 Genel kurallar,

a)Yarışmacılar herhangi bir stilde yüzebilir ayrıca durabilir. Sporcular yüzme etabının başında veya sonunda yere basarak koşabilirler.

b)Sporcular izah edilen yüzme parkurunu takip etmek zorundadırlar. Sporcular suda yere basabilirler veya şamandıra ya da bir sabit duran bir bot gibi nesneyi tutarak dinlenebilirler. Acil durumda sporcu kolunu yukarı kaldırır ve yardım çağırır. Resmi yardım sağlandıktan sonra sporcunun yarıştan çekilmesi gerekir.(DNF olarak sonuç listesinde yer alır).

c)Yüzme etabında ideal tur sayısı aşağıda belirtildiği gibidir. Parkur durumuna göre başhakem tur sayısını teknik toplantıda belirtmek zorundadır.

·Yıldız ve gençler kategorisinde 1 tur.

·Elitler sprint mesafede 1 tur, standart mesafede 2 tur.

·Yaş gruplarında sprint ve standart mesafede 1 tur olarak uygulanır.

d)İdeal şartlarda parkurdaki ilk şamandıra startın 350m ilerisinde olmalıdır.

e)Su derinliği minimum 150 cm olmalıdır.

10.2 Wetsuit kullanımı:

a)Aşağıdaki tablolara göre wetsuit kullanılır.

Yıldızlar.U23,Elitler Ve Genç Atletler

YÜZME MESAFESİ

Wetsuit yasak

Wetsuit zorunlu

1500M’e kadar

20 derece ve üstü

14 derece altı

15001 m den uzun

22 derece ve üstü

16 derece altı

Yaş Grupları

YÜZME MESAFESİ

Wetsuit yasak

Wetsuit zorunlu

1500M’e kadar

22 derece ve üstü

14 derece altı

15001M’den uzun

24.5 derece ve üstü

16 derece altı

Maksimum suda kalabilme

Yüzme Mesafesi

Elit,U23,Gençler ve Yıldızlar

Yaş Grupları

300M’e kadar

10 dk.

20 dk.

301M’den 750M 31 derece altında

20 dk.

30 dk.

301M’den 750M 31 derece üstünde

20 dk.

20 dk.

751M den 1500M’e kadar

30dk

1 saat 10 dk.

1501M’den 3000M’e kadar

1 saat 15 dk.

1 saat 40 dk.

3001M’den 4000M’e kadar

1 saat 45 dk.

2 saat 15 dk.

Mesafede değişiklikler:

Yüzme mesafesi aşağıdaki su sıcaklığına göre kısaltılabilir veya iptal edilebilir

Yarış Yüzme mesafesi

Su Sıcaklığı

32 derece

Üstü

31.9 C

-31.0 C

30.9 C

16.0 C

15.9 C

15.0 C

14.9 C

14.0 C

13.9 C

13.0 C

13.0 C

Altı

750 M

İPTAL

750 M

750 M

750 M

750 M

750 M

İPTAL

1500 M

İPTAL

750 M

1500M

1500 M

1500 M

750 M

İPTAL

3000 M

İPTAL

750 M

3000M

3000 M

1500 M

750 M

İPTAL

4000 M

İPTAL

750 M

4000 M

3000 M

1500 M

750 M

İPTAL

Not: Eğer su sıcaklığı 22 dereceden az ve hava sıcaklığı 15 dereceden az ise yukarıdaki mesafeler değişebilir.

b)Yarışma günü hava şartları organizasyonu zora sokuyor ise (Kuvvetli rüzgar, şiddetli yağmur vb. Yarışma Komisyonu yüzme mesafesini ve wetsuit kullanımını yüzme şartlarına göre düzenler ve son kararı yarışmadan bir saat önce ilan eder.

c)Su sıcaklığı yarışma günü yarışmadan 1 saat önce tespit edilir. Parkurun orta noktasında 60 cm derinlikten ısı alınır. Kaydedilen en düşük ısı yarışmanın resmi su sıcaklığı olarak kayıt altına alınır

d)Wetsuit kullanımı hakkında son karar başhakem tarafından yarışma başlangıcından 1 saat önce sporculara bildirilir

e)Aquatlon yarışlarında su sıcaklığı 22 derecenin altında ise müsabaka yüzme- koşu olarak değiştirilir.

10.3- Yüzmede Kullanılan Ekipmanlar,

Wetsuit,

a)5 mm kalınlığı geçen Wetsuit kullanımı yasaktır. Eğer iki parçadan yapılmışsa birbirinin üzerine gelen kesimler 5mm kalınlık limitini geçemez.

b)Wetsuitler sporcunun vücudunu sıkıca sarmalıdır.

c)Wetsuit eller, yüz ve ayaklar dışında tüm vücudu kaplayabilir.

d)Wetsuitlerin fermuarlarının uzunluğuyla ilgili herhangi bir sınırlama yoktur.

e)Sporcular için avantaj sağlayan diğer yüzücülerin güvenliğini tehlikeye düşürecek materyal kullanmak yasaktır.

Yüzme boneleri,

a)Sporcular kendi bonelerini veya yarışma organizasyonu tarafından verilen boneyi takmak zorundadır. Yüzme esnasında bonenin kasıtlı olmadan kaybedilmesi durumunda yarışmacı cezalandırılmaz.

b)Sporcu iki yüzme bonesi takmayı tercih ederse resmi yarış bonesi dışarıda olmalıdır.

c)Yüzme bonelerinde ITU/TTF tarafından izin verilen logolar dışında başka sponsor logosuna izin verilmez.

d)Uluslararası yarışmalarda resmi bonenin takılmaması veya başka bir sporcu ile değiştirilmesi diskalifiye sebebidir.

Trisuitler,

a)Sporcular ITU ve TTF tarafından onaylanan trisuit giymek zorundadırlar. Forma kurallarına uymalı ve müsabaka boyunca çıkarılmamalıdır.

b)Trisuitte fermuar var ise arkada olmalı ve 40 cm den uzun olmamalı(Uzun mesafe yarışları hariç)

c)Trisuitlerde neopren olmamalıdır.

d)Baskılı logolar forma kurallarında izin verilen yerlerde olmalıdır.

Kural Dışı Ekipmanlar

a)Sporcular aşağıdaki malzemeleri giyemez veya takamazlar;

·Yapay itici aletler (Palet, pedal gibi yüzme aletleri)

·Çorap ve eldiven

·Sadece mayo altları

·Onaylanmamış trisuit ve wetsuitler

·Şnorkeller

·Yarış numaraları(wetsuit kullanılmayan yarışmalar)

·Yüzerlik sağlayan araçlar

10.4Başlangıç prosedürleri,

Başlama pozisyonunun seçimi:

a)TTF’ nin belirlediği tüm kategorideki sporcular ( Yaş grupları hariç) başlama(start) listesindeki sıralamaya göre hakem tarafından start yerine çağrılır, sporcular çıkış noktalarını kendileri belirlerler.

b)Çıkış noktasında yerini almış sporcular yanlara doğru hareket edemezler.

10.5 Start Prosedürü,

a)TTF’nin belirlediği start numaralarına göre sporcular çıkış çizgisinde yer alırlar. Teknik toplantıda çıkış sıralaması açıklanmadığı sürece TTF’nin belirlediği start numarasına göre sporcular çağrılır.

b)Bütün sporcular start çizgisinde zamanında olmalıdırlar, yarış startı kameraya çekilir, Sporcuların yarışa başlama zamanı elektronik ve manuel olarak kayıt altına alınır. Sporcular start alanına çağrılıp pozisyonlarını start hakemin talimatlarına göre alırlar. Sporcular start zamanından 10 dk önce start alanında hazır olmalıdırlar. Starttan 5 dk önce başlama pozisyonlarını almalıdırlar. Starttan 1 dk önce su içerisinde başlayacaklarsa su içerisine girmeleri, diğer şekilde start çizgisinin gerisinde yer almalıdırlar. Sporcular başlama pozisyonuna gelince ‘’on your marks’’ komutuyla start çizgisine gelirler. Korna sesiyle start verilir. Start prosedürünün tamamlanmasından önce başlayan sporcular diskalifiye olurlar. Geç kalan sporcular start hakeminin onayını almak zorundadırlar.

c)Sporcular çıkış noktalarını kendisi belirler.

d)Yüzme startında yerleşmede sporcular 75 cm ile belirlenmiş alanda yerini alırlar.

e)Çıkış noktasında yerini alan sporcular yanlara doğru hareket edemez. Yüzme startında erken çıkış yapan sporcu sayısı 3 kişi veya 3 den az ise erken çıkış yapan sporcular değişim alanında bisikletini almadan önce sprint mesafede 10, standart mesafede 15 sn, orta ve uzun mesafede 30 sn zaman cezası ile cezalandırılırlar. Eğer bayrak yarışı ise zaman cezası takımın ilk sporcusuna uygulanır.

f)Erken çıkış yapan sporcu sayısı 3 den fazla ise sporcular geriye çağrılır ve start tekrarlanır.

g)Kol ve bacaklara yazılmış numara rakamları silindiğinde sporcular görevli kişilere numaralarını bildirmelidirler.

h)Şamandıralar ile belirlenmiş parkurda kısaltmalar yapan sporcu Diskalifiye (DSQ) edilir.

i)Miniklerde zaman cezası uygulanmaz. Sadece durdurularak, ikaz edilerek yarışmaya devam etmesi sağlanır.

MADDE 11 - BİSİKLET ETABI

Genel kurallar,

a)Sporculara kesinlikle yapmalarına izin verilmeyen hususlar; - Sporcuların diğer sporcuları engellemesine

·Bisiklete binerken gövdelerinin çıplak olmasına

·Bisiklet olmadan ilerlemelerine izin verilmez

b)Tehlikeli davranışlar Sporcular, teknik görevli ve resmi görevliler tarafından bildirilen trafik kurallarına uymalıdırlar.

·Yarış parkurunu güvenlik sebebi nedeniyle terk eden sporcu kendine avantaj sağlamadan aynı yerden geri dönmelidir, eğer bir avantaj sağlanmış ise yaş grupları değişim alanında, diğer kategorideki sporcular penaltı kutusunda ceza alırlar.

11-2 Ekipman,

A) Yarışmalar boyunca UCI (Uluslararası bisiklet birliği) kuralları aşağıdaki yarışma çeşitlerinde uygulanacaktır.

1) Draft serbest olan triatlon ve duatlon yarışları için UCI yol yarışları kuralları.

2) Draft yasak triatlon ve duatlon yarışlarında UCI zamana karşı yarış kuralları.

3) Kış triatlonu, kros triatlon ve kros duatlon yarışlarında UCI dağ bisikleti yarış kuralları

B) Elit,U23,Genç, Yıldız Draft Serbest Yarışları İçin;

1) Bisiklet kadrosu geleneksel bir yapıya sahip olacaktır. Yani her bir parçanın şekli düz bir çizgiyi çerçeveleyecek şekilde üçgen çevresine yapılmış düz veya konik borudan (değişik kesitlerde) oluşur. Parçaların maksimum yüksekliği 8 cm, minimum kalınlığı ise 2 cm dir. Destek maşası veya zincir maşalarında minimum kalınlık 1 cm olabilir. Ön maşa elemanlarının minimum kalınlığı 1 cm olmalıdır.

2) Bisiklet 185 cm'den daha uzun ve 50 cm den daha geniş olamaz.

3) Bisikletin yer ile zincir ayna göbeği arasındaki mesafesi 24 cm ile 30 cm arasında olmalıdır.

4) Selenin en uç noktasından çizilen dikey çizgiyle ayna göbeğinin ortasından geçen dikey çizginin arkasındaki mesafe erkekler için 5 cm’den az bayanlar için 2 cm’den az olamaz(Bu kural elit ve U23 yarışlarında geçerlidir).

5) Zincir aynası orta göbeği ile ön tekerlek orta göbeğinden geçen dikey çizgiler arası 54 cm'den az 65 cm'den çok olamaz.

6) Hava direncini azaltan ya da azalmasına etki edebilen rüzgarlık gibi ve benzeri sürüşü hızlandıran herhangi bir, ilave ekipman yasaktır.

7) Yarıştan önce Teknik Yetkilinin onayı olmadıkça geleneksel olmayan, farklı bisiklet ya da ekipman kullanımı yasaktır.

8) Logolar bisikletteki yarış numarasını kapatmamalıdır.

9) ITU-ETU veya TTF tarafından temin edilen bisiklet numarası herhangi bir değişiklik yapılmadan söylendiği gibi yapıştırılmalıdır.

C) Draft Serbest Olmayan Yarışlar ve Yaş Grupları Draft Serbest Yarışlar;

1) Bisiklet 185cm'den daha uzun ve 50 cm den daha geniş olamaz.

2) Bisikletin yer ile zincir ayna göbeği arasındaki mesafesi 24 cm ile 30 cm arasında olmalıdır.

3) Zincir aynası orta göbeği ile ön tekerlek orta göbeğinden geçen dikey çizgiler arası 54 cm'den az 65 cm'den çok olamaz.

4) Selenin en uç noktasından çizilen dikey çizgi ayna göbeğinin ortasından geçen dikey çizginin 5 cm önünde 15 cm arkasındaki mesafeler içerisinde olmalıdır. Sporcu yarış boyunca selesini ayarlayamaz.

5) Bisiklet kadrosu düz ya da konik borulardan oluşan kapalı bir yapı çevresine yapılmış (yuvarlak, oval, düz, damla seklinde ya da çapraz kesit). Yarıştan önce Teknik Yetkilinin onayı olmadıkça geleneksel olmayan, farklı bisiklet ya da ekipman kullanımı yasaktır.

6) Bisiklet üzerinde sadece ürünle ilgili bisiklet logoları yer alabilir.

7) Logolar bisikletteki yarış numarasını kapatmamalıdır.

1)ITU-ETU veTTF tarafından temin edilen bisiklet numarası çıkartmaları herhangi bir değişiklik yapılmadan söylendiği gibi yapıştırılmalıdır.

a: Sele ileri-geri pozisyonu b: Ön-Orta mesafesi

D) Tekerlekler,

a) Hiçbir tekerlekte hızlanmayı sağlayan bir mekanizma bulunamaz.

b) Mandal kolları tekerlek göbeğine sıkıca bağlı olmalı ve tekerlekler kadroya düzgün bir şekilde sabitlenmiş olmalıdır.

c) Her tekerlek üzerinde fren olmalıdır.

d) Tekerlekler sadece resmi Tekerlek değiştirme istasyonunda değiştirilebilir.

e) Sporcu tekerlek istasyonunda bulunan başka bir takımın veya sporcunun tekerlerini kullanamaz. Tekerlek değişimi sporcunun sorumluluğundadır.

f) Draft serbest olan elit,U23,genç ve yıldız müsabakalarında tekerlekler aşağıdaki özelliklerde olmalıdır;

1.Jantlar lastikler dahil maksimum 70, minimum 55 cm çapında olmalıdır.

2.Her iki tekerlekte eşit çapta olmalıdır.

3.Jantlar en az 16 telli olmalıdır.

4.Teller genişlikleri 2.4 mm'yi geçmemek koşuluyla yuvarlak, düz ya da oval olabilir.

5.Maksimum jant boyutu her iki yan için 25 mm olacaktır.

j)Yaş grubu draft serbest yarışlar için aşağıdaki özellikte tekerlekler kullanılır.

1.Jantlar en az 12 tel olmalı.

2.Disk seklinde kapalı jantlar kullanılmaz.

3.Draft serbest olmayan müsabakalarında, arka tekerlekte kapağa izin verilir. Bu kural yarış hakemi tarafından yüksek rüzgar gibi güvenlik sebebiyle değiştirilebilir.

E) Gidon;

a) Draft serbest (elit,U23,genç, yıldız) müsabakalarında gidon için aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır.

1.Sadece geleneksel gidonlara izin verilir. Gidonlar tıpalı olmalıdır.

2.Aerobarlar fren kollarının öndeki çizgisini aşmamalıdır.

3.Aerobarların önü tek parça olaraktan kapalı olmalı veya birbirine temas etmelidir.

4.Fren kolları ya da vites kolları aerobarlara bağlanmamalıdır. Aerobarın en yüksek noktası ile en alçak noktası arası mesafe 10 cm'i geçmemelidir.

5.Suluklar ve su koyma yerleri gidon ya da aerobarın üzerine monte edilemez.

b) Yaş grupları draft serbest müsabakalarda aşağıdaki gidon kuralları uygulanır.

Sadece geleneksel gidonlar kullanabilir, gidonlar kapalı olmalıdır.

Aerobarlara izin verilmez.

c) Draftın yasak olduğu müsabakalarında aşağıdaki gidon kuralları geçerlidir;

1.Sadece ön teker kenar sınırını aşmayan gidon ve aerobarlara izin verilir. İki parçadan oluşan aerobarların çubukların köprülenmiş olması gerekmez fakat boru uçları tıpalı olmalıdır.

F) Kasklar;

1.Kasklar uluslararası standartlarda olmalıdır.

2.Bütün aktivitelerde bisikleti kullanan sporcular yarışmalarda, ısınmalarda ve parkur tanıtımında kask kullanmak zorundadır.

3.Çene kayışı da dahil olmak üzere kaskın herhangi bir kısmındaki bir değişiklik ya da eksiklik yasaktır.

4.Kaskı sporcu bisiklette olduğu sürece güvenli bir şekilde takılmalıdır, yani bisiklet parkuru başlangıcından bisikletlerini askılıktan alıp bisiklet bitirişte askılığa asana kadar takmak zorundadır.

5.Sporcu herhangi bir sebeple bisikleti bırakırsa, bisikleti yarış alanının dışına çıkartana ve bisikletten inene kadar kaskı açamaz ve çıkartamaz; ve bisikleti parkura geri getirmeden ve bisiklete binmeden önce kaskı güvenli bir şekilde takması gerekir.

G) Kural dışı Ekipmanlar;

Kural dışı ekipmanlar aşağıdaki gibi olmakla beraber bunlarla sınırlı değildir.

1.Kulaklıklar ya da başlıklı kulaklıklar.

2.Cam suluklar.

3.Cep telefonları ya da herhangi bir elektronik iletişim cihazı.

4.Kurallara uygun olmayan bisiklet ve bisiklet takımları.

5.ITU/TTF Forma Kurallarına uygun olmayan formalar.

H)Bisiklet parkuru boyunca herhangi bir ekipman ya da aletin bulundurulması ya da bisiklete takılması yarıştan önce Yarış Hakeminin onayına tabidir. Onaylanmayan aletler yasaktır ve sporcunun diskalifiye olmasına sebep olabilir.

I)Kamera ve video kameralar için, Yarış Hakeminin onayını almak gerekir. Bu görüntülerin kullanımı TTF yönetim onayına bağlıdır.

11.3- Bisiklet Kontrolü;

a)Bisiklet kontrolü yarıştan önce değişim alanındaki kontrol noktasında yapılır. Teknik görevli bisikletlerin TTF yarışma kurallarına uygun olup olmadığını kontrol eder.

b)Sporcular, gerekirse teknik toplantıda başhakemden değişiklik yapılmasına izin verilmesi için ricada bulunabilirler.

c)Bir sporcu sadece tek bir bisikleti kontrol ettirebilir.

11.4 -Tur Yemek;

a)Tur yeme kuralı sadece elitler kategorisinde uygulanır. Elit bayanlar kendi aralarında, elit erkekler kendi aralarında olmak üzere tur yeme kuralı uygulanacaktır.

11.5 Draft;

a)Genel Kurallar,

1. İzin verilen drafta göre iki tür yarış vardır.

Draft serbest yarışları.

Draft yasak yarışları.

2. Sprint ve standar mesafe triatlon yarışlarında gençler U23,Elitler ve yaş grupları müsabakaları draft serbest.

3. Orta ve uzun mesafe yarışlarda elit ve yaş grupları müsabakaları draft yasaktır.

4. Sprint mesafe duatlon yarışlarında genç,U23,elit ve yaş grupları müsabakalarında draft serbesttir.

5. Standart mesafede duatlon U23 ve elit müsabakalarında draft serbest, yaş gruplarında draft yasaktır.

6. Kros duatlon, kış triatlonu ve kros triatlonunda tüm yaş kategorilerinde ve mesafelerinde draft serbestir.

b) Draft serbest yarışlarda,

1. Farklı cinsiyetler arasında draft yasaktır.

2. Motorsiklet veya araca draf yapmak yasaktır.

c) Draft Yasak Yarışlarda,

1)Başka bir sporcu ya da motorlu araçla draft yasaktır. Sporcular diğer sporcuların draft girişimini reddetmelidir;

2)İlk sırayı almaları ve diğerleriyle temas etmemeleri koşuluyla sporcu yarışta yer alma hakkına sahiptir. Sporcu pozisyon aldığında temas etmeden diğerlerinin normal hareket etmesi için makul bir alan bırakmalıdır. Yeterli alan geçişten önce ayrılmalıdır.

3)Bir sporcu herhangi bir pozisyondan draft avantajı kazanacağı başka bir pozisyona yaklaşırsa draftan ayrılma sorumluluğunu üstlenmiş olur.

4)Draft olması için bisiklet ya da başka aracın draft bölgesine girilir.

a) Elit bisiklet draft alanı: Bisiklet draft alanı 3 metre genişliğinde 12 metre uzunluğunda dikdörtgen bir alan olmalıdır. Baştaki 3 metre sınırını ortası ön tekerleğin ucuna göre ölçülür. Bir sporcu bir başka sporcunun draft alanına girebilir, fakat bu alanda ilerlediği görülmelidir. Başka bir sporcunun draft alanında maksimum 20 saniye kalınmasına izin verilir.

b) Yaş grubu bisiklet draft alanı: Bisiklet draft alanı 3 metre genişliğinde 10 metre uzunluğunda dikdörtgen bir alan olmalıdır. Baştaki 3 metre sınırını ortası ön tekerleğin ucuna göre ölçülür. Bir sporcu bir başka sporcunun draft alanına girebilir, fakat bu alanda ilerlediği görülmelidir. Başka bir sporcunun draft alanında maksimum 20 saniye kalınmasına izin verilir.

c) Motosiklet draft alanı: Motosiklet draft alanı 3 metre genişliğinde 12 metre uzunluğunda dikdörtgen bir alan olmalıdır. Bu aynı zamanda draft serbest müsabakaların dada uygulanır.

d) Araç draft alanı: Araç draft alanı bisiklet parkurundaki tüm araçları çevreleyen 35 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde dikdörtgen bir alan olmalıdır. Bu kural draft serbest müsabakası için de geçerlidir.

5)Bisikletin draft alanına girmesi: Sporcu bisikleti aşağıdaki durumlarda draft alanına getirebilir.

a) Sporcu draft alanına girer ve sollama manevrasıyla 20 saniye içinde ilerlerse.

b) Güvenlik sebebiyle.

c) Yardım istasyonu ya da geçiş alanından önceki ya da sonraki 100 metrede.

d) Keskin bir virajda.

e) Teknik Yetkili dar şerit, inşaat, virajlar ya da diğer güvenlik nedenleriyle yarışın bir bölümünü çıkarırsa.

6)Sollama:

a) Bir sporcunun tekeri diğer bir sporcunun ön tekerinin önünde ise geçmiş sayılır.

b) Sollama yapıldıktan sonra, sporcu 5 saniye içinde öndeki sporcunun draft alanının dışına çıkmalıdır.

c) Sporcular parkurda engel oluşturmamalıdır. Engelleme öndeki sporcunun parkurda uygusuz şekilde bisikletini sürerek arkadaki sporcuyu geçirmediğinde meydana gelir.

d) Baş hakem atletleri toplantıda sporcuların diğer sporcunun neresinden geçmeleri gerektiği konusunda bilgilendirmelidir.

11.6- Draft Cezaları;

a)Kuraldışı draft olduğu ilan edilen bir yarışta draft yapmak yasaktır.

b)Teknik Yetkililer draft yapan sporcuların süre cezası alacakları konusunda bilgilendirmelidir. Bu bildirim açık ve net olmalıdır.

c)Cezalı sporcu bir sonraki Ceza Alanında durmalı ve yarış mesafesine bağlı olarak bir süre burada beklemelidir. Sprint için 1 dakika, standart mesafe için 2 dakika, orta ve uzun mesafe yarışlar için 5 dakikadır. d)Ceza Alanında durmak sporcunun sorumluluğundadır. Durmamak diskalifiye ile sonuçlanabilir.

e)İkinci bir draft suçu standart ya da sprint müsabakalarda diskalifiyeye neden olur.

f)Üçüncü draft suçu orta ve uzun mesafe yarışlarda diskalifiyeye neden olur.

MADDE 12. KOŞU

12.1Genel Kurallar,

a)Sporcular; Koşacak ya da yürüyecek.

b)Resmi yarış numaralarını takacaklar ( yaş grubu müsabakalarında başhakem teknik toplantıda yaş gruplarının numara takmalarını isteyebilir).

c)Sürünerek ilerleyemezler .

d)Çıplak koşamazlar.

e)Bisiklet kaskıyla koşamazlar.

f)Direk, ağaç gibi herhangi bir sabit nesneden yardım alarak manevra yapamaz.

g)Yarış esnasında yanlarında takım üyeleri, yöneticileri ya da tempo veren biri bulunamaz. Bir ya da birkaç tur önde olan diğer sporcularla beraber koşamazlar.( Sadece Yıldızlar, U23, Gençler, Elitler de uygulanır).

h)İdeal koşu turları standart mesafede elitlerde 3-4 tur, gençlerde 1-2,yıldızlarda 1-2 turdur.

12.2 Finiş Tanımı,

a)Sporcunun üst vücut kısmı finiş çizgisine dik olarak indirilen bir çizgiyi geçtiğinde sporcu yarışı bitirmiş sayılır.

12.3 Güvenlik Kuralları,

a)Yarış alanındaki sorumluluk sporcuya aittir. Teknik ve tıbbi görevliler tarafından kendisini veya diğer sporcuları tehlikeye attığı görülen sporcu yarıştan alınabilir.

12.4 Kural Dışı Ekipmanlar,

a)Kulaklıklar ya da başlıklı kulaklıklar.

b)Cam suluklar.

c)Cep telefonları ya da herhangi bir elektronik iletişim cihazı.

d)ITU / TTF Forma Kurallarına uygun olmayan formalar.

MADDE 13. DEĞİŞİM ALANI

13.1 Genel Kurallar,

a)Tüm sporcular bisiklet başlangıç ayağında bisikletlerini aldıkları andan bisiklet bitiş ayağında bisikletlerini bırakana kadar kasklarını güvenli şekilde bağlamalıdır.

b)Sporcular askılıklar üzerinde sadece kendi bisikletlerine ayrılmış alanı veya kendilerine ait askılığı kullanabilirler.

(i) Geleneksel bir bisiklet askılığı kullanılıyorsa, bisiklet aşağıdaki gibi yerleştirilmelidir.

1)İlk değişim için: Ön tekerlek değişim alanının ortasına bakacak şekilde, bisiklet selesinden askılığa asılır. Teknik görevliler istisna uygulayabilir.

2)İkinci değişim için: Bisiklet gidonun iki tarafı ile, her iki fren kolu veya selesinden askı numarasının bulunduğu 0,5 m mesafe içinde asılmalıdır. Asılan bisiklet diğer sporcunun bisikletini bloke etmemeli ya da hareketini engellememelidir.

(ii) Tekli bisiklet askılığının olması durumunda, bisiklet ilk değişimde arka tekerlekten ikinci değişimde iki tekerlekten birinden asılır.

c)Sporcular yarışmanın bir sonraki bölümünde kullanılacak tüm ekipmanı kendilerine ait olan bisiklet numaralarının 0,5 m mesafede olan kutunun içine koymalıdırlar. Eğer kutu yoksa, askılık numarasının veya isimliğin 0.5 m önüne koyarlar. Ekipmanın bir parçası kutuda ise parçanın kutuya konulduğu düşünülür. Sadece yarışta kullanılacak ekipman değişim alanında bırakılır. Diğer bütün malzemeler yarış başlamadan kaldırılmalıdır.

d)Bisiklet ayakkabıları, gözlükler, kask ve diğer bisiklet ekipmanları bisikletin üstüne konulabilir.

e)Sporcular değişim alanında diğer sporcuların ilerleyişini engellememelidir.

f)Sporcular değişim alanında diğer sporcuların ekipmanına müdahale edemez.

g)Değişim alanında bisiklet kullanmasına izin verilmez: Eğer bisiklet etabı değişim alanı içerisinden geçmiyorsa.

h)Sporcular bisikletlerine biniş çizgisi geçtikten sonra zemine bir ayak tam olarak temas ettikten sonra binerler. Sporcular bisikletlerinden iniş çizgisini geçmeden zemine bir ayak tam olarak temas ettikten sonra inebilirler. Geçiş alanında iken (kalkış çizgisinden önce ve iniş çizgisinden sonra), sporcu bisikleti sadece eli ile yürütür. İniş ve biniş manevrası sırasında sporcu ayakkabısını veya diğer ekipmanını düşürürse teknik görevli tarafından alınır herhangi bir penaltı cezası uygulanmaz. İniş ve biniş çizgileri değişim alanına dahildir.

i)Çıplaklık ve ahlaka uygun olmayan duruşlar yasaktır.

j)Sporcular değişim alanındaki akış bölgesinde duraklama yapamazlar.

k)Değişim Bölgesinde pozisyon belirlemeye izin verilmez. İşaretler silinir ve sporcu uyarılır.

l)Yarışmanın ilk etabında sporcu değişim alanına girdiğinde bisikletin üstünde bulunan kaskların kayışları açık olmalıdır.

MADDE 14-YAŞ KATEGORİLERİ

14-1Sporcunun yaşı müsabaka yılının 31 Aralık tarihindeki yaşına göre belirlenir. Bulunduğumuz yıldan doğum yılı çıkarılarak yaş grubu tespit edilir.

Kategoriler

Yaş

Mesafeler

Minikler

M1 (8-9 Yaş)

M2 (10-11 Yaş)

M3 (12-13 Yaş)

Mini

Yıldızlar

14– 15 (Terfi yapılamaz)

Süper Sprint

Gençler

16-17-18-19 (18-19 yaşta olanların, bir üst gruba terfileri, (yarış sezonu içinde yapılabilir. Terfi eden sporcu alt kategoriye dönüş yapamaz.. Önceki yarışmaları puanlamaya alınmaz. Takvimdeki ilk yarışmadan sonra terfi yapılamaz. Terfi sonrası gençler kategorisine dönüş olamaz.)Uluslar arası yarışmalar hariç.)

Sprint

Yaş Grupları

Erkekler(19-24)(25-29) (30-34)(35-39)(40-44)(45-49)(50-54)(55-59)(60-64) (65-69)(70+)
Bayanlar (19-24)(25-29)(30-34)(35-39)(40-44)(45-49)(50-54)(55-59)(60-64) (65-69)(70+)

Yaş gruplarında yarışan sporcu Elitler kategorisinde yarışamaz.

Sprint-Standart

Elitler

Elitler kategorisinde yarışan sporcular, yaş gruplarında yarışmaya katılması durumunda bir daha Elitler kategorisinde yarışamaz.

Sprint-Standart

14-2 - Yarışmacılar duatlon, aquatlon vs. (Uluslar arası yarışmalar hariç) dallarda triatlonda belirlenen yaş kriterlerine uymak zorundadır. Puanlama her dalda ayrı ayrı hesaplandığından Terfiler de her dal için ayrı ayrı uygulanır.

MADDE 15- FERDİ VE TAKIM YARIŞMALARI

1.Triatlon, Duatlon ve Aquatlon liginde Elitler, yaş gurupları, gençler, yıldızlar sadece kendi kategorilerinde erkek ve kadın takım çıkarabilirler. Gençler kategorisinde 18 yaşındaki sporcular Elitler kategorisine terfi edebilirler ancak bir daha eski kategorisine dönüş yapamaz.

2.Takımlar en az 3, en fazla 6 sporcudan oluşur.

3.Yarışma listesinde takım için yarışacak sporcular ve ferdi sporcular ayrı ayrı belirtilmelidir.

4.Aynı kulüpten, 6 sporcunun dışında yarışmaya katılan sporcular ferdi klasmanda değerlendirilir.

5.Kulüpler, sezon içinde her yarışmada takım adına yarışan sporcularını değiştirebilirler.

6.Ferdi lisansı olan sporcular herhangi bir takım/kulüp adına yarışamazlar.

7.Her takımın puanlı yarışan sporcuları tek tip forma giymelidir.

8.Takımlar aynı kulüpten olan sporculardan oluşur.

9.Yaş gruplarında takımlar erkek ve kadın ayrı olmak kaydıyla, yaş aralıklarına bakılmaksızın aynı kulüpten olmak şartıyla takım olabilirler.

10.Yaş gruplarında bayrak takımları erkek ve kadın ayrı olmak veya karışık takım olmak kaydıyla kulüp takımı çıkarabilirler.

MADDE 16- PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME

16.1-Ferdi Değerlendirme,

a)Birinci sporcunun bitiriş süresi baz alınarak her 2sn. 1 puan olacak şekilde hesaplama yapılır. Birinci sporcunun bitiriş derecesine göre ara derecelerde puanlama, sporcunun aleyhine yapılır. Elitler için bir örnek verelim.1. gelen sporcu standart mesafeyi 1.50.35 de bitirdi. Puanı 9000. 2.ci gelen sporcu 1.50.37 da bitirdiğinde puanı 8999 puandır.

b)Puanlama aşağıda belirtilmiştir.


OLİMPİK VE SPRİNT MESAFE :

ELİTE/BK = 9000 PUAN (Kategori değişikliğinde önceki

kategoridekialınmışpuanlar silinir.)

YAŞ GRUBU E/K = 9000 PUAN (Kategori değişikliğinde önceki

kategoridekialınmışpuanlar silinir.)

GENÇLER E/K = 9000 PUAN

YILDIZLAR = 9000 PUAN

MİNİKLER E/B = 9000 PUAN

Yukarıdaki puanlama duatlon ve aquatlon için aynı şekilde uygulanacaktır.

Final yarışlarında puanlama 9500 puan üzerinden yapılır.

c)Puanlama, TTF’ nin belirlediği puan cetveline göre yapılır.

d)Her yarış için ferdi sıralama yapılırken; puanlama değil, sporcunun yarışmayı bitiriş sırası baz alınır.

e)“Türkiye Ferdi Puanlama Sırası” hesaplanırken; sonuçtaki puan eşitliği durumunda, final yarışmasında önde geliş sırasına göre sıralama belirlenir. Eşitlik yine bozulmaz ise sırası ile önceki puanlı yarışmalardaki bitiriş sıralaması dikkate alınır.

f)Sezon sonunda, ferdi sıralama puanı tüm kategorilerde her yarışmacı için ayrı yapılır. Her yarışmacı katıldığı kategoride sıralandırmaya tabi tutulur.

g)Sporcu Türkiye sıralamasına girebilmek için final yarışmasına katılmak zorundadır.

h)Yarışma takviminde yer alan puanlı ulusal yarışma sayısı(2den fazla olduğu takdirde) tüm puanlı yarışmaların %60’ı hesaplanarak puanlamaya girecek yarışma sayısı belirlenir. Hesaplama sonucunda eğer ondalık basamak oluşursa; 0.5 ve üzerindeki değerler bir üst tam sayıya tamamlanır. 0,5 değerinin altındaki değerlerde ise bir alt tam sayı baz alınır.(Örnek: 6 puanlı yarış x %60 = 3.6 yarış, 4 yarış baz alınacaktır).

i)Puanlamaya girecek yarışma sayısına göre (Puanlı yarışmaların %60 na katılmak şartıyla) sporcunun en yüksek puanları toplanarak sporcunun yılsonu sıralaması belirlenir.

j)Her yarışmada ferdi sıralama, bulunduğu kategorideki aldığı puanlarla yapılır.

k)Yaş gruplarında ferdi ve takım için puanlama, yaş aralıklarına bakılmaksızın yarışma sonuç listesinde karşılığı olan puana göre yapılır.

16.2-Takım Değerlendirmesi;

a) Kulüplerarası takım sıralaması yarışma sezonu sonunda belirlenir.

b) Yarışma takviminde yer alan puanlı ulusal yarışma sayısının %60’ı hesaplanarak puanlamaya girecek yarışma sayısı belirlenir. Hesaplama sonucunda eğer ondalık basamak oluşursa; 0.5 ve üzerindeki değerler bir üst tam sayıya tamamlanır. 0,5 değerinin altındaki değerlerde ise bir alt tam sayı baz alınır. (Örnek: 6 puanlı yarış x %60 = 3.6 yarış, 4 yarış baz alınacaktır).

c) Puanlı bir yarışmada ferdi sıralama yapıldıktan sonra takımı adına yarışan ve en iyi puanı elde eden ilk 3 sporcunun toplam puanı takım sıralamasını belirler.

d) Sıralamaya girebilmek için müsabakayı en az 3 sporcunun bitirip puan alması gerekir.

e) Puanlamaya girecek yarışma sayısının %60 na göre takımların en yüksek puanları toplanarak takımların yılsonu sıralaması belirlenir.(Duatlon ve aquatlon hariç).

f) Yaş gurupları takım puanlaması hesaplanırken; sporcular yaş aralığına bakılmaksızın, tek listede (genel en iyi bitiriş süresine göre)puanları toplanır.

g) Türkiye Takımlar Sıralaması yapılırken finalde puan eşitliği oluşursa; söz konusu takımların final yarışında 3. sporcusunun geliş sıralamasına göre takım sıralaması belirlenir.

h) Yaş guruplarında takım sıralaması, genel listede aynı kulüpte yarışan sporculardan yaş aralığına bakılmaksızın en iyi bitiriş süresine sahip ilk üç sporcuya göre sıralanır.

Duatlon yarışlarında kategorilerde Triatlonla aynı puanlama sistemi uygulanacaktır.

Açıklamalar:
Sıralamaya girebilmek için final müsabakasına katılmak zorunludur. Sağlık raporu olan yarışmacılar bunun dışında tutulurlar.

16.3-Genel Kurallar,

a)Sıralamaya girecek ferdi sporcu ve takımların, final yarışına katılmaları zorunludur.
b) Uluslar arası bir yarışmanın ulusal puanlı yarışmayla aynı tarihe denk gelmesi durumunda, Teknik kurul kararıyla Puanlı ulusal yarış puansız hale getirilebilir.

c) Yarışın sonlandırılmasında yıldız ve gençler kategorisi için bitirme zamanı uygulanmaz, Yaş gruplarında standart mesafede 3.30 saat, sprint mesafede 1.40 saat zaman sınırlaması uygulanacaktır. Yarışma komisyonu bu sürede değişiklik yapabilir, değişiklik yarışma başlangıcından önce bildirilir.

d) Yarışma esnasında olan bir olayın yönergede karşılığı yok ise, son kararı yarışma baş hakemi verir.

16.4-Değiştirilen Müsabakalar,

a.) Yarış mücbir sebeplerle orijinal formatında düzenlenemezse, puanlar yarışmanın son olarak gerçekleşeceği koşullara bağlı olarak azaltılabilir.

Eğer yarışma triatlon olarak kalır fakat tüm diğer parkurlardan herhangi biri ITU Yarışma kurallarına göre kısaltılırsa, puanların %100’ü verilir.Yarışma mesafe ve koşullar bakımından ITU Yarışma kurallarına göre başka bir ITU multispor yarışması olursa, puanların %75’i verilir.

·Yarışma mesafe ve koşullar bakımından ITU Yarışma kurallarının dışında başka bir ITU multispor yarışması olursa, puanların %50’si verilir.

MADDE 17- ÖDÜLLER


17.1- Triatlon, Duatlon ve minikler Aquatlon liginde her yarış için ferdi sıralamada ilk 3 sırayı alan sporcular madalya ile ödüllendirilir veya başarı belgesi verilir, takımlara final yarışı sonrası kupaları verilir.

17.2-Sezon sonunda TTF’nun ulusal puanlı yarışmalarında, ferdi sıralamada puanlamaya göre ilk 3 sırayı alan sporcular ve kulüpler madalya ve kupa ile ödüllendirilir, ferdi sporculara başarı belgesi verilir.

17.3-Özel sponsor ödülleri TTF’nun ilgili kurullarınca ayrıca değerlendirilir.

MADDE 18- YARIŞMA KOMİSYONU

18.1-Komisyon üç kişiden oluşur. Komisyon , MHK Başkanı veya başhakem Teknik kurulun atayacağı bir üye ,Üçüncü kişi federasyon başkanlığı tarafından belirlenir.

Yarışma talimatı açıklamasında yarışma komisyonunun kimlerden oluştuğu belirtilir.

18.2 Yarışma Komisyonunun yetkileri,

a)Yarış öncesinde öngörülemeyen şartlar oluştuğunda çözüm üretmek amaçlı olarak değişiklikler yapabilir(madde 8.12).

b)Teknik toplantı öncesinde sporcuların lisans ve izinleri ile ilgili problemlerde karar verir.

c)“YARIŞMAKOMİSYONU''Yarışma talimatı açıklamasında yarışma komisyonunun kimlerden oluştuğu belirtilir.

18.4-Yarış komisyonunun sorumlulukları,

a)Tüm temyiz ve itirazlara Yarış komisyonu karar verir.

b)Yarış komisyonu temyiz ve itiraz konusundaki kararın sonucu olarak yarış sonuçlarını değiştirme yetkisi vardır.

c)Yarış komisyonu sporcular Toplantısından müsabakanın sonuna kadar mevcut olmalıdır.

d)Yarış komisyon başkanı tüm itiraz ve alınan kararları yazılı olarak yerine getirmekten sorumludur.

18.5-Yarış komisyonu toplantı zamanları,

a)Yarış komisyonu en az;

Yarış toplantısından sonra, müsabakadan bir saat önce, yarışı bitiren son sporcudan sonra toplanır.

b)Buna ilaveten, Kategori müsabakalarında komisyon minimum;

Yarışı bitiren ilk sporcudan sonra, parkurun ilk yarısı tamamlandıktan sonra toplanır.

18.6-Yarış komisyonu aşağıdaki prensiplere uyar,

a)Tüm taraflardan edinilen kanıt ve ifadeye eşit ağırlık vermek.

b)İfadenin doğruluğunun değişebileceğini ve kişisel gözlem ve ifadelerle çatışabileceğinin farkında olmak.

c)Tüm kanıtlar sunulana kadar açık fikirliliğini korumak.

d)Sporcu komitenin tam olarak iddia edilen ihlale karar verene kadar suçsuz olduğunu kabul etmek

18.7- Tarafsızlık İlkesi,

Komisyon başkanı herhangi bir üyenin çıkar çatışması olup olmadığına karar verir.

Çıkar çatışması durumunda, komisyon başkanı çıkar çatışması olan üyenin yerini inisiyatif kullanarak değiştirir. Komisyon başlangıçtaki üye sayısını korumalıdır. Komisyon Başkanının çıkar çatışması olmadığı kabul edilir.

Yarışma Gözlemcisi;

Yarışma gözlemcisi Federasyon Başkanı veya görevlendirdiği kişi (Başkan Vekili veya As Başkan) tarafından belirlenir ve yarışma talimatında ismi açıklanır.

Bir müsabakada yarış gözlemcisi olmak için;

- Uluslar arası teknik görevli sıfatını taşımak.

Yarış gözlemcisinin sorumlulukları;

a) Yarışma talimatındaki zamanlamaya göre yarışmanın bir gün öncesinden, yarışmanın ödül töreninin bitimine kadar organizasyon, teknik görevlilerin görevlerindeki becerileri hakkında gözlemde bulunmak.

b)Yarışma öncesinde ve yarışma esnasında oluşabilecek hataları sorumlulara hatırlatarak düzeltilmesini sağlamak.

c) Yarışma sonrasında ITU’nun uluslar arası gözlem raporu şablonuna uyarak rapor düzenleyip Triatlon Federasyonu Başkanına gönderir.

MADDE 19. TEKNİK GÖREVLİLER

19.1. Genel:

a)Teknik Yetkililerin görevi ITU/TTF Yarışma kurallarına uygun olarak Yarısı yürütmektir.

19.2. TTF Teknik görevlileri:

a)Tüm TTF yarışmaları görevlileri;

1)TTF baş hakemi ITU-TTF Yarışma kuralları ve Yarışma Organizasyonu Kılavuzunun tüm hususlarını yerine getirmekten sorumludur. Teknik kurulun ve yarışma komisyonunun talimatlarına göre yarış koşullarını değiştirir. Antrenörleri teknik toplantıda değişikliklerden haberdar eder.

2)Yardımcı baş hakem, baş hakeme yardımcı olur.

3) Kural ihlalleriyle ilgili nihai karar Yarışmanın Başhakemindedir.

4)Başhakem yardımcısı Teknik görevlilerinin çalışma yerlerini tayin ve kontrol eder.

5)Teknik görevliler Kayıt, Start, Finiş, değişim alanı , sporcu bekleme alanı, Yüzme, Yüzme çıkışı, Bisiklet, Koşu, Tekerlek İstasyonu, Yardım İstasyonları, bilgi işlem, Ceza alanı, Tur saymada, Protokol ve ödül töreni, Yarış Kontrol Ofisi ve Araç Kontrolünde görev alır. Her bölüme yeterli sayıda Teknik görevli tayin edilir ve yetkileri dahilinde TTF Yarışma kurallarının uygulanmasından sorumlu olurlar. Bir Teknik görevli birden fazla pozisyonda görev alabilir. Gerekirse ek pozisyonlar oluşabilir.

MADDE 20-UYARI VE CEZALAR

20.1- Genel Kurallar;

a)Yarışma kurallarını ihlal eden sporcuya sırasıyla sözlü uyarı, zaman cezası, diskalifiye, ihraç ve uzaklaştırma cezası verilir.

b)Yapılan ihlalin şekli ve derecesi verilecek cezayı belirler.

c)İhraç ve uzaklaştırma cezası, ITU kurallarının çok ciddi ihlali durumunda veya anti doping kurallarının ihlali durumunda verilir.

d)İhlal ve cezayı gerektiren durumlar, ITU kural kitapçığında belirtilmiştir.

e)Teknik görevlinin, listede yer almamasına rağmen sporcunun yarışmayı tehlikeye sokacak bir davranış sergilediğine veya kendisine haksız avantaj sağlayacağına kanaat getirdiği durumlarda ceza verme ve cezanın şeklini belirleme yetkisi vardır.

20.2-Uyarı;

a)Sporcunun kural ihlalinde bulunacağı bir davranışı düzeltmek için yapılır.

b)Uyarı Sebepleri;

1)Sporcunun kuralları ihlal etmeye yöneldiği şartlarda yanlış davranışını düzeltmesi için,

2)Teknik görevli, sporcunun herhangi bir hata yapacağını düşündüğünde,

3)Yanlış hareketin, sporcuya avantaj sağlamadığı durumlarda uyarı verilebilir.

c)Uyarı Şekilleri;

Teknik Görevli düdüğünü çalar ve gerekli ise sporcuyu durdurur, davranışını düzeltmesini ister ve yarışa devam etmesine izin verir. Gerekli gördüğü zaman sarı kart gösterir.

20.3- Zaman Cezası;

a)Teknik görevli, daha ciddi bir ceza vermeden önce uyarıda bulunmak zorunda değildir.

b)Zaman cezası, hafif kural ihlallerinde verilir.

c)Zaman cezaları, değişim alanında ve penaltı alanında (penaltı box) uygulanır.

d) Zaman cezası sebepleri;

1)Teknik görevlinin inisiyatifindedir. Zaman cezası vermeden önce sporcuyu uyarabilir.

2)Bisiklet etabında drafting kural ihlallerinde “mavi kart verilir”. Yarışma içerisindeki diğer bütün kural ihlallerinde “sarı kart” cezası verilir. (Draftın yasak olduğu bisiklet etabında)

3)Teknik görevlinin sözlü veya düdükle uyarıları sarı veya mavi kart yerine geçer.Teknik görevli zaman ve şartlar uygunsa, zaman cezasını aşağıdaki şekillerde uygular;
Düdük veya korna çalarak,
Gerektiğinde mavi veya sarı kart göstererek,
Adını ve numarasını söyleyerek “zaman cezası” diye sözlü uyararak uygulayabilir.

Güvenlik sebeplerinden dolayı teknik görevli yukarıdaki uygulamaları daha sonraya da erteleyebilir.

Alternatif olarak; sporcunun aldığı zaman cezasını bildirmek için, penalty box girişindeki panoya sporcunun numarası yazılır. Bu tabelayı takip etmek sporcunun sorumluluğundadır.

e) Zaman cezası uygulama prosedürü;

1) Mavi veya sarı kart gösterilen veya uyarılan sporcu, teknik görevlinin talimatlarını uygulamak zorundadır.

2) Başlangıçtan T1’e (1. değişim alanı) kadar olan süre içerisinde;

a- Sporcu bisikletini alacağı an teknik görevli sarı kart gösterir, “dur” (stop) komutu verir ve zaman cezasını uygular. Eğer sporcu bisiklet veya başka bir yarışma ekipmanına dokunursa zaman cezası tekrar başlatılır.

b- Zaman cezası tamamlandıktan sonra, teknik görevlinin “git” (go) komutu ile sporcu yarışmaya devam eder.

3) Bisiklet etabındaki penaltı box’ ta uygulanacak zaman cezaları;

a- “Mavi kart” gören sporcu bir sonraki penaltı box’a giderek oradaki teknik görevlinin talimatını yerine getirmekle sorumludur. Mavi kart gören sporcunun numarası ceza tabelasına yazılmaz.

b- Mavi kart gören sporcu, penaltı box’a girerek teknik görevliye adını ve numarasını bildirmek zorundadır. Zaman cezasını tamamladıktan sonra teknik görevlinin “git” komutu ile yarışmaya devam eder.

MAVİ KART, ORTA VE UZUN MESAFE YARIŞMALARINDA KULLANILIR.

4) Koşu etabındaki penaltı box’ ta uygulanacak zaman cezaları;

a- Ceza alan sporcunun numarası ceza tabelasına yazılır. Bu işlem koşu etabının ilk yarısında yapılmalıdır. Eğer ceza alan sporcunun numarası, koşu etabının ilk yarısı tamamlanana kadar ceza tabelasına yazılmamış ise bu ceza geçersizdir.

b- Zaman cezası alan sporcu, penaltı box’a girip, teknik görevliye adını, numarasını ve ceza adedini bildirerek cezasını tamamlar. Zaman cezasını tamamladıktan sonra teknik görevlinin “git” komutu ile yarışmaya devam eder.

c- Cezası biten sporcunun numarası ceza tabelasından silinir.

d- Sporcu, cezasını koşu etabının herhangi bir turunda tamamlayabilir.

e- Takım yarışlarında zaman cezası, yarışın kendine ait olan kısmını tamamlamamış olan herhangi bir takım sporcusu tarafından çekilir.

20.4- Diskalifiye

a) Genel Kurallar;Diskalifiye cezası, aşırı kural ihlallerinin (örneğin; üst üste yapılan ısrarlı bisiklet draft ihlalleri veya tehlikeli ve sportmenlik dışı davranışlar),

b) Diskalifiye cezası uygulama prosedürü;

1-Zaman ve şartlar izin verdiği taktirde teknik görevli diskalifiye kararını;

2-Düdük veya korna çalarak,

3-Kırmızı kart göstererek,

4-Sporcunun numarasını veya ismini belirterek bildirir.

5- Güvenlik sebeplerine bağlı olarak diskalifiye kararının uygulanması geciktirilebilir. Alternatif olarak bitiş bölgesindeki tabelaya sporcunun numarası yazılarak diskalifiye kararı bildirilir.

6- Diskalifiye kararı açıklandığında, sporcu yarışı bırakmalıdır.

c)Diskalifiye gerektiren davranışlar;

1)48 saat öncesinden başka bir çoklu spor branşında yarışmak,

2)Yarış parkurunu takip etmemek veya parkuru kısaltmak,

3)Gerekli hallerde (örneğin tuvalet ihtiyacını gidermek), parkuru terk ettiği noktadan tekrar parkura girmeyerek avantaj sağlamak,

4)Herhangi bir görevliye karşı argo dil kullanmak ve kaba davranışlar sergilemek (baş hakem raporu söz konusu ise bu durumlar uzaklaştırma sebebidir)

5)Sportmenlik dışı davranışlar sergilemek,

6)Diğer sporcuları engellemek (bilinçsizce yapıldığında sözlü uyarı, bilinçli yapıldığında diskalifiye sebebidir)

7)Diğer sporcularla fiziksel temasta bulunmak (sporcular birbirlerine avantaj sağlıyorsa; bilinçsizce yapıldığında sözlü uyarı, bilinçli yapıldığında diskalifiye sebebidir),

8)Teknik görevliden, başka bir sporcudan, parkur görevlisinden yardım almak (eğer durum düzeltilirse dur-git cezası, getirilmemişse diskalifiye sebebidir),

9)Parkur sorumlusu veya teknik görevlinin talimatlarına uymamak,

10)Teslim edilen yarış numaralarını değiştirmek (uyarıdan sonra düzeltilirse dur-git cezası, düzeltilmemişse diskalifiye sebebidir),

11)Yarışmacıları tehlikeye sokacak veya kendisine avantaj sağlayacak ekipman veya giysi kullanmak (uyarıdan sonra düzeltilirse dur-git cezası, düzeltilmemişse diskalifiye sebebidir),

12)Yarışmanın bildirilen trafik kurallarına uymamak (kasıtsız ise sözlü uyarı ve düzeltilmesi, kasıtlı ise diskalifiye sebebidir),

13)Yarışma başında check-in bölgesinde giydiği forma dışında başka bir forma ile yarışmak veya ödül törenine çıkmak,

14)Kurallara uygun olmayan kıyafet ile yarışmak,

15)Kimliği ile ilgili yalan veya yanlış beyan vermek (ayrıca yarışma sonunda disiplin kuruluna sevk edilir),

16)Uygun olmadığı bir kategoride yarışmaya katılmak, (ayrıca yarışma sonunda disiplin kuruluna sevk edilir),

17)ITU yarışma kurallarını birden fazla ihlal etmek (ayrıca uzaklaştırma sebebidir),

18)Yasaklı ilaç kullanımı (WADA kuralları uygulanır),

19)Saldırgan ve sportmenlik dışı davranışta bulunmak (Disiplin Kurulu’na sevk),

20)Üstü çıplak yarışmak (uyarıdan sonra düzeltilirse dur-git cezası, düzeltilmemişse diskalifiye sebebidir),

21)Yarışma içerisinde bir sporcu bir başka sporcuya herhangi bir ekipman verirse her iki sporcu da diskalifiye olur,

22)Dışarıdan bir araç veya objeden faydalanarak avantaj sağlamaya çalışmak,

23)Çıplaklık ve ahlaka aykırı görünüş (teşhircilik) sergilemek,

24)Ceza aldığı andan itibaren bir sonraki penaltı box’a girmemek,

25)Kanunsuz ve kural dışı ekipmanlarla yarışmak (düzeltilirse dur-git, düzeltilmemişse diskalifiye),

26)Başka bir grup yarışırken yarış parkuruna girmek, (uyarı verilir, eğer düzeltilmemişse diskalifiye),

27)Bisiklette telefon, cam su matarası, kulaklık vb. kural dışı ekipmanlarla yarışmak (uyarı verilir, düzeltilmemişse diskalifiye),

28)Cezalı durumda iken yarışmak (ayrıca uzaklaştırma için Disiplin Kurulu’na sevk edilir),

29)Ödül töreninde ticari, siyasi vb. içerikli uygunsuz slogan, afiş, bildiri vs durumlarda bulunmak (ayrıca Disiplin Kurulu’na sevk edilir),

30)Başlangıç pozisyonunu değiştirmek (uyarı verilir, düzeltilmemişse diskalifiye edilir)

31)Başlangıçta kendisinden hariç başka sporcuların da yerini işgal etmek (uyarı verilir, düzeltilmemişse diskalifiye edilir),

32)Yüzme etabında omuzların altında kolları kapatacak şekilde ve dizlerin altında tüm bacağı kapatacak şekilde “wetsuit” olmayan mayolar kullanmak (uyarıya rağmen değiştirmezse diskalifiye edilir),

33)Draftın yasak olduğu yarışlarda draft yapmak (kısa mesafe yarışlarda ilk ihlalde 1 dakika gelecek penaltı box’da bekleme cezası, ikinci ihlalde diskalifiye edilir, aynı durum standart mesafe yarışlarında ilk ihlalde 2 dakika gelecek penaltı box’da bekleme cezası, ikinci ihlalde diskalifiye, orta ve uzun mesafelerde birinci ve ikinci ihlallerde 5 dakika gelecek penaltı box’da bekleme cezası, üçüncü ihlalde diskalifiye),

34)Kaskın klipsini takmamak veya gevşek bırakmak (uyarı ile düzeltilirse dur-git, düzeltilmemişse diskalifiye),

35)Bisiklet etabında durduğu halde bile kaskını çıkartmak (uyarıya rağmen değiştirmezse diskalifiye edilir),

36)Bisiklet etabı içerisinde kaskını çıkartmak,

37)Check-in alanında gösterdiği bisiklet ile yarışmamak veya bisikleti modifiye etmek,

38)Yaş grupları hariç diğer gruplarda koşu etabında tur yemiş olan sporcunun yarışın ön grubunda olan sporcularla koşması veya tempo vermesi (uyarı, düzeltilmemişse diskalifiye),

39)Kaskla koşmak,

40)Takım yarışlarında değişimi tamamlayamamak,

20.5- Uzaklaştırma:

Sporcunun, ITU’nun ve onunla ilişkileri bulunan ulusal federasyonların onayladığı yarışmalarda, belirtilen süre boyunca yer alamamasıdır. Bir sporcu aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı uzaklaştırılır:

a)Sporcu, yarışmayı tehlikeye sokuyorsa, sportmenlik dışı davranışlarda bulunuyorsa, yalan ve aldatıcı beyanlarda bulunarak ciddi kural hatalarına sebep oluyorsa, kural ihlallerinde ısrar ediyorsa, yasaklı madde ya da uygulamalara yelteniyorsa, yarışma sonunda “Başhakem”in raporu doğrultusunda “Disiplin Kurulu”na sevk edilir.

b)Disiplin Kurulu, Başhakem’in raporu doğrultusunda sporcunun yaptığı kural ihlallerini değerlendirir ve sonuca bağlar, gerekli hallerde süreli uzaklaştırma cezası verebilir.

MADDE 21-İTİRAZLAR

Resmi yarış görevlisinin görevini yerine getirmemesi ya da yarışma koşullarının uygun olmamasına ilişkin durumlarda sporcuya ve idarecisine verilen itiraz hakkıdır.

21.1-İtiraz Süreleri;

a) Yarışma esnasında bir sporcu, başka bir sporcu ya da resmi görevli hakkında yapacağı itirazı, yarışmayı kendi bitiş zamanından sonra 5 dakika içinde yazılı olarak hakeme vermelidir.
b) Eğer bitirme süresi ile ilgili bir itiraz olacaksa, bu itiraz hakemin gayri resmi sonuçları açıklamasından sonraki 15 dakika içinde yapılmalıdır.

21.2-İtiraz Anlaşmazlığı;

Anlaşmazlığa düşülen konu hakkında ITU yarışma kurallarında bilgi yoksa FINA, UCI, FISU ve IAAF kuralları uygulanır.

21.3-İtiraz Şekli:

İtiraz, bir dilekçe ile Organizasyon Kuruluna yada Baş Hakeme sunulur. İtiraz dilekçeleri hakemden temin edilebilir. İtiraz Dilekçesinde;

a) İhlal edilen kural,
b) İhlalin yeri ve tam zamanı,
c) İhlale karışan kişiler,
d) İhlalin gelişimini anlatan ifade,
e) İhlali görmüş olan şahitlerin adları ve imzaları yer alacaktır.
f) İtiraz etme yetkisine sahip olan antrenör, idareci, sporcu, 150 TL’sı parayı MHK tarafından görevlendirilen başhakeme tutanak karşılığı verir, itiraz sonunda haklı bulunan itirazcıya bu para iade edilir. İtiraz haksız bulunmuşsa TTF`nun ilgili bütçesine aktarılır.

21.4-Zaman Cezaları:

Ceza gerektiren durum

Cezası

Yarışma alanından çıkmak fakat aynı yerden parkura geri girmemek

Sözlü uyarı ve düzeltme, düzeltmezse ve bu durum bisiklet parkurunda avantaj21-4 Zaman cezası sürelerisağlanmışsa yaş gruplarında orta ve uzun mesafede 30sn. T2 de, standart mesafede 15 saniye T2’de, sprint mesafede 10sn T2’de. Elitlerde orta ve uzun mesafede 30sn. tandart mesafede 15 saniye, sprint mesafede 10sn penalty box’da cezasını tamamlar.

Çöp atma alanları dışında çöp atılması

Düzeltirse “dur-git”, düzeltmezse; koşu penalty box’da orta ve uzun mesafe için 30sn, standart mesafe için 15sn, sprint mesafe için 10sn ceza alır.

Yarışa başlama işaretinden önce başlarsa (fore-depar)

T1’de 30sn. orta ve uzun mesafe için 30sn, standart mesafe için 15sn, sprint mesafe için 10sn ceza alır.

Bisikletini askılığa kural dışı asmışsa

Yarış öncesinde uyarı ve düzeltme, yarışma esnasında, yaş gruplarında düzeltmek için “dur ve git”, genç ve elitler için orta ve uzun mesafede 30sn, standart mesafede 15sn, sprint mesafede 10sn ceza alır. Bu ceza penalty box’ da uygulanır.

T1’de kask bisiklet üzerine klipsi açık olarak bırakılmış olmalıdır. Eğer klips kapalı şekilde ise

Önce klipsi aç ve 30sn orta ve uzun mesafede, 15sn standart mesafede, 10sn sprint mesafede T1 bölgesinde uygulanır.

Bisiklete biniş çizgisinden önce binmek veya iniş çizgisinden sonra inmek

Yaş gruplarında dur – düzelt – git. Genç ve elitlerde 30sn orta ve uzun mesafede, 15sn standart mesafede, 10sn sprint mesafede T1 bölgesinde uygulanır.

Ekipmanları sepetin veya belirlenen bölgenin dışına bırakmak

Dur – düzelt – git. Düzeltmezse 30sn orta ve uzun mesafede, 15sn standart mesafede, 10sn sprint mesafede T1 bölgesinde uygulanır.

T2’de bisikleti elde giderken kaskın kilidini açmak

Yaş gruplarında dur – düzelt – git. Genç ve elitlerde 30sn orta ve uzun mesafede, 15sn standart mesafede, 10sn sprint mesafede T2 bölgesinde uygulanır.

Ağaç veya diğer objeleri kullanarak dönüşlerde avantaj sağlamak

Genç ve elitlerde 30sn orta ve uzun mesafede, 15sn standart mesafede, 10sn sprint mesafede penalty box’da uygulanır

Takım yarışlarında değişim alanı dışında değişim yapmak

10sn değişim alanında ceza uygulanır.

MADDE 22-ORTA VE UZUN MESAFE YARIŞMALARI

22.1 Dışarıdan Yardım,

a) Tıbbi, yiyecek ve içecek desteğine LOC yardım istasyonlarında ya da antrenör istasyonlarında izin verilir. Diğer tüm harici yardımlar yasaktır.

22.2 Tıbbi Yönergeler,

a) "Sıcak hava" talimatları ve ilk yardım planlarını içeren TTF sağlık kurulu ile birlikte yarış sağlık ekibi tarafından hazırlanır.

22.3 Mesafeler,

Parkurlar inişli –çıkışlı ve teknik beceri gerektiren parkur olmalıdır. Teknik delege tarafından uygun görülmesi koşuluyla bisiklet parkur mesafesi için %5tolerans marjı kabul edilir.

22.4 Cezalar,

a) Draft kural ihlali için 5 dakikalık ceza bir sonraki ceza sahasında uygulanır.

b) Eğer bir sporcu üç draft cezası alırsa, diskalifiye olur.

22.5 Antrenör İstasyonları,

a) Antrenörlerin sporculara yiyecek ve içecek temin edilmesi amacıyla bisiklet ve koşu parkurlarında belirlenmiş alanlardır.

22.6 Değişim Alanı,

a) Değişim Alanında, Teknik görevliler sporculara bisikletlerini almaları, yerleştirmeleri veya ekipmanlarını teslim ederken yardım sağlayabilirler. Bu hizmet tüm sporculara eşit olarak yapılmalıdır.

b) Sporcular değişim alanında forma değiştirmelerine izin verilir. Eğer bir sporcu bunu yapması için soyunması gerekirse, bunu bu amaçla TTF organizasyonunun temin ettiği çadırda yapması gerekir. Sporcu tarafından kullanılan tüm formalar ITU/TTF Yarışma kurallarına uygun olmalıdır.

22.7 Forma,

a) Ön fermuara sadece Yaş gruplarında izin verilir. Maksimum uzunluğu 40 cm olabilir.

MADDE 23. TAKIM VE BAYRAK YARIŞI ŞAMPİYONASI:

23.1. Müsabaka Türü:

a.) TTF aşağıda gösterilen kategori ve mesafelerde Takım Yarışları organize edebilir

Yarış Türleri

Triatlon

3 x Aynı cinsiyet sporcu / 4x karışık cinsiyet sporcu

Triatlon uzun mesafe

En iyi 3 sporcu zamanı

Duatlon

3 x Aynı cinsiyet sporcu / 4x karışık cinsiyet sporcu

Duathlon uzun mesafe

En iyi 3 sporcu zamanı

Kış triatlonu

3 x Aynı cinsiyet sporcu / 4x karışık cinsiyet sporcu

Kros Triatlon

3 x Aynı cinsiyet sporcu / 4x karışık cinsiyet sporcu

Kros Duathlon

3 x Aynı cinsiyet sporcu / 4x karışık cinsiyet sporcu

Şirket Triatlon

ŞİRKET

23.2 Avrupa Şampiyonaları ve Ulusal Federasyon Yarışmaları

a) Avrupa Konfederasyonları ve Ulusal Federasyonlar şampiyonalarında takım yarışmalarından her birine yer verilebilir.

23.3 Tanım

a) Karışık Bayrak yarışı:

Bir takım 4 sporcudan(2 erkek 2 kadın) oluşur. Takımlar Kadın – erkek – kadın - erkek sırasında yarışır. Her biri tam bir triatlon/duatlon/ kış triatlonunu tamamlar. Takımın toplam süresi 1ci sporcusunun startından 4cü sporcunun finişine kadardır. Süre devam eder ve sporcular arasında zaman durdurulmaz.

b) 3x Bayrak yarışı:

Takım aynı cinsiyetin 3 sporcusundan oluşur. Her biri tam bir triatlon/duatlon/ kış triatlonunu tamamlar. Takımın toplam süresi 1ci sporcusunun startından 3cü sporcusunun finişine kadardır. Süre devam eder ve sporcular arasında zaman durdurulmaz.

c) Şirket triatlonu:

Takım cinsiyet farkı olmaksızın 3 sporcudan oluşur. İlk sporcu yüzme, ikinci sporcu bisiklet ve üçüncü sporcu koşu parkurunda yarışır. Takımın toplam süresi 1ci sporcusunun startından 3cü sporcunun finişine kadardır. Süre devam eder ve sporcular arasında zaman durdurulmaz.

d) Bireysel sonuçlara göre takım yarışı:

Takım süresi aynı cinsiyetten olan en iyi 3 sporcusunun toplamıdır . Beraberlik olması durumunda, takımın üçüncü sporcusunun süresi takım sonucunu belirler.

23.4 Uygunluk

a) Yaş kategorileri kuralları uygulanır. Alt yaş sınırı 12'dir.

23.5 Forma

a) TTF Forma Kuralları uygulanır. Takımın tüm sporcuları aynı formasını giymelidir.

23.6 Takım Teknik Toplantısı

a) Yarıştan bir gün önce yapılan teknik toplantıda antrenörler bilgilendirilir.

23.7 Takım listesi

a) Takım antrenörü takım brifinginde takım listesini açıklar. Tüm takımların listesi brifingden sonra ilan edilir.

b) Yarıştan iki saat önce, antrenör baş hakeme farklı bir takım listesi bildirebilir, aksi takdirde teknik toplantıda belirlenen liste uygulanacaktır.

23.8 Yarış Kaydı

a) Tüm takım üyeleri birlikte kayıt yaptırmalıdır.


23.9 Bayrak Değişim

a) Bir takım sporcusunun diğeriyle değişimi 15 metre uzunluğundaki değişim bölgesinde olur.

b) Değişim bölgesine gelen sporcunun gidecek sporcuya el ile dokunmasıyla tamamlanır.

c) Temas değişim bölgesinin dışında gerçekleşirse, bu takımın penaltı alanında uygulanacak 10 saniyelik bir ceza almasına neden olur.

d) Değişim tamamlanmazsa, takım diskalifiye olur

e) değişiminden önce, sporcular Teknik görevlinin değişim alanına girmelerini söyleyene kadar ön değişim alanında beklerler.

23.10 Ceza alanı

a) Kural ihlallerden kuralı ihlal eden sporcu sorumludur.

b) Tüm zaman cezaları 10 saniyedir ve ceza alanında uygulanır. Bu cezalar yarışan herhangi bir takım sporcusu tarafından uygulanır.

23.11 Finiş
a) Sadece son takım sporcusunun finiş çizgisini geçmesine izin verilir.

MADDE 24. PARATRİATLON

24.1 Genel

a) ITU Yarışma yönergesine göre, Paratriatlon ITU Yarışma kurallarıyla yönetilir. Bu bölüm sadece ulusal paratriatlon için geçerli kuralları içerir.

24.2 Paratriatlon Kategorileri

a) ITU/ TTF Paratriatlon Kategorileri fiziksel engellere göre belirlenir. Engel sınıfları için ITU Paratriatlon Sınıflandırma Kuralları ve Düzenlemelerine bakılır. TTF paratriatlon kategorileri aşağıdaki gibidir.

1) TRI 4- Kol sakatlıkları:felç, dirsekten yukarısı ve aşağısı olmayanlar ya da her iki üst kolu da sakat olanlar. Bisiklet sürmelidirler. Protez, destek ya da kol askısı kullanarak bisiklet sürebilir ya da koşabilirler; Profiller 16, 21, 22, 24, 29

2) TRI 5- Orta düzey bacak sakatlıkları:diz altı ampütesi olanlar. Ortez, protez ya da koltuk değneği ile bisiklet kullanabilir ve koşabilirler. Aynı anda hem protez hem de koltuk değneğinin kullanılmasına izin verilmez. Ampütasyon olmayan sporcuların protez kullanmalarına izin verilmez.

b) Tüm parasporcuların triatlon, duatlon ve aquatlon branşlarında yarışmalarına izin verilir.

MADDE 25. KROS TRİATLON VE DUATLON

25.1. Genel:

a) Kros Triatlon yüzme, dağ bisikleti (MTB) ve kros koşusundan oluşur.

b) Kros Duatlon kros koşusu, dağ bisikleti (MTB) ve kros koşusundan oluşur.

25.2 Mesafeler:

a) Mesafeler madde 7.5 ve 7.6 da belirtilmiştir

b) Parkur inişli, çıkışlı ve teknik açılardan zorlayıcı olmalıdır. Teknik Delege tarafından onaylanması koşuluyla bisiklet parkur mesafeleri için %5’lik bir tolerans marjı kabul edilir.

25.3 Parkur Tanıtımı Ve Alıştırması

a) Parkur tanıtımı ve alıştırmaları baş hakem veya teknik görevli tarafından yürütülür. Sporcular ve antrenörler bu aktivitelere katılabilirler.

b)Yarış yapılırken sporcuların ısınmalarına ya da alıştırma yapmalarına izin verilmez.

25.4. Dağ Bisikleti Kuralları:

a) Maksimum MTB lastik çapı 29 inçtir. Minimum çapraz kesit 1.5 inçtir.

b) Çivili ve/veya düz lastikler kullanılabilir.

c) Sporcuların parkurda bisikletlerini itmelerine ya da taşımalarına izin verilir.

d) Tur yiyen sporcular yarıştan çıkarılmaz.

e) Aerobarlara izin verilmez.

f) Geleneksel yol gidonlarının kullanımı yasaktır.

g) Geleneksel MTB gidon boynuzlarına izin verilir.

25.5. Koşu Parkuru:

a) Çivili ayakkabılara izin verilir.

25.6. Antrenör İstasyonları:
a) Sporculara yiyecek ve içecek tedarikinde bulunmak için bisiklet ve koşu parkurlarında antrenörler için ayrılmış bir alan olmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MADDE 26-ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Yarışmalarla ilgili diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.


a) Federasyon faaliyetleri ilgili kulüp ve illere Yarışma Yönergesi ile duyurulur.
b) İllerin faaliyet programlarını il temsilcileri hazırlar. İl Müdürü onayı ile Federasyona bildirilir.
c) Yarışmalara katılacak iller ve kulüpler katılıp katılmayacaklarını Yarışma Yönergesinde belirtilen sürede TTF’ na bildirmek zorundadırlar.
d) TTF yarışmalarından 1 gün önce bildirilen yer ve saatte iştirakçi il, kulüp ve teşekküllerle teknik toplantı yapılır. Bu toplantıda lisans işlemleri, tesis durumu, sporcuların kayıt ve malzeme kontrol işlemleri yapılır. Sporcularla ilgili herhangi bir sakatlık durumunda doktor raporu ile değişiklik yapılabilir. TTF zorunlu hallerde toplantı yer ve saatini değiştirebilir.
e) Yarışmaların yapılacağı illerdeki güvenlik, sağlık vs. tedbirlerin alınmasında il müdürlüğü ve il temsilcisi birlikte sorumludur.

f)TTF, yönetim kurulu kararı ile yaş gruplarında yarışacak olan sporcuların katılım ücretlerini, yarış çeşitlerine göre sezon başında belirler ve TTF’nin web sitesinde yayınlar.

MADDE 27- YÖNERGEDE YER ALMAYAN HUSUSLAR

Bu yönergede yer almayan hususlar, ITU yarışma yönergesine veya Teknik kurulun tavsiyesi ile TTF Yönetim Kurulunca alınacak kararlarla belirlenir.

MADDE 28- YÜRÜRLÜK

Bu Yönerge, Gençlik Hizmetleri Spor Genel Müdürlüğü ve TTF internet sitesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer

MADDE 29-YÜRÜTME

Bu Yönerge hükümlerini TTF Başkanı yürütür.


Ödeme
  • BAŞKANIMIZIN GENEL KURULDA YAPTIĞI KONUŞMA
  • ITU BASKANI Marisol CASADO'dan MEKTUP
  • ETU BAŞKANI RENATO BERTRANDI’den MEKTUP
YAZARLARIMIZ
BAŞKANDAN
İsa Tamer ÇELİK
KISA LİNKLER
İLETİŞİM
Türkiye Triatlon Federasyon Başkanlığı
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı N:31 K:5 D:10
Maltepe/ANKARA
Tel   : + 90 312 309 25 70
Faks : + 90 312 309 25 77