ADAY HAKEMLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 1. T.C. vatandaşı olmak,
 2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 3. 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olmamak,
 4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul olmamak,
 5. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet hırsızlık, yağma dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.
 6. GSGM Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Yönergesine göre, 6 ay veya daha fazla ceza almamış olmak
 7. Çalışanlar için mesleğini belirten belge
 8. Aday hakem kursu 50 kişi ile sınırlıdır. Katılımcı sayısının fazla olması halinde Merkez Hakem Kurulu tarafından Mülakat yapılacaktır.

ADAY HAKEMLERDEN İSTENİLECEK BELGELER

 1. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 2. Cumhuriyet Savcılığından adli sicil kaydı,
 3. Üç (3) adet fotoğraf,
 4. GSGM Amatör Spor Dalları Cezası olmadığına dair belge,
 5. Katılım ücreti 100 TL; Triatlon Federasyonu’nun Garanti Bankası Anafartalar Caddesi Şubesi TR72 0006 2000 7110 0006 2994 15 No’lu hesabına yatırılacaktır. Kursa katılmak isteyenler, ödemelerini Triatlon Federasyonu web sayfası Online Ödeme linkinden “Aday hakem Kursu” seçeneğini seçerek, 100 TL yatırıp, açıklama kısmına  “Triatlon Aday Hakem Kurs Ücreti” yazılacaktır.
 6. Triatlon Aday Hakem Kursuna katılacaklar dilekçelerini 26 Kasım 2015 tarihine kadar federasyonumuzun 0312 3092577 nolu faksına veya kadirkeskinoglu@triatlon.org.tr adresine e-mail göndermeleri gerekmektedir.
 7. Öğrenim durumunu bildirir belge.(Diploma aslı ve fotokopisi Üniversite öğrencileri için Öğrenci belgesi),

KURSA KATILIMDA GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK ÖZELLİKLER

 1. Teknik bilgiye (Bilgisayar ve elektronik alanında uzman olduklarını belgeleyenler) sahip kişiler,
 2. İngilizceyi ileri düzeyde olduğunu belgeleyenler,
 3. Triatlon sporu ile ilgili geçmişi olanlar (Triatlet),
 4. A2 Motor ehliyetine sahip olanlar,
 5. Cankurtaran belgesi sahip olanlar, Yüzme sporu ile ilgili geçmişi olanlar,
 6. Herhangi bir sağlık kuruluşunda ilkyardım konusunda deneyimli olanlar,
 7. Diksiyonu düzgün ve sunucu olanlar,
 8. Bisiklet sporu ile ilgili geçmişi olanlar,
 9. BESYO mezunu veya okumakta olmak,

NOT-1:  28-29 Kasım 2015 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek Aday Hakem Kursuna katılacakların, 28 Kasım 2015 Tarihinde  Saat :09:00’da  aşağıdaki adreste evrakları ile hazır bulunmaları gerekmektedir.

ADRES:

CAVİDE VE FARUK KADAM GENÇLİK MERKEZİ

Haşimişcan Mahallesi 1304 Sokak No:4 (Işıklar Caddesi Atatürk Kapalı Spor Salonu Karşısı) Muratpaşa/Antalya

İRTİBAT TELEFONU : Ümit AKAR (Merkez Hakem Kurulu Başkanı) 05052947492

 

               Tüm ilgililere duyurulur.

                                   TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU BAŞKANLIĞI