Aday Hakemlerde Aranacak Şartlardan 18 yaşından küçük, 40 yaşından büyük olmamak maddesi; Yönetim Kurulunun 17.10.2015 tarih ve 5 Nolu Kararının 3.Maddesi gereğince yaş aralığı 18 yaşından küçük, 60 yaşından büyük olmamak şeklinde değiştirilmiştir.

Tüm ilgililere duyurulur.

TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU BAŞKANLIĞI