2013 Yılı Yasaklılar Listesi

Dünya Dopingle Mücadele Kuralları

2013 YILI YASAKLILAR LİSTESİ ULUSLARARASI STANDARTLARI

Yasaklı Listesi resmi metni WADA (Dünya Dopingle Mücadele Ajansı) tarafından hazırlanır ve hem İngilizce hem de Fransızca olarak yayınlanır. İngilizce ve Fransızca metinler arasında meydana gelebilecek herhangi bir anlam farklılığında İngilizce metin esas alınacaktır.

Bu Liste 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerlidir.

Çeviri Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından yapılmıştır.

RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ

2013 Yılı Yasaklılar Listesi’nin resmi metinleri Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından İngilizce ve Fransızca olarak hazırlanır ve WADA’nın internet sitesinde yayınlanır. Metinler arasında meydana gelebilecek herhangi bir anlam farklılığında İngilizce metin esas alınacaktır.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’ne 2013 Yılı Yasaklılar Listesi’nin Türkçe metinlerinin hazırlanmasındaki değerli katkılarından dolayı takdir ve teşekkürlerini bildirir. 2013 Yılı Yasaklılar Listesi’nin bu yolla tüm dünya ülkelerince paylaşımı, WADA’nın, resmi mercilerin ve sportif kurumların sporu dopingten arıtma ortak amacına yönelik olarak çalışabilmeleri için olanak sağlamaktadır.

Çeviri: Prof. Dr. Rüştü Güner

2013 YILI YASAKLILAR LİSTESİ DÜNYA DOPİNGLE MÜCADELE KURALLARI

Bu Liste 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerlidir.

Dünya Dopingle Mücadele Kuralları 4.2.2 Maddesi uyarınca S1, S2, S4.4, S4.5, S6a gruplarındaki maddeler ve M1, M2 ve M3 gruplarındaki Yasaklı Yöntemler dışındaki tüm yasaklı maddeler “Tanımlanmış Maddeler” olarak değerlendirilecektir.

KULLANIMI HER ZAMAN YASAKLI OLAN MADDELER VE YÖNTEMLER (MÜSABAKA İÇİ VE MÜSABAKA DIŞI)

YASAKLI MADDELER

S0. ONAYLANMAMIŞ MADDELER

Listenin bundan sonraki bölümlerinde ele alınmamış ve herhangi bir resmi sağlık kuruluşundan insan tedavisi ile ilgili onay almamış (örn. Klinik öncesi ya da klinik gelişim aşamasındaki ya da üretimi durdurulmuş ilaçlar, tasarlanmış ilaçlar, yalnız veteriner hekimlikte kullanılmasına onay verilen maddeler) farmakolojik maddeler her zaman için yasaklanmıştır.

S1. ANABOLİK MADDELER

Anabolik maddelerin kullanımı yasaklanmıştır.

1. Anabolik Androjenik Steroidler (AAS) a. Eksojen* (Vücudun üretmediği) AAS’ler aşağıdaki gibidir;

1-androstenediol (5α-androst-1-ene-3β,17β-diol ); 1-androstenedione (5αandrost-1-ene-3,17-dione); bolandiol (estr-4-ene-3β,17β-diol ); bolasterone; boldenone; boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione); calusterone; clostebol; danazol ([1,2]oxazolo[4′,5′:2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol); dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4dien-3-one); desoxymethyltestosterone (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol); drostanolone; ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol); fluoxymesterone; formebolone; furazabol (17α-methyl[1,2,5]oxadiazolo[3′,4′:2,3]-5α-androstan-17βol); gestrinone; 4-hydroxytestosterone (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one); mestanolone; mesterolone; metenolone; methandienone (17β-hydroxy-17αmethylandrosta-1,4-dien-3-one); methandriol; methasterone (17β-hydroxy2α,17α-dimethyl-5α-androstan-3-one); methyldienolone (17β-hydroxy-17αmethylestra-4,9-dien-3-one); methyl-1-testosterone (17β-hydroxy-17α-methyl-5αandrost-1-en-3-one); methylnortestosterone (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3one); methyltestosterone; metribolone (methyltrienolone, 17β-hydroxy-17αmethylestra-4,9,11-trien-3-one); mibolerone; nandrolone; 19norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione); norboletone; norclostebol; norethandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymesterone; oxymetholone; prostanozol (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1’H-pyrazolo[3,4:2,3]-5αandrostane); quinbolone; stanozolol; stenbolone; 1-testosterone (17β-hydroxy5α-androst-1-en-3-one); tetrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17αpregna-4,9,11-trien-3-one); trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one); ve benzer kimyasal yapıya ve biyolojik etkilere sahip diğer maddeler.

b. Endojen** (Vücudun doğal olarak ürettiği) AAS’lerin dışarıdan vücuda uygulanması yasaklanmıştır:

androstenediol (androst-5-ene-3β,17β-diol); androstenedione (androst-4-ene3,17-dione); dihydrotestosterone (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one); prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-en-17-one); testosterone; ve onların aşağıdakilerle sınırlı olmayan metabolit ve izomerleri:

5α-androstane-3α,17α-diol; 5α-androstane-3α,17β-diol; 5α-androstane3β,17α-diol; 5α-androstane-3β,17β-diol; androst-4-ene-3α,17α-diol; androst4-ene-3α,17β-diol; androst-4-ene-3β,17α-diol; androst-5-ene-3α,17α-diol; androst-5-ene-3α,17β-diol; androst-5-ene-3β,17α-diol; 4-androstenediol (androst-4-ene-3β,17β-diol); 5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione); epidihydrotestosterone; epitestosterone; etiocholanolone; 3α-hydroxy-5αandrostan-17-one; 3β-hydroxy-5α-androstan-17-one; 7α-hydroxy-DHEA ; 7βhydroxy-DHEA ; 7-keto-DHEA; 19-norandrosterone; 19-noretiocholanolone.

2. Diğer Anabolik Maddeler aşağıdakileri kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir:

Clenbuterol, seçici androjen reseptör modülatörleri (SARM’ler), tibolone, zeranol, zilpaterol.

Bu kısımda: * “eksojen” sözcüğü, normal koşullarda vücut tarafından doğal olarak üretilemeyen bir maddeyi ifade eder. ** “endojen” sözcüğü, vücut tarafından doğal olarak üretilebilen bir maddeyi ifade eder.

S2. PEPTİD HORMONLAR, BÜYÜME FAKTÖRLERİ VE İLİŞKİLİ MADDELER

Aşağıdaki maddeler ve bunların salınımını yapan faktörler yasaklanmıştır:

1. Kan yapımını uyarıcı maddeler [Örn. Eritropoietin (EPO); darbepoetin (dEPO), hipoksi ile indüklenebilen faktörü (HIF) durdurucular, methoxy polyethylene glycol-epoetin beta (CERA), peginesatide (hematide)]; 2. Koryonik Gonadotropin (CG) ve Luteinleştirici Hormon (LH) sadece erkeklerde yasaklanmıştır; 3. Kortikotropinler. 4. Büyüme Hormonu (GH), İnsülin-benzeri Büyüme Faktörü-1 (Insulinlike Growth Factor-1 – IGF-1), Fibroblast Büyüme Faktörü (Fibroblast Growth Factors – FGFs), Hepatosit Büyüme Faktörü (Hepatocyte Growth Factor – HGF), Mekano Büyüme Faktörleri (Mechano Growth Factors – MGF’s), Trombosit Kaynaklı Büyüme faktörü (Platelet-Derived Growth Factor – PDGF), Vasküler- Endotelial Büyüme Faktörü (VascularEndothelial Growth Factor – VEGF) ve yanısıra kas, tendon veya bağ proteinlerinin sentezini/yıkımını, damarlanmayı, enerji kullanımını, rejeneratif yeteneği veya kas lif tipi dönüşümünü etkileyen herhangi bir büyüme faktörü,

ve benzer kimyasal yapıya veya benzer biyolojik etkilere sahip diğer maddeler.

S3. BETA-2 AGONİSTLER

Solunum yoluyla kullanılan Salbutamol (24 saat içinde en fazla 1600 mikrogram dozu aşmamak koşuluyla), solunum yoluyla kullanılan formoterol (24 saat içinde en fazla 54 mikrogram dozu aşmamak koşuluyla) ve üreticilerin tedavi amaçlı önerdikleri solunum yoluyla Salmeterol kullanımı dışında bütün Beta-2 agonistler varsa ilgili bütün optik izomerleri (örn. d ve l) de dahil olmak üzere yasaklanmıştır.

İdrarda 1000 nanogram/mililitre düzeyinin üzerinde salbutamol ve idrarda 40 nanogram/mililitre düzeyinin üzerinde formoterol yoğunluğunun bulunması durumunda, bu maddelerin tedavi amacıyla kullanıldığı varsayılmayacaktır ve Sporcu, bu anormal bulgunun, tedavi amaçlı ve solunum yoluyla yukarıda belirtilen dozları aşmamak koşuluyla alınmış maddelere bağlı olduğunu kontrollü farmakokinetik inceleme yoluyla kanıtlayamadıkça, Aykırı Analitik Bulgu olarak kabul edilecektir.

S4. HORMON VE METABOLİK MODÜLATÖRLER Aşağıdaki sınıflar yasaklanmıştır:

1. Aromataz inhibitörleri aşağıdakileri kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir: aminoglutethimide, anastrozole, androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione), 4-androstene-3,6,17 trione (6-oxo), exemestane, formestane, letrozole, testolactone.

2. Seçici östrojen reseptörü modülatörleri (SERM’ler) aşağıdakileri kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir: raloxifene, tamoxifen, toremifene.

3. Diğer anti-östrojenik maddeler, aşağıdakileri kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir: clomiphene, cyclofenil, fulvestrant.

4. Miyostatin işlev(ler)ini modifiye eden maddeler aşağıdakileri kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir: miyostatin inhibitörleri.

5. Metabolik modülatörler: a) İnsülinler b) Peroksisom Proliferatörle Etkinleştirilmiş Reseptör δ (PPARδ) agonistleri (e.g. GW 1516), PPARδ-AMP-ile etkinleştirilmiş protein kinaz (AMPK) eksen agonistleri (örneğin; AICAR)

S5. İDRAR SÖKTÜRÜCÜLER VE DİĞER MASKELEYİCİ MADDELER

Maskeleyici maddeler yasaklanmıştır. Bunlar aşağıdakileri kapsar: İdrar Söktürücüler, desmopressin, plazma genişleticiler (örn. Gliserol; intravenöz olarak albümin, dekstran, hydroxyethyl starch ve mannitol verilmesi) probenesid ve benzer biyolojik etkilere sahip diğer maddeler.

İdrar Söktürücüler aşağıdakileri kapsar: Acetazolamide, amiloride, bumetanide, canrenone, chlorthalidone, etacrynic acid, furosemide, indapamide, metolazone, spironolactone, thiazides (e.g. bendroflumethiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamterene; ve benzer kimyasal yapıya veya benzer biyolojik etkilere sahip diğer maddeler (drosperinone, pamabrom ve yüzeyel dorzolamine ve brinzolamide kullanımı yasaklı değildir). Diş hekimliği anestezisinde bölgesel olarak kullanılan felypressin yasaklanmamıştır.

Müsabaka içi ya da dışında, kurallara uygun şekilde, idrar söktürücü ya da diğer maskeleyici maddeler ile birlikte alınan ve eşik değerine sahip maddeler (örn. Formoterol, salbutamol, cathine, ephedrine, methylephedrine ve pseudoephedrine) için alınması gereken Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasına ek olarak bu idrar söktürücü ve diğer maskeleyici madde için de Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası alınması gereklidir.

YASAKLI YÖNTEMLER

M1. KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN UYGULANMASI

Aşağıdakiler yöntemler yasaklanmıştır:

1. Herhangi bir miktardaki otolog, homolog veya heterolog kan veya herhangi bir kaynaktan elde edilmiş eritrosit ürünlerinin dolaşım sistemine verilmesi ya da alınıp tekrar verilmesi. 2. Ek olarak oksijen verilmesinin haricinde, Oksijenin alımını, taşınmasını ve dağılımını yapay olarak artıran, aşağıdakileri kapsayan, fakat bunlarla sınırlı olmayan yöntemler; perflorokimyasallar, efaproksiral (RSR13) ve modifiye edilmiş hemoglobin ürünleri (örn. hemoglobin temelli, kan yerini tutan ürünler, mikrokapsüllenmiş hemoglobin ürünleri) uygulanması. 3. Kan ya da kan bileşenlerinin herhangi bir formunun fiziksel ya da kimyasal yollarla damar içi uygulanması.

M2. KİMYASAL VE FİZİKSEL MÜDAHALE

Aşağıdakiler yöntemler yasaklanmıştır:

1. Doping Kontrolleri sırasında alınan Örnekler’in geçerliliğini ve bütünlüğünü bozmak amacıyla hile yapmak veya hile yapmaya teşebbüs etmek. Bunlar, başkasının idrarını kullanma ve/veya idrar değiştirme, ve/veya saflığını bozma (örn.proteazlar) gibi işlemleri kapsar, ancak bunlarla sınırlı değildir. 2. Hastane ortamında yapılan veya klinik incelemelerde uygulananların dışında damar içine zerk ve /veya 6 saatlik süre içinde 50 mL’den fazla enjeksiyonlar.

M3. GEN DOPİNGİ

Sportif performansı artırma olasılığı bulunan aşağıdakiler yasaklanmıştır:

1. Nükleik asitlerin ya da nükleik asit analoglarının polimerlerinin transferi;

2- Normal ya da genetik olarak modifiye edilmiş hücrelerin kullanımı;

MÜSABAKA SIRASINDA KULLANIMI YASAKLI MADDELER VE YÖNTEMLER

Yukarıda tanımlanan S0’dan S5’e ve M1’den M3’e kadar olan kategorilere ek olarak, aşağıdaki kategorilerin müsabaka sırasında kullanımı yasaklanmıştır.

YASAKLI MADDELER
S6. UYARICILAR

Topikal kullanım için üretilmiş imidazol türevleri ve 2013 İzleme Programı* kapsamında bulunan uyarıcılar hariç, tüm uyarıcılar varsa tüm optik izomerleri (örn. d- ve l-) dahil olmak üzere yasaklanmıştır.

Uyarıcılar aşağıdakileri kapsamaktadır:

a: Tanımlanmış Madde Kapsamı Dışındaki Uyarıcılar: Adrafinil; amfepramone; amiphenazole; amphetamine; amphetaminil; benfluorex; benzphetamine; benzylpiperazine; bromantan; clobenzorex; cocaine; cropropamide; crotetamide; dimethylamphetamine; etilamphetamine; famprofazone; fencamine; fenetylline; fenfluramine; fenproporex; furfenorex; mefenorex; mephentermine; mesocarb; methamphetamine(d-); p-methylamphetamine; methylenedioxyamphetamine; methylenedioxymethamphetamine; modafinil; norfenfluramine; phendimetrazine; phenmetrazine; phentermine; 4phenylpiracetam (carphedon); prenylamine; prolintane.

Bu listede belirtilmeyen uyarıcılar Tanımlanmış Madde Kapsamında değerlendirilir.

b: Tanımlanmış Madde Kapsamındaki Uyarıcılar: Adrenaline**; cathine***; ephedrine****; etamivan; etilefrine; fenbutrazate; fencamfamin; heptaminol; isometheptene; levmetamfetamine; meclofenoxate; methylephedrine****; methylhexaneamine (dimethylpentylamine); methylphenidate; nikethamide; norfenefrine; octopamine; oxilofrine (methylsynephrine); parahydroxyamphetamine; pemoline; pentetrazol; phenpromethamine; propylhexedrine; pseudoephedrine*****; selegiline; sibutramine; strychnine; tuaminoheptane; veya benzer kimyasal yapıya ya da benzer biyolojik etkilere sahip diğer maddeler.

* 2013 İzleme Programı kapsamına dahil edilmiş olan aşağıdaki maddeler (bupropion, kafein, nikotin, fenilefrin, fenilpropanolamin, pipradol, sinefrin) Yasaklı Madde kabul edilmemektedir. ** Lokal anestetik maddelerin içinde bulunan veya lokal uygulanan (örn. nazal, oftalmolojik) adrenalin yasaklanmamıştır. *** Kathin, idrardaki konsantrasyonunun mililitrede 5 mikrogramdan daha fazla olması durumunda yasaklanmıştır. **** Efedrin ve metilefedrinin idrardaki konsantrasyonu mililitrede 10 mikrogramdan daha fazla olması halinde yasaklanmıştır. ***** Pseudoephedrine idrardaki konsantrasyonunun mililitrede 150 mikrogramdan daha fazla olması durumunda yasaklanmıştır.

S7. NARKOTİKLER

Aşağıdaki narkotikler yasaklanmıştır:

Buprenorphine, dextromoramide, diamorphine (eroin), fentanyl ve türevleri, hydromorphone, methadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, pethidine.

S8. KANNABİNOİDLER

Doğal (örn., cannabis, haşhiş, marihuana, esrar) ya da sentetik delta 9tetrahydrocannabinol (THC) ve THC benzeri kannabinoidler, [örn. JWH018, JWH073 içeren baharatlar), HU-210 ] yasaklanmıştır.

S9. GLUKOKORTİKOSTEROİDLER

Ağızdan alınan, rektal, damar içine veya kas içine uygulanan tüm glukokortikosteroidler yasaklanmıştır.

BAZI ÖZEL SPORLARDA KULLANIMI YASAKLI MADDELER

P1. ALKOL

Alkol (etanol), aşağıdaki sporlarda sadece Müsabaka Sırasında yasaklanmıştır. Tespiti, nefes ve/veya kan analizi ile belirlenecektir. Doping ihlal eşiği (hematolojik değerler) 0,10 gram/Litredir.

• Havacılık (FAI) • Okçuluk (FITA) • Otomobil
• Karate (WKF) • Motorsiklet (FIM) • Sürat tekneciliği (UIM)

P2. BETA-BLOKE EDİCİLER

Aksi belirtilmedikçe beta-bloke ediciler, aşağıdaki spor dallarında sadece Müsabaka Sırasında yasaklanmıştır.

• Okçuluk (FITA) (Müsabaka Dışında da yasaklanmıştır) • Otomobil (FIA) • Bilardo (bütün disiplinler) (WCBS) • Dart (WDF) • Golf (IGF) • Atıcılık (ISSF,IPC) (Müsabaka Dışında da yasaklanmıştır) • Kayak/Snowboard (FIS) kayakla atlama, serbest stil takla atma/yarım silindir ve snowboard yarım silindir/big air

Beta-bloke ediciler, aşağıdakileri kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir:

Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

2013 İZLEME PROGRAMI*

Aşağıdaki maddeler 2013 İzleme Programına alınmıştır:

1. Uyarıcılar: Sadece müsabaka sırasında: Bupropion, kafein, nikotin, fenilefrin, fenilpropanolamin, pipradol, Psödoefedrin (< 150 mikrogram/mililitre), sinefrin

2. Narkotikler: Sadece müsabaka sırasında: Hidrokodone, Morfin/kodein oranı, tapendadol, tramadol

3. Glukokortikoidler: Yalnızca Müsabaka dışında

* Dünya Dopingle Mücadele Kuralları (World Anti-Doping Code) (Madde 4.5) şunu belirtmektedir: “WADA, yasaklılar listesinde bulunmayan ancak sporda kötüye kullanılma olasılığı bulunan bazı maddeleri tespit etmek amacıyla, imza sahibi taraflar ve hükümetlerle konsültasyon çerçevesi içinde bir izleme programı oluşturacaktır.”

2013 Yılı Yasaklılar Listesi

Başlıca Değişikliklerin Özeti ve Açıklayıcı Notları

KULLANIMI HER ZAMAN YASAKLI OLAN MADDELER VE YÖNTEMLER (MÜSABAKA İÇİ VE MÜSABAKA DIŞI)

YASAKLI MADDELER

S0: Onaylanmamış Maddeler

• Veteriner hekimlikte kullanılan ancak insan kullanımına onay verilmeyen maddelere açıklık getirilmiştir.

S1. Anabolik Maddeler

• IUPAC’ın (International Union of Pure and Applied Chemistry; Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği) katkılarıyla aşağıdaki maddelerin IUPAC isimleri gözden geçirilmiş ve gerekli değişiklikler yapılmıştır:

 danazol ([1,2]oxazolo[4′,5′:2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol)  ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol)  furazabol (17α-methyl[1,2,5]oxadiazolo[3′,4′:2,3]-5α-androstan17β-ol)  methasterone (17β-hydroxy-2α,17α-dimethyl-5α-androstan-3-one)  prostanozol(17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1’Hpyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane)  tetrahydrogestrinone(17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-pregna4,9,11-trien-3-one)  trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one)  prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5en-17-one).

• Etiocholonolone, testosteron metaboliti örneği olarak S1.b bölümüne eklenmiştir.

Daha fazla açıklık için maddenin varsa INN (International Nonproprietary Name – Uluslararası Tescil ile korunmayan ismi), gerekli durumlarda IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry; Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği) ismi, yararlı olduğu kabul edilirse yaygın ismi kullanılacaktır.

S2. Peptid Hormonlar, Büyüme Faktörleri ve İlişkili Maddeler

• Etki mekanizmasına dayalı olarak, daha uygun kategori kabul edildiği için İnsülinler S4.5.a (Metabolik modülatörler) bölümüne taşınmıştır. Eksenatid ve liraglutide dahil olmak üzere diğer antidiyabetik ilaçlar, yasaklı değildir.

Trombosit Kaynaklı preparatların (PRP) büyüme faktörlerini içermesine karşın bu yöntemlerin performans geliştirme amacı ile kullanımı konusunda herhangi bir geçerli kanıtın yokluğu dikkate alınarak Yasaklılar Listesinden çıkarılmıştır. Bazı büyüme faktörlerinin varlığına karşın güncel çalışmalar Trombosit Kaynaklı preparatların (PRP) potansiyel bir terapötik etkisi ötesinde performans geliştirme için herhangi bir potansiyeli olduğunu göstermemektedir. S.2.5’te açıklandığı gibi saflaştırılmış maddeler olarak ayrı ayrı verilen bireysel büyüme faktörleri hala yasaktır. Trombosit Kaynaklı preparatların (PRP) damar içine uygulanması M2’ye göre yasaktır.

S3. Beta-2-agonistler

• İdrar düzeyinin 40 ng/mL ye çıkarılmasıyla 24 saatte alınmasına izin verilen formoterol dozu 54 mg’a yükseltilmiştir.

• Daha fazla açıklık için ilgili tüm optik izomerler ( d- ve l- ) yasaklanmıştır.
Tüm dünyada inhalasyon cihazlarının Formoterol içeriklerinin farklı olmaları nedeniyle, bu listede ilaç üzerindeki dozdan ziyade alınan doz dikkate alınmaktadır. Ağızlıktan solunan doz alınan dozdur. Örneğin bir tablette 12 mikrogram formoterol ihtiva ettiği bildirilen Symbicort® Turbuhaler®/turbohalerin® 1 defa solunması ile kişi 9 mikrogram ilaç almaktadır. Eğer günde 2 kez 2 solunum ( i.e. 48 mikrogram ) kullanılırsa alınan doz 36 mikrogramdır. Bu miktar çoğu ülkede uygulanan maksimum dozdur. Kimi ülkelerde astım krizi sırasında 24 saatte kullanılmasına izin verilen maksimum doz miktarı 54 mikrogramdır. Eğer bir Aerolizer® ile formoterol alınırsa solunan ilaç miktarının % 65-85 olduğu saptanmıştır. WADA diğer beta-2-agonistler için uygun idrar eşiğini araştırmaya devam etmektedir. Tüm sporculara en uygun tedavinin yapılabilmesi için izin verilen doza bakılmaksızın uygun tıbbi öneride bulunulmalıdır. Beta-2-agonistler hakkında daha fazla ayrıntılı bilgi için “Astım Hakkında Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Komitesi için Medikal Bilgiler” dökümanlarına başvurulabilir.

S4. Hormon ve Metabolik Modülatörler

• İnsülin S4.5.a başlığı altındadır. (yukarda tanımlanan S2 bölümüne bakınız )
S5. İdrar Söktürücü ve Diğer Maskeleyici Maddeler • Daha fazla açıklık getirmek için felypressinin “lokal uygulaması” ifadesi “lokal verilmesi” olarak değiştirilmiştir. • Morphine, listedeki eşik değere sahip maddelerden olmadığı için listeden çıkarılmıştır; bu nedenle müsabaka içi kullanımı için mutlaka Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Onayı alınması gereklidir.

YASAKLI YÖNTEMLER

M1. Kan ve Kan Ürünlerinin Uygulanması • Bu bölümlerin başlığı ve içeriği kan ve kan ürünlerinin tüm çeşitlerini kapsaması için değiştirilmiştir. Bu nedenle M2.3 bu yenilenmiş kategoriye eklendiği için silinmiştir.
M2. Kimyasal ve Fiziksel Müdahale • M2.3 , M1 de ifade edildiği gibi silinmiştir.
M3. Gen Dopingi • Gen Dopingi tanımını daha açık hale getirmek için M3.1 başka kelimelerle ifade edilmiştir.
MÜSABAKA SIRASINDA KULLANIMI YASAKLI MADDELER VE YÖNTEMLER

S6. Uyarıcılar

• Açıklık için, ilgili maddenin tüm optik izomerlerinin (d- ve l-) yasaklandığı kabul edilmiştir.

Bir hatırlatma olarak, bazı uyarıcılar birkaç isim altında bulunabilir. Örneğin, ‘methylhexaneamine’ bazen dimethylamylamine, pentylamine, geranamine, Forthane, 2amino-4-methylhexane, geranium kök özü ya da geranium yağı olarak sunulmaktadır.

• Bir başka örnek ise oxilofrine için bir diğer isim olarak eklenen methylsynephrine’dir.

BAZI ÖZEL SPORLARDA KULLANIMI YASAKLI MADDELER

P2. Beta–bloke ediciler

• Havacılık (FAI), Boules (CMSB), Briç (FMB), Dokuz lobutlu ve on lobutlu Bowling (FIQ) ve Sürat Tekneciliği (UIM); Beta–Bloke edicilerin yasaklandığı spor dalları listesinden çıkarılmıştır.

WADA, ilgili federasyonlar ve paydaşlarla bazı sporlarda beta–bloke edicilerin yasaklılığını yeniden değerlendirmeye devam etmektedir. Bu durum, beşten fazla sporun bu bölümden çıkarılmasına neden olmuştur.

İZLEME PROGRAMI

• Kötüye kullanım potansiyel paternlerini belirlemek amacıyla, aşağıdaki madde izleme programına eklenmiştir: • Müsabaka içi: tapentadol.