Türkiye Triatlon Federasyonu, her türlü bilgi ve belgeye ait duyuruları, yönetmeliklere uygun olarak, kişisel hak ve hukuk kuralları çerçevesinde değerlendirilerek yayınlanmaktadır.
 Zaman zaman bazı kişi veya kişilerin, kasıtlı olarak çeşitli mecralarda iddia ettiği üzere bazı belge ve bilgilerin saklandığı ve federasyon tarafından yayınlanmadığı gibi bir yanlış algıyı kamuoyuna dayattığı görülmektedir.
Her konu ve bilgi zamanı ve süresi içerisinde duyurulduğu gibi bundan böyle de duyurulmaya devam edilecektir.
Federasyonun, kişi ve konulara şeffaf ve eşit mesafede yaklaşım içerisinde olduğu her zaman bilinmelidir.
Kamuoyunu her türlü konuda yanlış bilgi ve yönlendirme yapan kişi ve kişilere itibar edilmemesini ve merak ettiğiniz her konudaki sorularınızı federasyonun iletişim kanallarını kullanarak bildirmenizi rica ederiz.
Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanlığı