2014 Yılı Yasaklılar Listesi

Dünya Dopingle Mücadele Kuralları

2014 YILI YASAKLILAR LİSTESİ ULUSLARARASI STANDARTLARI

Yasaklı Listesi resmi metni WADA (Dünya Dopingle Mücadele Ajansı) tarafından hazırlanır ve hem İngilizce hem de Fransızca olarak yayınlanır. İngilizce ve Fransızca metinler arasında meydana gelebilecek herhangi bir anlam farklılığında İngilizce metin esas alınacaktır.

Bu Liste 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerlidir.

Çeviri Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından yapılmıştır.

2014 Yılı Yasaklılar Listesi 11 Eylül 2013

RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ

2014 Yılı Yasaklılar Listesi’nin resmi metinleri Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından İngilizce ve Fransızca olarak hazırlanır ve WADA’nın internet sitesinde yayınlanır. Metinler arasında meydana gelebilecek herhangi bir anlam farklılığında İngilizce metin esas alınacaktır.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’ne 2014 Yılı Yasaklılar Listesi’nin Türkçe metinlerinin hazırlanmasındaki değerli katkılarından dolayı takdir ve teşekkürlerini bildirir. 2014 Yılı Yasaklılar Listesi’nin bu yolla tüm dünya ülkelerince paylaşımı, WADA’nın, resmi mercilerin ve sportif kurumların sporu dopingden arıtma ortak amacına yönelik olarak çalışabilmeleri için olanak sağlamaktadır.

Çeviri: Prof. Dr. Rüştü Güner
2014 Yılı Yasaklılar Listesi 11 Eylül 2013

Bu Liste 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerlidir.

Dünya Dopingle Mücadele Kuralları 4.2.2 Maddesi uyarınca S1, S2, S4.4, S4.5, S6a gruplarındaki maddeler ve M1, M2 ve M3 gruplarındaki Yasaklı Yöntemler dışındaki tüm yasaklı maddeler “Tanımlanmış Maddeler” olarak değerlendirilecektir.

KULLANIMI HER ZAMAN YASAKLI OLAN MADDELER VE YÖNTEMLER (MÜSABAKA İÇİ VE MÜSABAKA DIŞI)

YASAKLI MADDELER

S0. ONAYLANMAMIŞ MADDELER

Listenin bundan sonraki bölümlerinde ele alınmamış ve herhangi bir resmi sağlık kuruluşundan insan tedavisi ile ilgili onay almamış (örn. Klinik öncesi ya da klinik gelişim aşamasındaki ya da üretimi durdurulmuş ilaçlar, tasarlanmış ilaçlar, yalnız veteriner hekimlikte kullanılmasına onay verilen maddeler) farmakolojik maddeler her zaman için yasaklanmıştır.

S1. ANABOLİK MADDELER

Anabolik maddelerin kullanımı yasaklanmıştır.

1. Anabolik Androjenik Steroidler (AAS) a. Eksojen* (Vücudun üretmediği) AAS’ler aşağıdaki gibidir;

1-androstenediol (5α-androst-1-ene-3β,17β-diol ); 1-androstenedione (5αandrost-1-ene-3,17-dione); bolandiol (estr-4-ene-3β,17β-diol ); bolasterone; boldenone; boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione); calusterone; clostebol; danazol ([1,2]oxazolo[4′,5′:2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol); dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4dien-3-one); desoxymethyltestosterone (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol); drostanolone; ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol); fluoxymesterone; formebolone; furazabol (17α-methyl[1,2,5]oxadiazolo[3′,4′:2,3]-5α-androstan-17βol); gestrinone; 4-hydroxytestosterone (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one);
mestanolone; mesterolone; metandienone (17β-hydroxy-17α-methylandrosta1,4-dien-3-one); metenolone; methandriol; methasterone (17β-hydroxy-2α,17αdimethyl-5α-androstan-3-one); methyldienolone (17β-hydroxy-17α-methylestra4,9-dien-3-one); methyl-1-testosterone (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1en-3-one); methylnortestosterone (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one); methyltestosterone; metribolone (methyltrienolone, 17β-hydroxy-17αmethylestra-4,9,11-trien-3-one); mibolerone; nandrolone; 19norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione); norboletone; norclostebol; norethandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymesterone; oxymetholone; prostanozol (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1’H-pyrazolo[3,4:2,3]-5αandrostane); quinbolone; stanozolol; stenbolone; 1-testosterone (17β-hydroxy5α-androst-1-en-3-one); tetrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17αpregna-4,9,11-trien-3-one); trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one); ve benzer kimyasal yapıya ve biyolojik etkilere sahip diğer maddeler.

b. Endojen** (Vücudun doğal olarak ürettiği) AAS’lerin dışarıdan vücuda uygulanması yasaklanmıştır:

androstenediol (androst-5-ene-3β,17β-diol); androstenedione (androst-4-ene3,17-dione); dihydrotestosterone (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one); prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-en-17-one); testosterone; ve onların aşağıdakilerle sınırlı olmayan metabolit ve izomerleri:

5α-androstane-3α,17α-diol; 5α-androstane-3α,17β-diol; 5α-androstane3β,17α-diol; 5α-androstane-3β,17β-diol; androst-4-ene-3α,17α-diol; androst4-ene-3α,17β-diol; androst-4-ene-3β,17α-diol; androst-5-ene-3α,17α-diol; androst-5-ene-3α,17β-diol; androst-5-ene-3β,17α-diol; 4-androstenediol (androst-4-ene-3β,17β-diol); 5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione); epidihydrotestosterone; epitestosterone; etiocholanolone; 3α-hydroxy-5αandrostan-17-one; 3β-hydroxy-5α-androstan-17-one; 7α-hydroxy-DHEA ; 7βhydroxy-DHEA ; 7-keto-DHEA; 19-norandrosterone; 19-noretiocholanolone.

2. Diğer Anabolik Maddeler aşağıdakileri kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir:

Clenbuterol, seçici androjen reseptör modülatörleri (SARM’ler), tibolone, zeranol, zilpaterol.

Bu kısımda: * “eksojen” sözcüğü, normal koşullarda vücut tarafından doğal olarak üretilemeyen bir maddeyi ifade eder. ** “endojen” sözcüğü, vücut tarafından doğal olarak üretilebilen bir maddeyi ifade eder.

S2. PEPTİD HORMONLAR, BÜYÜME FAKTÖRLERİ VE İLİŞKİLİ MADDELER

Aşağıdaki maddeler ve benzer kimyasal yapıya veya benzer biyolojik etkilere sahip diğer maddeler yasaklanmıştır

1. Kan yapımını uyarıcı maddeler [Örn. Eritropoietin (EPO); darbepoetin (dEPO), hipoksi ile indüklenebilen faktörü (HIF) durdurucular, methoxy polyethylene glycol-epoetin beta (CERA), peginesatide (hematide)]; 2. Sadece erkeklerde Koryonik Gonadotropin (CG) ve Luteinleştirici Hormon (LH) ve onları salgılatan faktörler ; 3. Kortikotropinler ve onları salgılatan faktörler; 4. Büyüme Hormonu (GH) ve onları salgılatan faktörler, İnsülin-benzeri Büyüme Faktörü-1 (Insulin-like Growth Factor-1 – IGF-1),

Bununla birlikte, aşağıdaki büyüme faktörleri de yasaklanmıştır; Fibroblast Büyüme Faktörü (Fibroblast Growth Factors – FGFs), Hepatosit Büyüme Faktörü (Hepatocyte Growth Factor – HGF), Mekano Büyüme Faktörleri (Mechano Growth Factors – MGF’s), Trombosit Kaynaklı Büyüme faktörü (Platelet-Derived Growth Factor – PDGF), Vasküler- Endotelial Büyüme Faktörü (Vascular-Endothelial Growth Factor – VEGF) ve yanısıra kas, tendon veya bağ proteinlerinin sentezini/yıkımını, damarlanmayı, enerji kullanımını, rejeneratif yeteneği veya kas lif tipi dönüşümünü etkileyen herhangi bir büyüme faktörü,

ve benzer kimyasal yapıya veya benzer biyolojik etkilere sahip diğer maddeler.

S3. BETA-2 AGONİSTLER

Solunum yoluyla kullanılan Salbutamol (24 saat içinde en fazla 1600 mikrogram dozu aşmamak koşuluyla), solunum yoluyla kullanılan formoterol (24 saat içinde en fazla 54 mikrogram dozu aşmamak koşuluyla) ve üreticilerin tedavi amaçlı önerdikleri solunum yoluyla Salmeterol kullanımı dışında bütün Beta-2 agonistler varsa ilgili bütün optik izomerleri (örn. d ve l) de dahil olmak üzere yasaklanmıştır.

İdrarda 1000 nanogram/mililitre düzeyinin üzerinde salbutamol ve idrarda 40 nanogram/mililitre düzeyinin üzerinde formoterol yoğunluğunun bulunması durumunda, bu maddelerin tedavi amacıyla kullanıldığı varsayılmayacaktır ve Sporcu, bu anormal bulgunun, tedavi amaçlı ve solunum yoluyla yukarıda belirtilen dozları aşmamak koşuluyla alınmış maddelere bağlı olduğunu kontrollü farmakokinetik inceleme yoluyla kanıtlayamadıkça, Aykırı Analitik Bulgu olarak kabul edilecektir.

S4. HORMON VE METABOLİK MODÜLATÖRLER Aşağıdaki sınıflar yasaklanmıştır:

1. Aromataz inhibitörleri aşağıdakileri kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir: aminoglutethimide, anastrozole, androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione), 4-androstene-3,6,17 trione (6-oxo), exemestane, formestane, letrozole, testolactone.

2. Seçici östrojen reseptörü modülatörleri (SERM’ler) aşağıdakileri kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir: raloxifene, tamoxifen, toremifene.

3. Diğer anti-östrojenik maddeler, aşağıdakileri kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir: clomiphene, cyclofenil, fulvestrant.

4. Miyostatin işlev(ler)ini modifiye eden maddeler aşağıdakileri kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir: miyostatin inhibitörleri.

5. Metabolik modülatörler: a) İnsülinler b) Peroksisom Proliferatörle Etkinleştirilmiş Reseptör δ (PPARδ) agonistleri (Örn. GW 1516), PPARδ-AMP-ile etkinleştirilmiş protein kinaz (AMPK) eksen agonistleri (örneğin; AICAR)

S5. İDRAR SÖKTÜRÜCÜLER VE DİĞER MASKELEYİCİ MADDELER

Maskeleyici maddeler yasaklanmıştır. Bunlar aşağıdakileri kapsar: İdrar Söktürücüler, desmopressin, plazma genişleticiler (örn. Gliserol; intravenöz olarak albümin, dekstran, hydroxyethyl starch ve mannitol verilmesi) probenesid ve benzer biyolojik etkilere sahip diğer maddeler. Diş hekimliği anestezisinde bölgesel olarak kullanılan felypressin yasaklanmamıştır.

İdrar Söktürücüler aşağıdakileri kapsar: Acetazolamide, amiloride, bumetanide, canrenone, chlorthalidone, etacrynic acid, furosemide, indapamide, metolazone, spironolactone, thiazides (Örn.bendroflumethiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamterene, vaptanlar (örn. tolvaptan); ve benzer kimyasal yapıya veya benzer biyolojik etkilere sahip diğer maddeler (drosperinone, pamabrom ve yüzeyel dorzolamine ve brinzolamide kullanımı yasaklı değildir).

Müsabaka içi ya da dışında, kurallara uygun şekilde, idrar söktürücü ya da diğer maskeleyici maddeler ile birlikte alınan ve eşik değerine sahip maddeler (örn. Formoterol, salbutamol, cathine, ephedrine, methylephedrine ve pseudoephedrine) için alınması gereken Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasına ek olarak bu idrar söktürücü ve diğer maskeleyici madde için de Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası alınması gereklidir.

YASAKLI YÖNTEMLER

M1. KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN UYGULANMASI

Aşağıdakiler yöntemler yasaklanmıştır:

1. Herhangi bir miktardaki otolog, allojenik (homolog) veya heterolog kan veya herhangi bir kaynaktan elde edilmiş eritrosit ürünlerinin dolaşım sistemine verilmesi ya da alınıp tekrar verilmesi. 2. Ek olarak oksijen verilmesinin haricinde, Oksijenin alımını, taşınmasını ve dağılımını yapay olarak artıran, aşağıdakileri kapsayan, fakat bunlarla sınırlı olmayan yöntemler; perflorokimyasallar, efaproksiral (RSR13) ve modifiye edilmiş hemoglobin ürünleri (örn. hemoglobin temelli, kan yerini tutan ürünler, mikrokapsüllenmiş hemoglobin ürünleri) uygulanması. 3. Kan ya da kan bileşenlerinin herhangi bir formunun fiziksel ya da kimyasal yollarla damar içi uygulanması.

M2. KİMYASAL VE FİZİKSEL MÜDAHALE

Aşağıdakiler yöntemler yasaklanmıştır:

1. Doping Kontrolleri sırasında alınan Örnekler’in geçerliliğini ve bütünlüğünü bozmak amacıyla hile yapmak veya hile yapmaya teşebbüs etmek. Bunlar, başkasının idrarını kullanma ve/veya idrar değiştirme, ve/veya saflığını bozma (örn.proteazlar) gibi işlemleri kapsar, ancak bunlarla sınırlı değildir. 2. Hastane ortamında yapılan veya klinik incelemelerde uygulananların dışında damar içine zerk ve /veya 6 saatlik süre içinde 50 mL’den fazla enjeksiyonlar.

M3. GEN DOPİNGİ

Sportif performansı artırma olasılığı bulunan aşağıdakiler yasaklanmıştır:

1. Nükleik asitlerin ya da nükleik asit analoglarının polimerlerinin transferi;

2- Normal ya da genetik olarak modifiye edilmiş hücrelerin kullanımı;

MÜSABAKA SIRASINDA KULLANIMI YASAKLI MADDELER VE YÖNTEMLER

Yukarıda tanımlanan S0’dan S5’e ve M1’den M3’e kadar olan kategorilere ek olarak, aşağıdaki kategorilerin müsabaka sırasında kullanımı yasaklanmıştır.

YASAKLI MADDELER
S6. UYARICILAR

Topikal kullanım için üretilmiş imidazol türevleri ve 2014 İzleme Programı* kapsamında bulunan uyarıcılar hariç, tüm uyarıcılar varsa tüm optik izomerleri (örn. d- ve l-) dahil olmak üzere yasaklanmıştır.

Uyarıcılar aşağıdakileri kapsamaktadır:

a: Tanımlanmış Madde Kapsamı Dışındaki Uyarıcılar: Adrafinil; amfepramone; amfetamine; amfetaminil; amiphenazole; benfluorex; benzylpiperazine; bromantan; clobenzorex; cocaine; cropropamide; crotetamide; fencamine; fenetylline; fenfluramine; fenproporex; fonturacetam [4-phenylpiracetam (carphedon)]; furfenorex; mefenorex; mephentermine; mesocarb; metamfetamine(d-); pmethylamphetamine; modafinil; norfenfluramine; phendimetrazine; phenmetrazine; phentermine; prenylamine; prolintane.

Bu listede belirtilmeyen uyarıcılar Tanımlanmış Madde Kapsamında değerlendirilir.

b: Tanımlanmış Madde Kapsamındaki Uyarıcılar: Benzfetamine; cathine**; cathinone ve analogları (Örn. mephedrone, methedrone, α- pyrrolidinovalerophenone); dimethylamphetamine; ephedrine***; epinephrine**** (adrenaline); etamivan; etilamfetamine; etilefrine; famprofazone; fenbutrazate; fencamfamin; heptaminol; hydroxyamfetamine (parahydroamphetamine); isometheptene; levmetamfetamine; meclofenoxate; methylenedioxymethamphetamine; methylephedrine***; methylhexaneamine (dimethylpentylamine); methylphenidate; nikethamide; norfenefrine; octopamine; oxilofrine (methylsynephrine); pemoline; pentetrazol; phenpromethamine; propylhexedrine; pseudoephedrine*****; selegiline; sibutramine; strychnine; tenamfetamine (methylenedioxyamphetamine); trimetazidine; tuaminoheptane; veya benzer kimyasal yapıya ya da benzer biyolojik etkilere sahip diğer maddeler.

* 2014 İzleme Programı kapsamına dahil edilmiş olan aşağıdaki maddeler (bupropion, kafein, nikotin, fenilefrin, fenilpropanolamin, pipradol, sinefrin) Yasaklı Madde kabul edilmemektedir. ** Kathin, idrardaki konsantrasyonunun mililitrede 5 mikrogramdan daha fazla olması durumunda yasaklanmıştır. *** Efedrin ve metilefedrinin idrardaki konsantrasyonu mililitrede 10 mikrogramdan daha fazla olması halinde yasaklanmıştır. **** Lokal anestetik maddelerin içinde bulunan veya lokal uygulanan (örn. nazal, oftalmolojik) epinephrine (adrenalin) yasaklanmamıştır. ***** Pseudoephedrine idrardaki konsantrasyonunun mililitrede 150 mikrogramdan daha fazla olması durumunda yasaklanmıştır.

S7. NARKOTİKLER

Aşağıdaki narkotikler yasaklanmıştır:

Buprenorphine, dextromoramide, diamorphine (eroin), fentanyl ve türevleri, hydromorphone, methadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, pethidine.

S8. KANNABİNOİDLER

Doğal (örn., cannabis, haşhiş, marihuana, esrar) ya da sentetik delta 9tetrahydrocannabinol (THC) ve THC benzeri kannabinoidler, [örn. JWH018, JWH073 içeren baharatlar), HU-210 ] yasaklanmıştır.

S9. GLUKOKORTİKOSTEROİDLER

Ağızdan alınan, rektal, damar içine veya kas içine uygulanan tüm glukokortikosteroidler yasaklanmıştır.

BAZI ÖZEL SPORLARDA KULLANIMI YASAKLI MADDELER

P1. ALKOL

Alkol (etanol), aşağıdaki sporlarda sadece Müsabaka Sırasında yasaklanmıştır. Tespiti, nefes ve/veya kan analizi ile belirlenecektir. Doping ihlal eşiği (hematolojik değerler) 0,10 gram/Litredir.

• Hava Sporları (FAI) • Okçuluk (WA) • Otomobil (FIA)
• Karate (WKF) • Motorsiklet (FIM) • Sürat Tekneciliği (UIM)

P2. BETA-BLOKE EDİCİLER

Aksi belirtilmedikçe beta-bloke ediciler, aşağıdaki spor dallarında sadece Müsabaka Sırasında yasaklanmıştır.

• Okçuluk (WA) (Müsabaka Dışında da yasaklanmıştır) • Otomobil (FIA) • Bilardo (bütün disiplinler) (WCBS) • Dart (WDF) • Golf (IGF) • Atıcılık (ISSF,IPC) (Müsabaka Dışında da yasaklanmıştır) • Kayak/Snowboard (FIS) kayakla atlama, serbest stil takla atma/yarım silindir ve snowboard yarım silindir/big air

Beta-bloke ediciler, aşağıdakileri kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir:

Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

2014 İZLEME PROGRAMI*

Aşağıdaki maddeler 2014 İzleme Programına alınmıştır:

1. Uyarıcılar: Sadece müsabaka sırasında: Bupropion, kafein, nikotin, fenilefrin, fenilpropanolamin, pipradol, Psödoefedrin (< 150 mikrogram/mililitre), sinefrin

2. Narkotikler: Sadece müsabaka sırasında: Hidrokodone, mitragynine, Morfin/kodein oranı, tapentadol, tramadol

3. Glukokortikoidler: Yalnızca Müsabaka dışında

* Dünya Dopingle Mücadele Kuralları (World Anti-Doping Code) (Madde 4.5) şunu belirtmektedir: “WADA, yasaklılar listesinde bulunmayan ancak sporda kötüye kullanılma olasılığı bulunan bazı maddeleri tespit etmek amacıyla, imza sahibi taraflar ve hükümetlerle konsültasyon çerçevesi içinde bir izleme programı oluşturacaktır.”

2014 Yılı Yasaklılar Listesi

Başlıca Değişikliklerin Özeti ve Açıklayıcı Notları

KULLANIMI HER ZAMAN YASAKLI OLAN MADDELER VE YÖNTEMLER (MÜSABAKA İÇİ VE MÜSABAKA DIŞI)

YASAKLI MADDELER

Uluslararası Ticari Olmayan İsimlerin (International Non-proprietary Names – INN) Kullanımı

Dünya Sağlık Örgütünün yardımı ile bazı maddelerin terminolojileri Uluslararası Ticari Olmayan İsimler Listesinde (International Non-proprietary Names-INN) güncellenmiştir. İncelemelerin kolaylığı için, önceki isimleri içermektedir ve ismi silinen hiçbir madde bulunmamaktadır.

S1. Anabolik Maddeler

• Daha fazla açıklık ve kesinlik için ’’eksojen’’ ve ’’endojen’’ tanımlarında değişiklik yapılmıştır.

S2. Peptid Hormonlar, Büyüme Faktörleri ve İlişkili Maddeler

• Salgılatıcı faktörler yasaklanmıştır ve S2.2, S2.3 ve S2.4 maddelerinde açıklanmıştır. Ayrıca diğer yasaklanan büyüme faktörleri ayrı olarak listelenmiştir.

S5. İdrar Söktürücü ve Diğer Maskeleyici Maddeler

• Vasopressin V2 antagonistleri (vaptanlar) idrar söktürücüler alt sınıfına örnek olarak eklenmiştir.

M1. Kan ve Kan Ürünlerinin Uygulanması

• Bilimsel doğrulama amacı için allojenik tanımı eklenmiştir.
2014 Yılı Yasaklılar Listesi 11 Eylül 2013
13

MÜSABAKALAR SIRASINDA KULLANIMI YASAKLI MADDELER VE YÖNTEMLER
S6. Uyarıcılar

• Amfetamin ya da Methamfetamin maddelerine metabolize olan bazı ilaçlar yeniden sınıflandırılmıştır, çünkü gelişen analitik teknikler uygulanan ilaçların ve benzer metabolitlerin saptanmasına olanak sunmuştur; MDMA ve MDA yeniden sınıflandırılmıştır, çünkü bu maddelerin şu anda doping maddesi gibi kullanılıyor olduklarının farkına varılmıştır; cathinone ve analogları (örneğin: mephedrone, methedrone, α-pyrrolidinovalerophenone) ve trimetazidine, ilaç kullanım alışkanlıklarının ortaya çıktığı örnekler olarak eklenmiştir.

BAZI ÖZEL SPORLARDA KULLANIMI YASAKLI MADDELER

P1. Alkol

• Kan alkol eşiğini açıklayan ifadeler, doğrulukları yararına değiştirilmiştir. • ’’Aeronotic’’ ifadesi ’’Hava Sporları’’ olarak değiştirilmiştir ve yeni kısaltma olarak ’’WA’’ (World Archery) ’’FITA ’’ kısaltmasının yerini almıştır.

P2. Beta–bloke ediciler

• Yeni kısaltma olarak ’’WA’’ (World Archery) ’’FITA ’’ kısaltmasının yerini almıştır.

İZLEME PROGRAMI

• Kötüye kullanım potansiyel paternlerini belirlemek amacıyla, mitragynine Narkotikler Sınıfı izleme programına dahil edilmiştir.