Triatlon Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanlığınca 05.11.2014 tarih ve 2014/4 sayılı alınan karar gereğince Maratonist Spor Kulübü sporcularından;

  • Emre TACİR’in Federasyon Başkanı Hamdi GÜNEŞ’i ve Federasyonu küçük düşürecek eylemlerde bulunarak sportmenliğe aykırı harekette bulunması, internet sitesi üzerinden ve yüzüne kaşı hakaret ve sövme eyleminde bulunması, diğer sporcu ve yöneticileri suça teşvik etmesi sebebiyle disiplin talimatının 3. Bölümünde bulunan disiplin suçu oluşturan fiileri sabit bulunduğundan 6 ay kadar hak mahrumiyeti ile cezalandırılması, disiplin talimatı 10.C takdiri arttırıcı sebepler ve 10.D cezada içtima hükümlerine göre cezanın yarısı oranında arttırılmasına bu sebeple şikâyetlinin disiplin talimatı gereğince 9(dokuz) ay hak mahrumiyeti ve hakaret ve sövme fiili için 1.000,00.-TL (bintürklirası), kaba, müstehzi ve küçük düşürücü hareketler sebebiyle 500,00.-TL(beşyüztürklirası), sportmenliğe aykırı hareketler sebebiyle 1.000,00.-TL(bintürklirası) toplam 2.500,00.-TL(ikibinbeşyüztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına,
  • Kutluhan KORKMAZ’ın Federasyon Başkanı Hamdi GÜNEŞ’e internet sitesi üzerinden edebe ve ahlaka resim yükleyip bu resim çerçevesinde Federasyon mensuplarını eleştirmek hareketinden disiplin talimatının 3. Bölümünde bulunan disiplin suçu oluşturan fiileri sabit bulunduğundan 6 (altı) ay kadar hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, hakaret ve sövme fiili için 1.000,00.-TL(bintürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına,
  • Göksen ÇINAR’ın Federasyon Başkanı Hamdi GÜNEŞ’i ve Federasyonu küçük düşürecek eylemlerde bulunarak sportmenliğe aykırı harekette bulunması, internet sitesi üzerinden hakaret ve sövme eyleminde bulunması, diğer sporcu ve yöneticileri suça teşvik etmesi sebebiyle disiplin talimatının 3. Bölümünde bulunan disiplin suçu oluşturan fiileri sabit bulunduğundan 6 (altı) ay kadar hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, disiplin talimatı 10.C takdiri arttırıcı sebepler ve 10.D cezada içtima hükümlerine göre cezanın yarısı oranında arttırılmasına bu sebeple şikâyetlinin disiplin talimatı gereğince 9(dokuz) ay hak mahrumiyeti ve hakaret ve sövme fiili için 1.000,00.-TL(bintürklirası), kaba, müstehzi ve küçük düşürücü hareketler sebebiyle 500,00.-TL(beşyüztürklirası) olmak üzere toplam 1.500,00.-TL(binbeşyüztürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına,
  • Duygun YURTERİ’nin Federasyon Başkanı Hamdi GÜNEŞ’i ve Federasyonu internet sitesi üzerinden ve yüzüne karşı hakaret ve sövme eyleminde bulunması, diğer sporcu ve yöneticileri suça teşvik etmesi sebebiyle disiplin talimatının 3. Bölümünde bulunan disiplin suçu oluşturan fiilleri sabit bulunduğundan 6(altı) ay kadar hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, hakaret ve sövme fiili için 1.000,00.-TL(bintürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına,
  • Cihan ASRAK’ın Federasyon Başkanı Hamdi GÜNEŞ ve Federasyona yüzüne karşı hakaret ve sövme eyleminde bulunması sebebiyle, disiplin talimatının 3. Bölümünde bulunan disiplin suçu oluşturan fiilleri sabit bulunduğundan 6(altı) ay kadar hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, hakaret ve sövme fiili için 1.000,00.-TL(bintürklirası) para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI