2015 Yılı Yasaklılar Listesi

Dünya Dopingle Mücadele Kuralları

2015 YILI YASAKLILAR LİSTESİ ULUSLARARASI STANDARTLARI

Yasaklı Listesi resmi metni WADA (Dünya Dopingle Mücadele Ajansı) tarafından hazırlanır ve hem İngilizce hem de Fransızca olarak yayınlanır. İngilizce ve Fransızca metinler arasında meydana gelebilecek herhangi bir anlam farklılığında İngilizce metin esas alınacaktır.

Bu Liste 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerlidir.

Çeviri Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından yapılmıştır.

RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ

2015 Yılı Yasaklılar Listesi’nin resmi metinleri Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından İngilizce ve Fransızca olarak hazırlanır ve WADA’nın internet sitesinde yayınlanır. Metinler arasında meydana gelebilecek herhangi bir anlam farklılığında İngilizce metin esas alınacaktır.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Dopingle Mücadele Komisyonu’na 2015 Yılı Yasaklılar Listesi’nin Türkçe metinlerinin hazırlanmasındaki değerli katkılarından dolayı takdir ve teşekkürlerini bildirir. 2015 Yılı Yasaklılar Listesi’nin bu yolla tüm dünya ülkelerince paylaşımı, WADA’nın, resmi mercilerin ve sportif kurumların sporu dopingden arıtma ortak amacına yönelik olarak çalışabilmeleri için olanak sağlamaktadır.

Çeviri: Prof. Dr. Rüştü Güner

2015 YILI YASAKLILAR LİSTESİ DÜNYA DOPİNGLE MÜCADELE KURALLARI Bu Liste 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Dünya Dopingle Mücadele Kuralları 4.2.2 Maddesi uyarınca S1, S2, S4.4, S4.5, S6a gruplarındaki maddeler ve M1, M2 ve M3 gruplarındaki Yasaklı Yöntemler dışındaki tüm yasaklı maddeler “Tanımlanmış Maddeler” olarak değerlendirilecektir.

KULLANIMI HER ZAMAN YASAKLI OLAN MADDELER VE YÖNTEMLER (MÜSABAKA İÇİ VE MÜSABAKA DIŞI) YASAKLI MADDELER S0. ONAYLANMAMIŞ MADDELER

Listenin bundan sonraki bölümlerinde ele alınmamış ve herhangi bir resmi sağlık kuruluşundan insan tedavisi ile ilgili onay almamış (örneğin; klinik öncesi ya da klinik gelişim aşamasındaki ya da üretimi durdurulmuş ilaçlar, tasarım ilaçlar, yalnız veteriner hekimlikte kullanılmasına onay verilen maddeler) farmakolojik maddeler her zaman için yasaklanmıştır. S1. ANABOLİK MADDELER Anabolik maddelerin kullanımı yasaklanmıştır. 1. Anabolik Androjenik Steroidler (AAS) a. Eksojen* (Vücudun üretmediği) AAS’ler aşağıdaki gibidir: 1-androstenediol (5α-androst-1-ene-3β,17β-diol ); 1-androstenedione (5α-androst-1-ene-3,17dione); bolandiol (estr-4-ene-3β,17β-diol ); bolasterone; boldenone; boldione (androsta-1,4diene-3,17-dione); calusterone; clostebol; danazol ([1,2]oxazolo[4′,5′:2,3]pregna-4-en-20-yn-17αol); dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3one); desoxymethyltestosterone (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol); drostanolone; ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol); fluoxymesterone; formebolone; furazabol (17α-methyl [1,2,5]oxadiazolo[3′,4′:2,3]-5α-androstan-17β-ol); gestrinone; 4-hydroxytestosterone (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one); mestanolone; mesterolone; metandienone (17β-hydroxy17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one); metenolone; methandriol; methasterone (17β-hydroxy2α,17α-dimethyl-5α-androstan-3-one); methyldienolone (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3one); methyl-1-testosterone (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one); methylnortestosterone (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one); methyltestosterone; metribolone (methyltrienolone, 17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-one); mibolerone; nandrolone; 19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione); norboletone; norclostebol; norethandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymesterone; oxymetholone; prostanozol (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1’H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane); quinbolone; stanozolol; stenbolone; 1-testosterone (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one); tetrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-one); trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one); ve benzer kimyasal yapıya ve biyolojik etkilere sahip diğer maddeler.

b. Endojen** (Vücudun doğal olarak ürettiği) AAS’lerin dışarıdan vücuda uygulanması yasaklanmıştır: Androstenediol (androst-5-ene-3β,17β-diol); androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione); dihydrotestosterone (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one); prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-en-17-one); testosterone; ve onların aşağıdakilerle sınırlı olmayan metabolit ve izomerleri: 5α-androstane-3α,17α-diol; 5α-androstane-3α,17β-diol; 5α-androstane-3β,17αdiol; 5α-androstane-3β,17β-diol; 5β-androstane-3α,17β-diol; androst-4-ene3α,17α-diol; androst-4-ene-3α,17β-diol; androst-4-ene-3β,17α-diol; androst-5ene-3α,17α-diol; androst-5-ene-3α,17β-diol; androst-5-ene-3β,17α-diol; 4androstenediol (androst-4-ene-3β,17β-diol); 5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione); androsterone (3β-hydroxy-5α-androstan-17-one); epi-dihydrotestosterone; epitestosterone; etiocholanolone; 7α-hydroxy-DHEA; 7β-hydroxy-DHEA; 7-ketoDHEA; 19-norandrosterone; 19-noretiocholanolone.

2. Diğer Anabolik Maddeler Aşağıdakileri kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir: Clenbuterol, seçici androjen reseptör modülatörleri (SARM’ler, örneğin; andarine ve ostarine), tibolone, zeranol ve zilpaterol. Bu kısımda: * “eksojen” sözcü ğ ü, normal ko ş ullarda vücut tarafından do ğ al olarak üretilemeyen bir maddeyi ifade eder. ** “endojen” sözcü ğ ü, vücut tarafından do ğ al olarak üret ilebilen bir maddeyi ifade eder.

S2. PEPTİD HORMONLAR, BÜYÜME FAKTÖRLERİ, İLGİLİ MADDELER VE MİMETİKLER Aşağıdaki maddeler ve benzer kimyasal yapıya veya benzer biyolojik etkilere sahip diğer maddeler yasaklanmıştır. 1. Eritropoietin-Rreseptör agonistleri: 1.1 Kan yapımını uyarıcı maddeler (Erythropoiesis-Stimulating Agents – ESAs) örneğin; darbepoietin (dEPO); eritropoietinler (EPO), EPO-Fc, EPO-mimetik peptidler (EPO-mimetic peptides – EMP), örneğin; CNTO 530 ve peginesatide; ve methoxy polyethylene glycol-epoetin beta (CERA) da dahil olmak üzere; 1.2 Eritropoietik olmayan EPO-Reseptör Agonistleri, örneğin ARA -290, asialo EPO ve carbamylated EPO; 2. Hipoksi ile indüklenebilen faktör (Hypoxia-inducible factor – HIF) durdurucular, örneğin; cobalt ve FG-4592; ve HIF aktivatörleri, örneğin; argon ve xenon;

3. Sadece erkeklerde Koryonik Gonadotropin (CG) ve Luteinleştirici Hormon (LH) ve onları salgılatan faktörler, örneğin; buserelin, gonadorelin ve triptorelin; 4. Kortikotropinler ve onları salgılatan faktörler, örneğin; kortikorelin; 5. Büyüme Hormonu (GH) ve onları salgılatan faktörler, ayrıca Büyüme Hormonu Salgılatıcı Hormon (Growth Hormone Releasing Hormone – GHRH) ve onun analogları, örneğin; CJC-1295, sermorelin ve tesamorelin; Büyüme Hormonu Salgı Yapımı Uyarıcıları (Growth Hormone Secretagogues – GHS), örneğin ghrelin ve ghrelin mimetikleri, örneğin; anamorelin ve ipamorelin; ve GH-Salgılatıcı Peptidleri (GHReleasing Peptides – GHRPs), örneğin; alexamorelin , GHRP -6, hexarelin ve pralmorelin (GHRP-2). Bununla birlikte, aşağıdaki büyüme faktörleri de yasaklanmıştır: Fibroblast Büyüme Faktörü (Fibroblast Growth Factors – FGFs); Hepatosit Büyüme Faktörü (Hepatocyte Growth Factor – HGF) ; Insülin Benzeri Büyüme Faktörü -1 (Insulin-like Growth Factor-1 – IGF-1) ve onun analogları ; Mekano Büyüme Faktörleri (Mechano Growth Factors – MGFs); Trombosit Kaynaklı Büyüme Faktörü (PlateletDerived Growth Factor – PDGF); Vasküler -Endotelial Büyüme Faktörü (VascularEndothelial Growth Factor – VEGF) ve yanı sıra kas, tendon veya bağ proteinlerinin sentezini/yıkımını, damarlanmayı, enerji kullanımını, rejeneratif yeteneği veya kas lif tipi dönüşümünü etkileyen herhangi bir büyüme faktörü.

S3. BETA-2 AGONİSTLER Aşağıdakilerin dışında, bütün Beta-2 agonistler varsa ilgili, örneğin; d- ve l- de dahil olmak üzere bütün optik izomerleri yasaklanmıştır. • Solunum yoluyla kullanılan salbutamol (24 saat içinde en fazla 1600 mikrogram dozu aşmamak koşuluyla) • Solunum yoluyla kullanılan formoterol (24 saat içinde en fazla 54 mikrogram dozu aşmamak koşuluyla); ve • Üreticilerin tedavi amaçlı önerdikleri dozda solunum yoluyla kullanılan salmeterol. İdrarda 1000 nanogram/mililitre düzeyinin üzerinde salbutamol ve idrarda 40 nanogram/mililitre düzeyinin üzerinde formoterol yoğunluğunun bulunması durumunda, bu maddelerin tedavi amacıyla kullanıldığı varsayılmayacaktır ve Sporcu , bu anormal bulgunun, tedavi amaçlı ve solunum yoluyla yukarıda belirtilen dozları aşmamak koşuluyla alınmış maddelere bağlı olduğunu kontrollü farmakokinetik inceleme yoluyla kanıtlayamadıkça, Aykırı Analitik Bulgu olarak kabul edilecektir.

S4. HORMON VE METABOLİK MODÜLATÖRLER Aşağıdaki hormon ve metabolik modülatörler yasaklanmıştır: 1. Aromataz inhibitörleri a ş a ğ ıdakileri kapsar, fakat bunlarla sınırlı de ğ i ldir: aminoglutethimide; anastrozole; androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione); 4-androstene-3,6,17 trione (6-oxo); exemestane; formestane; letrozole ve testolactone. 2. Seçici östrojen reseptörü modülatörleri (SERM’ler) aşağıdakileri kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir: raloxifene; tamoxifen ve toremifene. 3. Diğer anti-östrojenik maddeler, aşağıdakileri kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir: clomiphene; cyclofenil ve fulvestrant. 4. Miyostatin işlev(ler)ini modifiye eden maddeler aşağıdakileri kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir: miyostatin inhibitörleri. 5. Metabolik modülatörler: 5.1 AMP aktif protein kinazı Aktivatörleri (AMPK), örneğin; AICAR; ve Peroxisome Proliferator Activated Receptor δ (PPARδ) agonistleri, örneğin; GW 1516; 5.2 İnsülinler; 5.3 Trimetazidine. S5. İDRAR SÖKTÜRÜCÜLER VE MASKELEYİCİ MADDELER Aşağıdaki idrar söktürücüler ve maskeleyici maddeler ile benzer kimyasal yapıya ve benzer biyolojik etkilere sahip olan diğer maddeler yasaklanmıştır. Bahsi geçen maddelerle sınırlı kalmamak üzere bunlar aşağıdakileri kapsar: • Desmopressin; probenesid; plazma genişleticiler örneğin; gliserol; intravenöz olarak albümin, dekstran, hydroxyethyl starch ve mannitol uygulanması. • Acetazolamide; amiloride; bumetanide; canrenone; chlortalidone; etacrynic acid; furosemide; indapamide; metolazone; spironolactone; tiyazidler, örneğin; bendroflumethiazide, chlorothiazide ve hydrochlorothiazide; triamterene ve vaptanlar, örneğin; tolvaptan. Aşağıdakiler yasaklanmamıştır: • Drospirenone; pamabrom; ve yüzeyel dorzolamide ve brinzolamide. • Diş hekimliği anestezisinde bölgesel olarak kullanılan felypressin.

Herhangi bir zamanda ya da müsabaka içinde Sporcunun Örneğinde tespit edilen, idrar söktürücü ya da diğer maskeleyici maddeler ile birlikte eşik değerine sahip maddeler örneğin; formoterol, salbutamol, cathine, ephedrine, methylephedrine ve pseudoephedrine saptanırsa, o madde için alınması gereken Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasına ek olarak idrar söktürücü ve diğer maskeleyici maddeler için de Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası alınmadıkça, bu durum, bir Aykırı Analitik Bulgu olarak değerlendirilir.

YASAKLI YÖNTEMLER

M1. KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN UYGULANMASI Aşağıdakiler yöntemler yasaklanmıştır: 1. Herhangi bir miktardaki otolog, allojenik (homolog) veya heterolog kan veya herhangi bir kaynaktan elde edilmiş eritrosit ürünlerinin dolaşım sistemine verilmesi ya da alınıp tekrar verilmesi. 2. Ek olarak oksijen verilmesinin haricinde, Oksijenin alımını, taşınmasını ve dağılımını yapay olarak artıran, aşağıdakileri kapsayan, fakat bunlarla sınırlı olmayan yöntemler: Perflorokimyasallar; efaproksiral (RSR13) ve modifiye edilmiş hemoglobin ürünleri, örneğin; hemoglobin temelli kan yerini tutan ürünler ve mikrokapsüllenmiş hemoglobin ürünleri uygulanması, ek oksijen verilmesi yasaklanmamıştır. 3. Kan ya da kan bileşenlerinin herhangi bir formunun fiziksel ya da kimyasal yollarla damar içine uygulanması.

M2. KİMYASAL VE FİZİKSEL MÜDAHALE Aşağıdaki yöntemler yasaklanmıştır: 1. Doping Kontrolleri sırasında alınan Örnekler ’in geçerliliğini ve bütünlüğünü bozmak amacıyla hile yapmak veya hile yapmaya teşebbüs etmek. Bunlar, başkasının idrarını kullanma ve/veya idrar değiştirme, ve/veya saflığını bozma gibi işlemleri kapsar, örneğin; proteazlar, ancak bunlarla sınırlı değildir. 2. Hastane ortamında, cerrahi müdahaleler veya klinik incelemeler sırasında uygulananların dışında 6 saatlik süre içinde 50 mL’den fazla damar içine zerk ve /veya enjeksiyonlar.

M3. GEN DOPİNGİ Sportif performansı artırma olasılığı bulunan aşağıdakiler yasaklanmıştır: 1. Nükleik asitlerin ya da nükleik asit analoglarının polimerlerinin transferi; 2. Normal ya da genetik olarak modifiye edilmiş hücrelerin kullanımı.

MÜSABAKA SIRASINDA KULLANIMI YASAKLI MADDELER VE YÖNTEMLER Yukarıda tanımlanan S0’dan S5’e ve M1’den M3’e kadar olan kategorilere ek olarak, aşağıdaki kategorilerin müsabaka sırasında kullanımı yasaklanmıştır. YASAKLI MADDELER

S6. UYARICILAR Tüm uyarıcılar, örneğin; d- ve l- tüm optik izomerleri de dahil olmak üzere yasaklanmıştır. Uyarıcılar aşağıdakileri kapsamaktadır: a: Tanımlanmış Madde Kapsamı Dışındaki Uyarıcılar: Adrafinil; amfepramone; amfetamine; amfetaminil; amiphenazole; benfluorex; benzylpiperazine; bromantan; clobenzorex; cocaine; cropropamide; crotetamide; fencamine; fenetylline; fenfluramine; fenproporex; fonturacetam [4-phenylpiracetam (carphedon)]; furfenorex; mefenorex; mephentermine; mesocarb; metamfetamine ( d -); p-methylamphetamine; modafinil; norfenfluramine; phendimetrazine; phentermine; prenylamine ve prolintane. Bu listede belirtilmeyen uyarıcılar Tanımlanmış Madde Kapsamında değerlendirilir. b: Tanımlanmış Madde Kapsamındaki Uyarıcılar: Benzfetamine; cathine**; cathinone ve analogları, örneğin; mephedrone, methedrone, ve α- pyrrolidinovalerophenone; dimethylamphetamine; ephedrine***; epinephrine**** (adrenaline); etamivan; etilamfetamine; etilefrine; famprofazone; fenbutrazate; fencamfamin; heptaminol; hydroxyamfetamine (parahydroxyamphetamine); isometheptene; levmetamfetamine; meclofenoxate; methylenedioxymethamphetamine; methylephedrine***; methylhexaneamine (dimethylpentylamine); methylphenidate; nikethamide; norfenefrine; octopamine; oxilofrine (methylsynephrine); pemoline; pentetrazol; phenethylamine ve türevleri; phenmetrazine; phenpromethamine; propylhexedrine; pseudoephedrine*****; selegiline; sibutramine; strychnine; tenamfetamine (methylenedioxyamphetamine), tuaminoheptane; veya benzer kimyasal yapıya ya da benzer biyolojik etkilere sahip diğer maddeleri kapsar, ancak bununla sınırlı değildir. Topikal/oftalmik kullanımlarında imidazol ile 2015 İzleme Programında yer alan uyarıcılar yasaklı değildir*.

* Bupropion, kafein, nikotin, fenilefrin, fenilpropanolamin, pipradol ve sinefrin gibi 2015 İzleme Programı kapsamına dahil edilmiş olan maddeler Yasaklı Madde kabul edilmemektedir.

** Kathin: İdrardaki konsantrasyonunun mililitrede 5 mikrogramdan daha fazla olması durumunda yasaklanmıştır. *** Efedrin ve metilefedrin: Herhangi birisinin idrardaki konsantrasyonu mililitrede 10 mikrogramdan daha fazla olması halinde yasaklanmıştır. **** Epinephrine (adrenalin): Lokal anestetik maddelerin içinde bulunan veya örneğin; nazal, oftalmolojik olarak lokal uygulanan epinephrine (adrenalin) yasaklanmamıştır. ***** Pseudoephedrine: İdrardaki konsantrasyonunun mililitrede 150 mikrogramdan daha fazla olması durumunda yasaklanmıştır.

S7. NARKOTİKLER Aşağıdakiler yasaklanmıştır: Buprenorphine; dextromoramide, diamorphine (eroin), fentanyl ve türevleri; hydromorphone; methadone; morphine; oxycodone; oxymorphone; pentazocine ve pethidine.

S8. KANNABİNOİDLER Aşağıdakiler yasaklanmıştır: • Doğal, örneğin; kanabis, haşhiş, marihuana, esrar ya da sentetik delta 9tetrahydrocannabinol (THC). • Kannabinoid benzeri maddeler (Cannabimimetic) örneğin; “Spice” olarak bilinen sentetik kannabinoidler, JWH-018, JWH-073, HU-210.

S9. GLUKOKORTİKOİDLER Ağızdan alınan, damar içine, kas içine veya rektal uygulanan tüm glukokortikoidler yasaklanmıştır.

BAZI ÖZEL SPORLARDA KULLANIMI YASAKLI MADDELER

P1. ALKOL Alkol (etanol) aşağıdaki sporlarda sadece Müs abaka Sırasında yasaklanmıştır. Tespiti, nefes ve/veya kan analizi ile belirlenecektir. Doping ihlal eşiği kandaki 0,10 gram/Litre alkol yoğunluğuna eşittir. • Hava Sporları (FAI) • Okçuluk (WA) • Otomobil (FIA) • Motorsiklet (FIM) • Sürat Tekneciliği (UIM)

P2. BETA-BLOKE EDİCİLER Aksi belirtilmedikçe Beta-bloke ediciler aşağıdaki spor dallarında sadece M ü s a b a k a Sır a sın d a
yasaklanmıştır. • Okçuluk (WA) ( Müsabaka
Dı ş ında da yasaklanmıştır) • Otomobil (FIA) • Bilardo (bütün disiplinler) (WCBS) • Dart (WDF) • Golf (IGF) • Atıcılık (ISSF, IPC) ( Müsabaka
Dı ş ında da yasaklanmıştır) • Kayak/Snowboard (FIS) kayakla atlama, serbest stil takla atma/yarım silindir ve snowboard yarım silindir/ big air • Sualtı Sporları (CMAS) paletli veya paletsiz sabit ağırlıklı apnea, paletli veya paletsiz dinamik apnea, serbest dalış apnea, denizde serbest dalış apnea, zıpkınla dalış, statik apnea, hedef vurma ve değişken ağırlıklı apnea.

Beta-bloke ediciler, aşağıdakileri kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir: Acebutolol; alprenolol; atenolol; betaxolol; bisoprolol; bunolol; carteolol; carvedilol; celiprolol; esmolol; labetalol; levobunolol; metipranolol; metoprolol; nadolol; oxprenolol; pindolol; propranolol; sotalol ve timolol.

2015 İZLEME PROGRAMI*

Aşağıdaki maddeler 2015 İzleme Programına alınmıştır: 1. Uyarıcılar: Yalnızca Müsabaka İçinde: Bupropion, kafein, nikotin, fenilefrin, fenilpropanolamin, pipradol ve sinefrin. 2. Narkotikler: Yalnızca Müsabaka İçinde: Hidrokodone, mitragynine, Morfin/kodein oranı, tapentadol ve tramadol. 3. Glukokortikoidler: Müsabaka İçinde (oral, intravenöz, intramüsküler veya rektal uygulama yolları dışında) ve Müsabaka Dışında (her türlü uygulama yollarıyla) 4. Telmisartan: Müsabaka İçinde ve Müsabaka Dışında 5. Meldonium: Müsabaka İçinde ve Müsabaka Dışında

* Dünya Dopingle Mücadele Kuralları (World Anti-Doping Code) (Madde 4.5) şunu belirtmektedir: “WADA, yasaklılar listesinde bulunmayan ancak sporda kötüye kullanılma olasılığı bulunan bazı maddeleri tespit etmek amacıyla, imza sahibi taraflar ve hükümetlerle konsültasyon çerçevesi içinde bir izleme programı oluşturacaktır.”

Başlıca Değişikliklerin Özeti ve Açıklayıcı Notları

KULLANIMI HER ZAMAN YASAKLI OLAN MADDELER VE YÖNTEMLER (MÜSABAKA İÇİ VE MÜSABAKA DIŞI)

YASAKLI MADDELER S1. Anabolik Maddeler • Değişiklikler güncel bilimsel terminolojiyi yansıtması amacıyla yapılmıştır. • 5β-androstane-3α,17β-diol, testosteron metabolitleri örneklerine eklenmiştir. S2. Peptid Hormonlar, Büyüme Faktörleri, İlgili Maddeler ve Mimetikler • Bu bölümün başlığı değiştirilmiştir: Sentetik muadillerin de bu bölüm altında yasaklanmış olduğunu yansıtmak amacıyla “Mimetikler” başlığa eklenmiştir. • 2015 Yasaklılar Listesinin yeniden düzenlenmiş olan bu bölümünde örnek olarak bahsi geçen bütün maddelerin uygun olduğu takdirde önceki Yasaklılar Listelerinde de yasaklı olarak kabul edildiğini lütfen unutmayınız. • ESA alt bölümü Eritropoietik olmayan EPO Reseptör Agonistlerinin eklenmesiyle genişletilmiştir. • Buna ek olarak, HIF Stabilizatör alt bölümüne, bu ilaçların artan önemine dikkat çekmek amacıyla ve özellikle xenon ve argon gibi HIF aktivatörlerini tanımlamak için ayrı bir paragrafta yer verilmiştir. Cyanocobalaminin (vitamin B12) yasaklı olmadığını unutmayınız. • Koryonik Gonadotropin (CG) ve Luteinleştirici Hormon (LH) salgılatıcı faktörler tanımlanmıştır. • Kortikotropin salgılatıcı faktör örnek olarak eklenmiştir. • GH salgılatan faktörler daha detaylı olarak kategorize edilmiş ve farklı farmakolojik özelliklerine dikkat çekmek amacıyla her biri için çeşitli örnekler eklenmiştir. • IGF-1, diğer büyüme faktörleri bölümüne taşınmıştır. • Trombositlerden elde edilen Plazma preparatlarının yasaklı olmadığını unutmayınız.
S4. Hormon ve Metabolik Modülatörler • Trimetazidine, kimyasal yapısının listelenmiş olan Uyarıcılara benzer olmasından dolayı ilk olarak S6.b maddesinde yer almaktaydı, yalnız şimdi farmatolojik olarak kardiyak metabolizma modülatörü kategorisine ait olması nedeniyle yeni oluşturulan S4.5.c alt bölümüne taşınmıştır. • AMPK aktivatörleri, güncel terminolojiye uygun olması açısından yeniden tanımlanmıştır.

S5. İdrar Söktürücü ve Maskeleyici Maddeler • “Diğer” sözcüğü kaldırılarak başlıklar ve ardından gelen paragraflar, idrar söktürücülerin yalnızca maskeleyici madde olmadıklarını, aynı zamanda başta hızlı kilo kaybı olmak üzere başka amaçlarla suistimal edilebildiklerini vurgulamak amacıyla düzenlenmiştir. • Son paragraf anlaşılırlık için kaldırılmıştır. Önceki Yasaklılar Listesinde yer alan prensipler ve uygulamalar eskisi gibi bırakılmıştır.

YASAKLI YÖNTEMLER

M2. Kimyasal ve Fiziksel Müdahale

• “Cerrahi Müdahaleler”, tıbbi açıdan gerekli olduğu durumlarda intravenöz infüzyon ya da her 6 saatte bir 50 ml enjeksiyona izin verildiğini açıklamak amacıyla cümleye eklenmiştir.

MÜSABAKALAR SIRASINDA KULLANIMI YASAKLI MADDELER VE YÖNTEMLER S6. Uyarıcılar • Açıklığa kavuşturmak adına, topikal/oftalmik imidazol türevleri, yasaklı olmayan uyarıcılara istisna oldukları belirtilmiştir. • Phenmetrazine, metabolizma tarafından halihazırda madde S6.b’de yer alan fenbutrazate maddesine dönüştürüldüğünü vurgulamak amacıyla madde S6.a’dan S6.b’ye taşınmıştır. • Yasaklılar Listesi bu sayede phenerhylamine türevleri ailesinin tamamını, yasal olmayan phenethylamine maddesinden üretilen tasarlanmış uyarıcıların sayısındaki artışa istinaden yasaklı olarak tanımlamaktadır. • Trimetazidine, yeni oluşturulan S.4.5.c bölümüne taşınmıştır (yukarıya bakınız).

S9. Glukokortikoidler • Glikokortikosteroidler, güncel terminolojiyi ve kullanımı yansıtması amacıyla Glukokortikoidler olarak adlandırılmıştır.

BAZI BELİRLİ SPORLARDA KULLANIMI YASAKLI MADDELER P1. Alkol • Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) talebi üzerine, alkolün yasaklı olduğu sporlar listesinden karate çıkarılmıştır.
P2. Beta–blokerler • Dünya Sualtı Sporları Federasyonu (CMAS), talebi üzerine, Beta-blokerlerin müsabaka içi kullanımını belirli spor disiplinlerinde yasaklayan Uluslararası Federasyonlar grubuna eklenmiştir.

İZLEME PROGRAMI • Milimetre başına 150 mikrogramın altındaki psödoefedrinin izlenmesine 2015 yılında yeterli derecede toplanan bilgilerin açık sonuçlar doğurmasının ardından son verilecektir. • Telmisartan, açıkça kısmi PPARδ reseptör agonist özellikleri olan (S4.5.b maddesi uyarınca yasaklanmıştır) bir atipik anjiotensin II reseptör antagonisti olarak, bu maddenin suistimal edilebilme olasılığını değerlendirmek için İzleme Programına eklenmiştir. • Meldonium, olası kardiyak etkileri olan bir ilaç olarak, bu maddenin suistimal edilebilme olasılığını değerlendirmek için İzleme Programına eklenmiştir.